Al 85 jaar aandacht voor ‘lief en mooi’ bootje in Grou

Precies 85 jaar na de oprichting van de Grouwster Watersportvereniging (GWS) kregen de leden gisteravond een glossy uitgereikt. Daarin wordt teruggekeken op 85 jaar inzet voor de typische Grouster zeilboot de schouw.

De Grouwster Watersportvereniging (GWS) heeft net als de IFKS een unieke positie binnen het Watersportverbond. Het zijn beiden verenigingen met een eigen klasse-organisatie. GWS heeft bovendien een eigen haven met 200 ligplaatsen die door vrijwilligers beheerd wordt. Er zijn momenteel zo’n 500 leden.

‘Bezorgschouw’ voor slager en bakker
De ijzeren schouwen met hun karakteristieke spriettuig werden vroeger door winkeliers als de slager en de bakker gebruikt om hun spullen in het waterrijke gebied rond Grou te bezorgen. GWS wierp zich in 1935 op als overkoepelend orgaan voor deze ,,lytse boaten’’ en afficheert zich als vereniging voor de ,,gewone man.’’ Zo wordt vanaf het begin op de Pôle bij de haven al gratis kampeerterrein aangeboden en wordt geprobeerd contributie en liggelden laag te houden. In de winter dient de Pôle als winterberging voor de boten.

Lees het gehele artikel op de bron: LC plus

Afbeelding: Schouw 108 en 100 in onderlinge strijd. FOTO GWS