Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

   Scheepspost 165, 14 maart 2018
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk
Maritiem Portal


info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten
NagelHard
Hi-Tek
Piet Blaauw
Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschipRegister Holland

Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Doeve Makelaars
Rood boven groen
Zeilmakerij Molenaar
watererfgoed
Scheepswinkel Van Meer
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Next Generation Shipyards
Next Generation Shipyards
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Shiptron


Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


— It giet oan: Hout-Vaert 2018
— Voorjaarssymposium Cultureel Erfgoed
— Cultuur in een open samenleving

— College A’dam ondersteunt Varend Erfgoed project

— Lezing: “De werven van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein"
— 31 maart: ambachten dag scheepswerf Groot Edam

— Pieperrace Volendam in voorbereiding

— de Tijdschriften
— Stremming Staande Mast Route bij Gouda in mei

— Traditionsschiffe kunnen 20 miljoen verwachten

— Miljoenen voor nieuw paviljoen Maritiem Museum
— Skûtsje It Swarte Wief viert 10 jarig jubileum

— Henk de Vrieze brengt historie terug in haven van
    Winschoten

— Monumentale driemaster als wrak in Muiden

— 35.000 Meter touw bij Scheepswinkel Van Meer

— Havenfestival wordt Huizer Havendag
— Reddingmuseum zoekt verhalen van oud-redders

— Zaterdag 24 maart: Tjalkendag in Zoutkamp

— Vernieuwde HISWA trekt 37.461 bezoekers
— Luizenmoeder aan boord van een VOC-schip?

— Duikers halen wrakken op bodem Waddenzee leeg

— Schending van zeegraven nauwelijks te voorkomen

— Zeeuws MuZEEum krijgt meer geld en taken van Vlissingen

— Scheepswrak bij strandje Oranjemolen Vlissingen


— It giet oan: Hout-Vaert 2018Een ode aan het hout met ons Varend erfgoed

Van 19 tot en met 22 juli trekt een houtvlot begeleid door 80 historische schepen van Dokkum via Leeuwarden en Grouw naar houtzaagmolen De Rat in IJlst. De deelnemende schepen vormen een varend museum maar herbergen ook een houtmuseum: op het dek en in het ruim worden alle facetten van hout getoond. Van houthakken tot vioolbouwen, van klompmaken tot jachtbouw. Er zijn demonstraties, workshops, vertoningen, muziek en lezingen. Een varend decor van boomstammen en schepen waar het geklop van de houten hamer niet verstomt, en het kielzog gevuld wordt met spaanders. Een ode aan het hout: van groei tot eindbestemming. - Het programma is als volgt:
Op donderdag 19 juli verzamelen we in Dokkum; daar vindt de overdracht van het hout in de vorm van een heus houtvlot dat de reis meemaakt naar Ijlst.
Op vrijdag 20 juli varen we naar Leeuwarden; ligplaats in de Prinsentuin; symbolische veiling/verkoop van het hout en houtconcert.
Dan op zaterdag 21 juli naar Grouw en op zondag 22 juli dwars door Sneek (met “vlootschouw” bij de Waterpoort) door naar De Rat in IJlst.

Ben je als schipper, op staal of hout, geïnteresseerd in deelname en benieuwd naar de selectiecriteria, neem dan contact op met Hout-Vaert. Van deelnemende schepen wordt buiten hun eigen historische waarde gevraagd hun dek en/ of ruim, daar waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor de hout-activiteiten.

Wij stellen ons een gevarieerde vloot met enerverende activiteiten voor en selecteren schepen  daarom op criteria die passen binnen ons ideaal van het evenement.

Je kunt je aanmelden via de website www.hout-vaert.nl, ga hier naar het kopje 'inschrijven’. Na het digitaal invullen van het inschrijfformulier en het meesturen van een foto van je schip ontvang je na 1 mei bericht of je inschrijving wordt gehonoreerd.
- Vragen? mail naar: varen@hout-vaert.nl
Kijk hier voor alle info  — Voorjaarssymposium Cultureel ErfgoedOp 16 maart 2018 wordt het Voorjaarssymposium gehouden in Amersfoort. Het thema is: ‘Maak maritieme geschiedenis zichtbaar’: Kennisuitwisseling tussen historici en conservatoren’,

Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online (https://maritiemportal.nl/).

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de coördinatoren van de Maritieme Koepel, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u uit voor het symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op 16 maart 2018.

Op deze bijeenkomst wordt de tweede ontwikkelfase van het Maritiem Portal afgesloten. Wat is de stand van zaken en wat zijn de plannen voor ontwikkelfase 3?  Het centrale thema op het symposium is: ‘Maak maritieme geschiedenis zichtbaar: kennisuitwisseling tussen historici en conservatoren’.

Kijk voor heel veel meer info op Maritiem Portal
Hier vindt u het programma
Graag aanmelden bij Marja de Keuning marja.de.keuning@huygens.knaw.nl— Cultuur in een open samenlevingDe cultuurbrief van het kabinet “Cultuur in een open samenleving” is vandaag verschenen. In deze brief zet minister Van Engelshoven haar plannen voor de komende jaren uiteen.
 
Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld.
 
Minister Van Engelshoven: “Met deze investeringen wil ik de cultuursector in Nederland laten floreren. Ik wil nieuwe generaties laten doorbreken. Ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. En ik wil investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het om in volle bloei te staan.”
 
