Bijeenkomst met ministeries van OCW en EZ

De ministeries van EZ en OCW hebben 15 miljoen ter beschikking gesteld voor de bruine vloot. OCW en EZ gaan gezamenlijk over de verdeling van dit geld en hebben hierover contact gehad met de Vereniging voor BeroepsChartervaart BBZ. Vrijdag 15 oktober is hierover opnieuw overleg, nu samen met de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en de HISWA.

De FVEN komt op voor de 15 behoudsorganisaties van Varend Erfgoed, waarvan verschillende leden met betalende gasten varen om het onderhoud van hun vissersvaartuigen of historische bedrijfsvaartuigen te bekostigen. Vooral voor houten schepen is het uitstel van onderhoud een slechte zaak. In een brief aan de minister heeft de FVEN al een indicatie gegeven voor de omzetderving van bij haar aangesloten schepen. De HISWA heeft 4 charterkantoren als lid, en via die kantoren zijn een aantal schippers van de zeilvloot junior-lid van de HISWA.

De eerste oproep voor een noodfonds voor de chartervaart was er al op 15 april: een brief van de BBZ die naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat werd gestuurd. De directe aanleiding was het behoud van de schepen van de chartervaart veilig te stellen. In die brief werden de binnenlandse zeilvloot, de zeilende zeevaart en de kleine motorpassagiersvaart genoemd. Deze roep voor een noodfonds werd op 9 juni nog eens extra ondersteund door de grote manifestatie van 150 zeilende charterschepen bij Pampus.