Afsluitdijk Enkhuizen-Stavoren al in 1834 bedacht

Kranten en een tijdschrift publiceerden in de negentiende eeuw de eerste voorstellen om de Zuiderzee af te sluiten. Een dijk tussen Stavoren en Enkhuizen wordt het meest genoemd, voor het eerst in 1834, in het tijdschrift de Algemeene Konst- en Letterbode. Journalist Bas Sleeuwenhoek schrijft dit in een artikel op de website van museum Batavialand. Hij onderzocht de eerste Zuiderzeeplannen die in de negentiende eeuw verschenen.

In het algemeen wordt aangenomen dat Pieter Faddegon en Jakob Kloppenburg in 1848 de eerste bedenkers waren van een afsluitingsplan, maar volgens Sleeuwenhoek hebben zij slechts voortgeborduurd op ideeën in de kranten. Vanaf 1845 vond daarin een debat plaats over de vraag of de Zuiderzee kon worden afgedamd, waarbij briefschrijvers met verschillende suggesties kwamen.

‘In de Arnhemsche Courant bijvoorbeeld, verscheen in 1846 een voorstel voor een afsluitdijk tussen Wieringen en Stavoren. Het was zo’n interessante optie dat plannenmaker Bernhard van Diggelen het traject later uitgebreid heeft onderzocht.’

Het eerst bekende denkbeeld van een afgesloten Zuiderzee in de negentiende eeuw werd volgens Sleeuwenhoek al veel eerder gepubliceerd, namelijk in 1834, in de Algemeene Konst- en Letterbode, een tijdschrift voor de cultuur en de wetenschap. Een onbekend gebleven schrijver somt de voordelen op van een afsluitdijk tussen Stavoren en Enkhuizen, zoals een lagere waterstand, waardoor kustbewoners bij een storm gevrijwaard bleven van dijkbreuken. De auteur betwijfelde of een afsluiting van de Zuiderzee mogelijk was. ‘Maar hij waagde zich toch aan het idee’.

Lees het gehele artikel op de bron: Historiek

Afbeelding: Op de Urker vloot gaan de vlaggen halfstok als de Afsluitdijk wordt gedicht.