De Götheborg gaat weer onder zeil

De replica Götheborg, gaat weer onder zeil. Volgende zomer zal deze replica van een Oost-India zeiler vijftien verschillende havens langs de Zweedse kust aandoen. Naast de Zweedse havens zijn ook bezoeken aan Noorwegen, Denemarken, Finland en geselecteerde havens in de Oostzee gepland.

Het Zweeds bedrijf Greencarrier maakt deze reis mogelijk. Op dit moment wordt in Götheborg hard gewerkt om het schip in het voorjaar van 2020 weer zee- en zeilklaar te maken voor deze reis. Greencarrier is een bedrijf dat is gespecialiseerd in duurzame logistieke oplossingen.

Het schip werd in 2003 te water gelaten, het had zo’n 40 miljoen Euro gekost. en heeft verschillende reizen ondernomen. De meest opvallend was haar reis naar China in 2010, als make-over van de reizen die de originele ‘Götheborg’ ook maakte. De bouw en de exploitatie was in handen van twee stichtingen, gesteund door grote sponsors. De Götheborg deed in 2015 nog Amsterdam aan tijdens Sail. In 2016 kwam het schip zelfs te koop te staan, de exploitatie werd steeds moeilijker, de inzet als varend partyschip werd te kostbaar. In augustus 2019 kwam Greencarrier met het plan om het schip voor de komende twee jaar weer een varende toekomst te geven.

De echte Göteborg zonk voor de haven
De originele Götheborg was een schip van de Zweedse East India Company, gebouwd in 1738. Op haar eerst vaart voer het schip met 30 kanonnen en een bemanning van 144 man. In 1744 keerde het schip voor de 3e keer terug uit China, afgeladen met thee, porcelein, zijde, zink, specerijen en meer exotische goederen. De terugreis duurde dertig maanden, doordat ze o.a. bij Java vijf maanden lag te wachten op een gunstige wind. Op 12 september 1745 kwam dan eindelijk de haven van Götheborg in zicht. Terwijl iedereen uitliep om haar te verwelkomen liep het schip op een rots vlak voor de haven, maakte water en zonk. Alle bemanningsleden werden gered, maar het schip was geheel verloren. Een deel van de kostbare lading kon nog gered worden, een ander deel niet.

Replica Götheborg
Toen het wrak van het schip Götheborg in 1984 werd teruggevonden, ontstond het idee om een ​​replica van het schip te maken. De kiel voor de replica werd gelegd op 11 juni 1995. Dit werd gedaan op de niet meer gebruikte Eriksbergs-werf in Göteborg. De tekeningen voor het schip werden in november 1995 goedgekeurd door Det Norske Veritas. Het schip werd gebouwd met behulp van oude, traditionele technieken en het werd zo precies mogelijk nagebouwd. Een kleine verandering was dat de hoofdruimte van het dek met 10 cm werd vergroot, omdat de zeelieden van vandaag langer zijn dan hun voorouders.

Het 58 meter lange schip (41 meter zonder boegspriet) wordt aangedreven door dieselmotoren. De motoren waren alleen bedoeld voor havennavigatie en noodsituaties, maar ze werden gebruikt tijdens ongunstige wind om het tijdschema voor de reis naar China te behouden. Andere verbeteringen zijn satellietnavigatie, communicatieapparatuur, moderne faciliteiten voor de bemanning (keuken, toiletten, wasmachines, ontziltingsapparatuur, ventilatie, koelkasten), waterdichte schotten en brandbeveiliging. Het grootste deel van deze nieuwe technologie was nodig om te voldoen aan nationale en internationale veiligheidsvoorschriften.