CESNI overleggen over ‘nieuwe’ historische schepen

De BBZ doet in EMH verband mee als toehoorder in het CESNI en probeert zo invloed uit te oefenen in het belang van haar leden. CESNI staat voor ‘Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de Binnenvaart’. Eén van de onderwerpen zijn nieuw in de vaart gebrachte historische schepen in Hoofdstuk 24 van het ESTRIN

Zo houden zij een pleidooi voor het varen met passagiers op schepen die nieuw in de vaart worden gebracht als historisch schip (ESTRIN hoofdstuk 24). Nederland heeft interpretatie vragen gesteld aan het CESNI comité over de super warrige tekst. Je zou die tekst namelijk zo kunnen lezen dat een schip dat gezien wordt als historisch alleen maar passagiers aan boord mag nemen als dat is voor demonstratiedoeleinden en als het schip afgemeerd ligt.

EMH en de BBZ pleiten ervoor dat nieuw in de vaart gebrachte historische schepen met passagiers moeten kunnen varen en dat er voor de bepalingen uit ESTRIN waar het schip niet aan kan voldoen (als dat teveel geweld doet aan het historische karakter) ruimte moet zijn voor alternatieve maatregelen.