De eerste twee werven van Boele

Jan Sepp, de winnaar van de Henk Bos wisseltrofee 2020, heeft een artikel gepubliceerd over de eerste twee werven van Boele, beide nog in Slikkerveer. 

Het begon in 1854 met de broers Pieter en Cornelis Boele die op een stuk buitendijks land bij de samenvloeiing van de Noord en de Lek de werf ‘P. en C. Boele’ oprichtten. Hoogtepunt van die werf was de bouw van twee raderstoomboten voor de rederij van Fop Smit in Rotterdam. Toen Cornelis in 1870 stierf werd de werf gesplitst. De weduwe van Cornelis begon een nieuwe werf:  ‘Wed. C. Boele en Zonen’, en Pieter ging verder met de bestaande werf als P’. Boele Pzn’. 

De werf van de weduwe concurreerde op kwaliteit en was daarmee heel succesvol. Ze bouwde in het begin veel “schroefstoomsleepboten” voor de Rijnvaart. Later kwamen daar sleepschepen bij. Toen de opdrachten uit de Rijnvaart minder frequent werden bouwde de werf ook zeeschepen. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog had de werf het zwaar. Bovendien kregen de “Zonen” geen van alle kinderen, zodat de werf in 1920 in handen kwam van de firma Schram in Bolnes. Die heeft de naam nog vijf jaar lang gebruikt, maar toen werd de werf opgenomen in de scheepswerven van Schram, die “Piet Hein” heetten.

Dit artikel gaat over de werven van P. en C. Boele en de Wed. C. Boele en Zonen, èn in het algemeen over de scheepsbouw in de omgeving van Rotterdam  in de tweede helft van de negentiende eeuw. Later volgt een tweede artikel over P. Boele Pzn, Boele en Pot en Boele Bolnes. U vindt het artikel op de website van Jan Sepp. 

Afbeelding: De Sleepboot “Succes” (later Sleipnir). Deze boot is in 1897 bij de Wed. C. Boele gebouwd als Succes, en was met (omgerekend) 700 PK toen een van de sterkste sleepboten op de Rijn. (Bron: Wikimedia, fotograaf onbekend. Publiek domein)