B & W Den Helder houden vast aan stadhuis op Willemsoord

Veel zienswijzen, maar geen enkel argument was steekhoudend genoeg om de omgevingsvergunning voor het stadhuis op Willemsoord te weigeren. Dat blijkt uit de nota waarin burgemeester en wethouders ingaan op de ongeveer 150 zienswijzen. Het college wil van de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord een stadhuis maken. In december vorig jaar is een omgevingsvergunning aangevraagd. Die is nodig om te kunnen bouwen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning konden zienswijzen worden ingediend. De gemeente ontving 149 ontvankelijke zienswijzen van natuurlijke personen of organisaties.

De gemeente ging op verschillende zienswijzen in, hieronder lees je de argumenten vanuit de museumhaven en het antwoord van het College hierop.

De Clipper Stad Amsterdam in Dok 2

Werkzaamheden
Een stadhuis op Willemsoord belemmert overige gebruikers van Willemsoord in hun werkzaamheden, vindt een indiener. Zij kunnen geen werkzaamheden meer uitvoeren waarbij geluid wordt geproduceerd. Dok 2 kan daarom niet meer worden gebruikt voor scheepsonderhoud en dat zal de stad arbeidsplaatsen kosten.

Het college wijst er op dat het stadhuisplan past binnen het bestemmingsplan. Aanvullend onderzoek naar de geluidsbelasting als daar een stadhuis komt is daarom niet nodig. Het college verwijst ook naar een oordeel van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: door de komst van het stadhuis is er geen sprake van hinder voor bedrijvigheid in de omgeving.

Museumhaven
De gebouwen 66 en 72 worden gebruikt voor de restauratie en het onderhoud van de circa 45 museale schepen in de Museumhaven. Daarnaast worden in Gebouw 66 nautische evenementen gehouden. Damen Shipyards maakt van beide gebouwen gebruik wanneer in dok 2 aan schepen wordt gewerkt, zoals bij de renovatie van clipper Stad Amsterdam. Als de twee gebouwen worden omgevormd tot stadhuis kan alles wat hiervoor genoemd is niet meer. Museale schepen zullen verdwijnen, werkzaamheden van Damen zullen naar andere werven gaan. Dat betekent een aanzienlijke economische schade.

Het antwoord van de gemeente hierop is dat de aanvraag omgevings-vergunning moet worden getoetst aan de bestaande regelgeving. En daarin staat niet dat een omgevingsvergunning moet worden geweigerd als gebouwen niet meer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

Afbeelding: links gebouw 66 en rechts gebouw 72, met de museumwerf daar tussen