Certificaten blijven geldig tijdens Corona crisis

Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) heeft een verklaring gepubliceerd inzake de certificering van binnenvaartschepen. De verklaring geeft aan dat een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling niet bestraft worden wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

Wel kan het van belang zijn bij je verzekering te melden dat je onder deze voorwaarden blijft door varen, terwijl je certificaat is verlopen.

De integrale verklaring is hier te vinden.

(Her-)-certificatie is bij enkele instanties nog mogelijk, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Wanneer het onderzoek als gevolg van de uitbraak van de Covid-19 niet kan worden afgerond maar de veiligheid is geborgd, kan een voorlopig certificaat voor zes maanden worden afgegeven in plaats van drie maanden.