Bataviahaven voorlopig gesloten voor pleziervaart

Hoewel de havendienst van Bataviahaven verwacht dat iedere Nederlander de richtlijnen met betrekking tot het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus goed opvolgt, hebben zij gemeend er goed aan te doen de haven voorlopig te sluiten voor Pleziervaart.

Zij zijn van mening dat varen met een plezierjacht niet valt onder het “noodzakelijke reizen” zoals de overheid dat ziet. Inmiddels ligt er een flink aantal charterschepen met bemanning afgemeerd in de Batavia Haven. Deze schepen en dus ook hun bemanningen kunnen geen kant op. Ook in het belang van deze mensen wordt de haven tot nader order voor de pleziervaart gesloten.