De Hubertus uit Zaandam bracht in de oorlog kolen naar het Ruhrgebied

Met 75-jaar herdenking van de bevrijding heeft de Vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig het boek ’Laverend door de oorlog’ uitgebracht. Met korte en lange verhalen over het varend erfgoed. Over de ervaringen, belevenissen en drama’s van schippers en hun gezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van de Oostzeetjalk Hubertus, sinds 1972 in het bezit van Stichting Hubertus uit Krommenie, is hierin opgetekend.

Een groep vrienden uit Krommenie zocht in 1972 een nieuw clubhuis nadat hun vorige onderkomen niet meer beschikbaar was. Vanuit een advertentie in de Schuttevaer en op advies van Han Visser kwamen ze in contact met de schippersfamilie De Ruijter en hebben de Hubertus voor 750 gulden gekocht. Dit geld hebben de vrienden met kleine donaties en schenkingen van familie en vrienden bij elkaar geschraapt. Het bezit is toen in de Stichting Hubertus ondergebracht. Nu, 48 jaar later, is de tjalk in zijn volle glorie hersteld en zeilt geregeld mee met tochten en wedstrijden. De Hubertus ligt in de Nauernasche vaart in Krommenie en is zeer bekend bij vele Zaankanters.

Trotse schipper Cornelis de Ruijter.
© Collectie Familie de Ruijter

De Biesbosch
De Groninger Oostzeetjalk Hubertus is in 1888 gebouwd op de werf van Mulder in Vierverlaten. Na diverse eigenaren neemt in 1928 schipper Cornelis de Ruijter de tjalk over van zijn vader. De Ruijter heeft tot in de jaren zestig vrachten vervoerd over de Nederlandse en Duitse wateren. Als de schipper om gezondheidsredenen niet meer op zijn schip kan wonen, staat hij in 1972 voor de keuze: het schip laten slopen via de toenmalige saneringsregeling of voor een lagere opbrengst verkopen aan de Stichting Hubertus. Hij neemt een besluit met zijn hart en net als in de oorlogsjaren, redt hij het schip en is de stichting nog steeds de trotse eigenaar van deze stoere tjalk.

Eind jaren dertig vaart de Hubertus voornamelijk op de ’kolenlijn’ vanuit de mijnen van het Duitse Ruhrgebied. Met de in 1925 geplaatste zijschroefinstallatie, aangedreven door een 12 pk Lister in het vooronder, vaart de tjalk met de stroom op de kont naar de kolenoverslag in Utrecht of Rotterdam. Stroomopwaarts haakt de Hubertus aan in de ’sleepketting’ om een retourvracht richting Duitsland te vervoeren.

Met de Duitse bezetting van Nederland verandert er veel in de binnenvaart, zo ook voor schipper De Ruijter. Het kolentransport vanuit Duitsland stagneert omdat de Duitse industrie deze kolen zelf nodig heeft. Mede hierdoor worden in de zomer van 1940 veel kolenschippers gedwongen om op een nieuwe lijn te varen. Kolen laden vanuit de Limburgse mijnen en vervoeren naar de Randstad of nog veel vaker, naar het Ruhrgebied.

Lees het uitgebreide artikel over de Hubertus op de bron: NHD

Foto: De Hubertus in 1939 op een Duitse rivier, op de terugweg naar Nederland met een volle lading kolen. Om de laadruimte te vergroten, maakte de schipper een potkast van houten schotten. Foto Facebook Hubertus