25 jaar Vereniging De Motorsleepboot in boekvorm

In het kader van het vijfde lustrum van Vereniging De Motorsleepboot heeft het bestuur van de VDMS een boek laten maken. Een historisch naslagwerk vol met foto’s, interviews, verhalen en getekende illustraties.

Voorzitter Chris Nieuwpoort: “Met dit jubileumboek wordt teruggekeken op de geschiedenis van Vereniging De Motorsleepboot. De redactie heeft zeer uitvoerig onderzoek gedaan en heeft daarbij een document samengesteld waaraan veel plezier beleefd kan worden. Veel herinneringen worden opgehaald. En ook wordt vooruitgekeken naar de komende jaren, want uit het boek blijkt ook dat onze vereniging met verve een bestaansrecht heeft.”

De VDMS heeft door het gehele land en in het buitenland leden. Dat zijn ruim 650 sleepbooteigenaren. Zij bezitten een sleepboot en/of opduwer die aan specifieke eisen moet voldoen. De doelstelling van de vereniging is het behouden van dit varend erfgoed en het organiseren van evenementen. Het sociale aspect heeft een ruime plaats binnen de vereniging.

 – Evenementen

Jaarlijks worden er vele evenementen georganiseerd, waarvan de Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis en Vianen het hoogtepunt vormen. Maar leden nemen ook deel aan andere evenementen. Dit komt ook tot uitdrukking in het boek, met bijdragen onder andere van de bekende Nederlander en tevens sleepbootkapitein en -eigenaar Midas Dekkers, tekenaar Jaap Beetsma, fotograaf Justin Egberts, schrijvers Jan Weij, Gert Herreburgh, Leonie Wassenburg- De Jonge, redactieleden Anton en Carina Schoo, Matthijs Wink en auteur Egbert Egberts.

Over de geschiedenis van de motorsleepboot en de opduwers, mét een overzicht van de VDMS-vloot. Inclusief heus ISBN-nummer, opdat het boek voor het nageslacht kan worden gedeponeerd in archieven en dergelijke. Dat betekent dat de VDMS in het jubileumjaar ook nog eens uitgever is geworden.

Het boek is maandag 10 december ‘te water gelaten’ bij sleepboot ‘Morgenster’ in de Haven van Woerden. Eindredacteur/editor Egbert Egberts, verantwoordelijk voor de samenstelling van ’25 Jaar Vereniging De Motorsleepboot’, reikte het eerste boek uit aan voorzitter Chris Nieuwpoort, oud-voorzitter Marcel van der Molen en penningmeester Piet van Zaal.

Voorlopig is het boek alleen voor leden en donateurs van de VDMS, deze krijgen het deze maand per post thuis. Of, wanneer en waar het boek te koop komt zal je kunnen lezen in de Scheepspost.

Foto: Samensteller Egbert Egberts (links) overhandigt het jubileumboek aan voorzitter Chris Nieuwpoort (rechts) en penningmeester Piet van Zaal van de VDMS. Foto: Justin Egberts

RVEN
EOC