Acte van Mannheim op oudste binnenvaartschip Helena

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen komt deze maand naar het Maritiem Museum in Rotterdam. De VVD-bewindsvrouw neemt daar de Akte van Mannheim in ontvangst. Dit 150 jaar oude document is daarna enkele maanden te zien. Ter gelegenheid meert ook het oudste nog zeilende binnenvaartschip van Nederland aan.

De Akte van Mannheim is een verdrag dat de vrijheid van de scheepvaart op de Rijn regelt. Voor de Rotterdamse haven is de akte van groot belang omdat de grootste haven van Europa aan de monding van deze rivier ligt. Uitgangspunten van de akte zijn vrijheid van scheepvaart, gelijke behandeling van alle schepen en schippers, de vrijstelling van belastingen die met de scheepvaart samenhangen en vereenvoudiging van de douaneafhandeling.

Het origineel van de akte, dat is opgesteld in het Duits en Frans, ligt in het archief van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg. Vanwege het 150-jarig bestaan maakt dit exemplaar een tocht langs de Rijnstaten. Op 22 mei doet ze Rotterdam aan.

Ter ere van de aankomst in Rotterdam is een bijzonder schip te gast in de Maritiem Museum Haven. De Helena is een van de laatste Rijnschepen uit die tijd dat de akte werd getekend. Het schip is gebouwd in 1875. Reederij Oosterschelde heeft het schip na een uitgebreide restauratie weer in authentieke staat gebracht.

Op 22 mei en 23 mei ligt dit schip aan de gastensteiger. Op die data mogen bezoekers, op vertoon van hun stempas voor de Europese verkiezingen, de Helena gratis bewonderen.

Lees het gehele artikel op de bron: AD