Boek over koggen door Karel Vlierman

KArel Vlierman schreef een boek over koggen: ‘Cogs, Small Cogs and Boats’. Je kan nu intekenen op deze uitgave tot 1 september.
Van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw was een belangrijk deel van de Noordwest Europese economie gebaseerd op de handel binnen het Hanzeverbond. Het belangrijkste transportmiddel bestond uit schepen, voornamelijk koggen. Het belang daarvan was al duidelijk uit middeleeuwse geschriften, miniaturen en ander bronnen. Tot het midden van de twintigste eeuw waren er echter geen materiële zaken bekend. Gewacht moest worden op resultaten uit archeologische opgravingen van scheepswrakken om meer duidelijkheid te krijgen over constructie, technologie en uiterlijk van deze schepen.

Een van ’s werelds grootste verzamelingen middeleeuwse scheepswrakken is na de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gekomen bij de drooglegging in Nederland van het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee), waar vanaf 1942 drie polders werden gecreëerd. Honderden scheepswrakken zijn gevonden met een datering tussen 1250 en 1900. Een stuk of twintig daarvan bestond
uit koggen. De eerste kogge werd opgegraven in 1944. De mythische kogge, zijn opmerkelijke constructie, de manier waarop de naden tussen de planken waterdicht gemaakt werden met behulp van mos, moslatjes
en ijzeren sintels, vroeg duidelijk om een diepgaande studie van alle koggen uit de Lage Landen. In Nederland is namelijk ruim de helft van alle koggen in Europa gevonden, deels opgegraven en onderzocht.

Karel Vlierman, maritiem archeoloog, heeft zijn hele leven scheepswrakken opgegraven. Hij wierp zich op het onderzoek van deze schepen, inclusief twee koggen die gevonden werden in Doel bij Antwerpen en de recent
boven water gehaalde kogge uit de IJssel bij Kampen. Dit ruim twintig jaar durende onderzoek heeft geresulteerd in een Engelstalig manuscript van ruim 950 rijk geïllustreerd pagina’s en ca 70 A1 en A2 bijlagen met de
technische tekeningen en reconstructies van al deze onderzochte koggen. Het geheel wordt geleverd in een een luxe bewaarcassette.

Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem Portal

Voor-intekenen voor het boek Cogs, Small Cogs and Boats van Karel Vlierman kan tot 1 september 2020