Anderhalve eeuw Waterweg vanuit het perspectief van Sleepvaart en Berging

De Waterweg heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling en wereldwijde faam van de Nederlandse sleepvaart. Wat er op en rond deze waterweg heeft afgespeeld op sleepvaart gebied is nu te zien in de nieuwste wisseltentoonstelling van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maassluis van 7 mei t/m 6 november 2022.

Allereerst wordt een beeld gegeven van de doorgraving bij Hoek van Holland, de eerste schepen die van de waterweg gebruik maakten en de verbeteringen van de veiligheid van de vaarweg. De onofficiële opening werd ‘verricht’ door een sleepboot.

In de tijd dat zeilschepen veelvuldig naar Rotterdam bezochten kwamen strandingen vaak voor. De ramp met de Berlin of de Schelde die de Soerakarta probeerde te bergen zijn slechts twee voorbeelden van ernstige ongelukken die op de tentoonstelling ruim aandacht krijgen. De opmerkelijkste calamiteiten en bergingen uit 150 jaar zijn te zien in de tentoonstelling.

Veel bijzondere en steeds grotere schepen en objecten zijn de waterweg in de loop der jaren gepasseerd: droogdokken, tinbaggermolens, booreilanden, offshore constructies, uitzonderlijk vervoer met zwaar transport schepen en steeds reusachtiger wordende cruiseschepen.

De tentoonstelling Anderhalve eeuw waterweg geeft een uiterst boeiend beeld hoe de sleepvaart en berging aan het succes van de waterweg heeft bijgedragen. De opening van de tentoonstelling wordt verricht door de heer Henk van der Lugt, voorzitter van het Historisch Genootschap Hoek van Holland.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een bijzonder boek uitgegeven van de hand van Nico J. Ouwehand. Het eerste exemplaar zal tijdens de opening worden overhandigd aan de burgemeester van Maassluis.

Voor meer informatie ga je naar de website