Boek gepresenteerd over de werven voor houten schepen

In een goed gevulde zaal van de Bibliotheek aan de Bentinckslaan te Hoogeveen werd dinsdag 14 mei het boek gepresenteerd over de Hoogeveense werven voor houten schepen.

Auteur Albert Metselaar heeft jarenlang informatie verzameld over meerdere onderwerpen. Zo nu en dan is een onderzoek af, dan is het tijd voor bundeling en uitgave. Zover was het nu dus met deze werven. De basis werd al gelegd in de jaren 80 van de vorige eeuw, toen hij in Assen woonde.

Het eerste exemplaar ging naar Koos Kip, als vertegenwoordiger van de Stichting Drentse Praam. Deze stichting wil opnieuw een praam in de vaart brengen, watAlbert van harte ondersteunt. De stichting zoekt samenwerking en het onderzoek is een mooie basis voor de achtergrondkennis van de Stichting Drentse Praam.

Aansluitend werd met veel plaatwerk de geschiedenis van de Hoogeveense turfvaart en de houten schepen in beeld gebracht. Er werd ook al ingegaan op de ijzeren scheepswerven. Deze zullen een volgend boek vullen.

Het nieuwe boek is verkrijgbaar via Bruna in De Weide en via de auteur.

Lees het gehele artikel op de bron: Regionieuws

Foto: Koos Kip van de Stichting Drentse Praam ontvangt het 1e exemplaar
uit handen van historicus Albert Metselaar

EOC
RVEN