Nieuws

ANWB stopt met Waterkaarten

De ANWB is van plan om in 2025 te stoppen met de ANWB Waterkaarten in hun huidige vorm. In plaats daarvan verschijnen er drie wateratlassen die te samen heel Nederland zullen beslaan.

In elke atlas komen naast de vaarkaarten ook gegevens over bruggen, sluizen en havens uit de ANWB Wateralmanak deel 2. De ‘gewone’ losse ANWB Wateralmanak deel 2 blijft in principe wel bestaan en verschijn ook in 2025 als losse uitgave samen met een nieuwe editie 2025-2026 van de ANWB Wateralmanak deel 1.

Alle losse ANWB Waterkaarten houden dus op te bestaan. Dat geldt ook voor de Staande Mastrouteatlas en bijvoorbeeld de losse Wateratlas Friesland en de meer gedetailleerde kaarten voor Amsterdam en de Loosdrecht en Vinkeveen. Ook de overzichtskaart voor Nederland zal verdwijnen.

Geadviseerd wordt om nu nog de losse kaarten aan te schaffen die belangrijk zijn. Zodra een kaart op is wordt deze niet meer bijgedrukt.

in 2011 besloot de ANWB te stoppen met de populaire ANWB Waterkaarten App. De Waterkaarten App ging daarna op eigen kracht verder en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Waterkaarten App voor Nederland en omvat naast kaarten en almanakgegevens voor Nederland inmiddels vaarkaarten en gegevens voor Duitsland, België en Frankrijk. En zijn er versies voor iOS, Android en Windows en kan de app gekoppeld worden met GPS en AIS. Ook is de app beschikbaar in het Engels en Duits. Duidelijk is dat de recreatievaart op het binnenwater nauwelijks meer behoefte heeft aan papieren kaarten en voor de vaarweginformatie terugvalt op de mobiele telefoon.

Terugkeer van de Vaaratlas

Enkele jaren geleden heeft de ANWB het roer voor de ANWB Waterkaarten omgegooid. De oorspronkelijke indeling van vaargebieden en de kaarten op verschillende schaal werd losgelaten voor de huidige indeling op schaal 1 : 50.000 en een nieuw kaartbeeld. Ook stapte men af van het principe dat elke kaart om de twee jaar opnieuw werd uitgegeven. In plaats daarvan worden de Waterkaarten momenteel alleen vernieuwd als dat echt nodig is of als de voorraad op is. ISBN Nummer en omslag blijven bij een dergelijke nieuwe druk gelijk. Dat maakt het lastig voor consumenten en wederverkopers minder makkelijk om te zien welke kaart nu eigenlijk de meest actuele versie is. Tegelijkertijd besloot de ANWB om de productie compleet uit te besteden. De ANWB Waterkaarten zijn op dit moment dus alleen nog in naam van de ANWB. Redactie, productie en risico liggen bij de maker.

Volgend jaar stapt de ANWB dus af van de losse waterkaarten en komt met drie wateratlassen. Feitelijk betekent dit de terugkeer van de Vaaratlas. Tot 2011 was er de Vaaratlas die ook in 3 delen verkrijgbaar was. De uitgever van de atlas stopte er mee in 2011 (*) en de laatst verschenen editie stamt uit 2010. De Vaaratlas was destijds erg populair en nu nog steeds komen wij wel watersporters tegen die nog met een exemplaar rondvaren. Stammend uit 2010 en vaak met plakband bij elkaar gehouden. Laten we hopen dat de nieuwe ANWB Wateratlassen ook weer zo populair worden en nog een lange toekomst voor de boeg hebben. En tegelijk hopen wij ook dat schippers zich realiseren dat u een actuele kaart nodig is om veilig en goed voorbereid het water op te gaan en dat een uitgever van vaarkaarten alleen kan bestaan als er genoeg verkocht wordt. Van klanten die eens in de 10 jaar of nog minder een nieuwe kaart of atlas kopen kan niemand bestaan.

(*) De Vaaratlas werd door twee verschillende bedrijven gemaakt. Eén deed de papieren versie en een ander zelfstandig bedrijf maakte de digitale versie. De uitgever van de papieren versie stopte er mee, kort nadat de maker van de digitale versie failliet was gegaan. Promanent b.v., onder andere de uitgever van de Vaarwijzer Nieuwsbrief heeft destijds de rechten op de Vaaratlas overgenomen en maakt tot op de dag van vandaag de Windows versie van de Waterkaarten App.