Database van 450 scheepswrakken: het hele verhaal van de scheepsramp

Het is waarschijnlijk het grootste scheepskerkhof op land ter wereld: Flevoland. Op of in de bodem van de voormalige Zuiderzee, het IJsselmeer en het Markermeer liggen honderden scheepswrakken. Maar van de meeste scheepsresten is de identiteit onbekend.

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta stelde een unieke database samen van de 450 wrakken die tot nu toe gevonden zijn. Daarmee krijgen veel scheepsresten voor het eerst een gezicht. “Het is heel bijzonder als van een wrak het hele verhaal kan worden achterhaald.”

Tot de Afsluitdijk in 1932 werd gedicht was de Zuiderzee een beruchte binnenzee. Het kon er flink spoken. In het gebied hebben in een periode van zevenhonderd jaar zo’n drie- tot vierduizend scheepsrampen plaatsgevonden, schatten archeologen. Een groot deel van die scheepswrakken is met de jaren volledig vergaan. Maar een deel ligt nog steeds op de voormalige zeebodem.

Het hele verhaal
Van Popta werkt als maritiem archeoloog veel in het voormalige Zuiderzeegebied. Onlangs promoveerde hij op een onderzoek naar het Middeleeuwse verleden van de Noordoostpolder en eerder groef hij er de resten van een achttiende-eeuws Engels koopvaardijschip op.

Tijdens zijn onderzoek kwam Van Popta op het idee van een database van de 450 scheepswrakken die tot nu toe in de Flevoland gevonden zijn. “Slechts een handjevol daarvan is ooit geïdentificeerd.” De archeoloog ging op zoek naar historische documenten zoals kranten, overlijdensaktes en advertenties die iets over de scheepsrampen zouden kunnen vertellen. “Door al die informatie te koppelen, krijg je ineens inzicht in het hele verhaal achter de scheepsramp: wat was de oorzaak, wie zaten er op het schip, wie zijn er omgekomen en wat vervoerde het schip?”

Lees het gehele artikel op de bron: NOS-Nieuwsuur