Archeologie, Musea en Behoud

75 jaar Zuiderzeemuseum

In 1932 maakte de Afsluitdijk een einde aan de Zuiderzee; het IJsselmeer ontstond. De mensen in het aanliggende gebied richtten zich noodgedwongen op nieuwe manieren van leven; de visserij en visserijtradities stonden niet langer centraal. Om de herinneringen aan de verdwijnende Zuiderzeecultuur levend te houden, is het Zuiderzeemuseum opgericht. In 1948 – nu 75 jaar geleden – werd in Enkhuizen een start gemaakt met dit nieuwe rijksmuseum. 75 jaar Zuiderzeemuseum… dát moet gevierd worden en daarom pakt het museum uit.

Het hele Zuiderzeemuseum is dit jaar in feeststemming. En wat is er toepasselijker voor een jubileumviering dan volksfeesten? Vier van 1 april tot en met 29 oktober in het buitenmuseum drie feesten mee die ook nu nog uitgebreid gevierd worden rondom de voormalige Zuiderzee. Koningsdag bijvoorbeeld; net zoals op Marken, waar dit volksfeest nog heel traditioneel gevierd wordt. Rondom de Marker haven van het museum hangen overal rood-wit-blauw-oranje vlaggetjes en er staan feestelijke oranjepoorten. Speel mee met de Koningsdagspelletjes en ontdek alles over de prachtige oranjedracht en Koninklijk Huis souvenirs.

Lees het gehele artikel op de bron: Enkhuizer dagblad