De brief bevat ook intensiveringen op het gebied van archeologie, in totaal 31,5 miljoen euro. Zo komt er extra geld beschikbaar voor een reddingsplan van het werelderfgoed Schokland, voor scheepswrakken die door natuurlijke erosie worden aangetast, archeologische monumenten, bijzondere vondsten en activiteiten die  archeologie aan een breed publiek presenteren. De nadere uitwerking van dit alles volgt in de later dit voorjaar te verschijnen brief over Erfgoed telt.
 
Je vindt de brief hier
en het persbericht hier
— College A’dam ondersteunt Varend Erfgoed project


De ‘Amsterdammer’ Raaf uit 1952, foto RVEN

Naar aanleiding van de nieuwe Erfgoedwet heeft mevrouw Duijndam in de Amsterdamse gemeenteraad in 2016 een motie ingediend, motie 577. Hierin vroeg ze aandacht voor het mobiele varend erfgoed. Het college stelt nu voor om € 20.000,- uit te trekken om het Amsterdams Varend Erfgoed te registreren en te documenteren in een gemeentelijke toonbeeldenlijst.

In samenwerking met andere gemeenten en het rijk zal een gemeentelijke toonbeeldenlijst gemaakt worden van het meest belangwekkende Amsterdamse mobiele erfgoed. Gebleken is dat hiervoor een matchingsbedrag van de gemeente nodig is.

Het college stelt voor om voor het samenstellen van een overzicht van belangwekkend mobiel erfgoed in Amsterdam € 20.000,-te reserveren.
Dit onderdeel hangt samen met de uitwerking van de motie 577 (VJN 2016) van mevrouw Duijndam waarin gevraagd is om een systeem te ontwikkelen waar het Amsterdams maritiem erfgoed eenvoudig en overzichtelijk kan worden geregistreerd, gedocumenteerd, en door toekomstige generaties bestudeerd.

In de uitwerking van deze motie, is het opstellen van een gemeentelijke toonbeeldenlijst voor mobiel erfgoed als middel genoemd voor het creëren van draagvlak en kennisuitwisseling over dit onderwerp. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Rijk dat als projecttrekker de kosten grotendeels zal dragen.
Lees hier de brief van het college
— Lezing: “De werven van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein"


Foto: collectie Jaap Boersma

Op 28 april geeft Jaap Boersma een lezing over “De werven van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein”, in de museumwerf te Vreeswijk

Langs de Vaartse Rijn in Jutphaas en Vreeswijk rook het vroeger naar teer. Talrijke hamers ketsten op ijzer plaatwerk en ontelbare, witheet gestookte nagels. Jutphaas en Vreeswijk kenden verschillende werven waar schepen werden gerepareerd of nieuw gebouwd. De teer en de werven zijn nagenoeg verdwenen.

Verhalen en foto’s zijn gebleven. Museumwerf Vreeswijk, gevestigd op het oude terrein van de scheepswerf Nooit Gedacht van de familie Buitenweg, houdt de herinneringen aan scheepswerven levend.

Op zaterdag 28 april geeft schipper, amateur-scheepshistoricus en Vreeswijkkenner Jaap Boersema daar een lezing waarin hij de werven samenbrengt. In zijn dia-lezing getiteld “De werven van Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein”, vertelt hij over de opkomst en de ondergang van de scheepsbouw in de vorige eeuw. Er komen veel oude foto’s, vaak uniek beeldmateriaal voorbij. Voor veel Vreeswijkers en Jutphanezen een feest der herkenning!

Programma:
13.00 – 13.30 uur    Ontvangst bezoekers in het Theehuys
13.30 – 14.30 uur    Deel 1 van de lezing
14.30 – 14.45 uur    Pauze
14.45 – 15.30 uur    Deel 2 van de lezing in de Expositieruimte
15.30  - 17.00 uur    Napraten in het Theehuys
   
De toegang is € 5,- p.p. (inclusief twee kopjes koffie / thee). Bootsmaatjes hebben gratis toegang.

Graag tijdige aanmelding via museumwerf@museumwerf.nl
Voor meer info en routebeschrijving kijk je hier

— 31 maart: ambachten dag scheepswerf Groot Edam
               


Op zaterdag 31 maart 2018 van 10.00 tot 15.00 is de jaarlijkse Edammer ambachtendag. Daarbij wordt ook de oprichting van de Stichting Historische Werf in Edam (SHWE) gevierd. Deze stichting is dit jaar opgericht ten behoeve van behoud en voortbestaan van scheepswerf Groot in Edam. Dit is de laatste overgebleven eeuwenoude scheepswerf van de vele die Edam ooit rijk was.

De stichting heeft als doel de kennis over scheepsambachten over te dragen en te behouden voor de volgende generaties. Daarnaast biedt de SHWE een kleinschalig, laagdrempelig dagbestedingsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dir traject biedt onder andere scholing en educatie over oude scheepsambachten. Hierbij wordt uitgegaan van de talenten en mogelijkheden van de mensen, zodat ze zichzelf kunnen zijn en gewaardeerd worden

Van 10.00 tot 15.00 uur ben je welkom om kennis te maken met de oude ambachten. Je kan demonstraties bijwonen van diverse ambachten, zoals vilt verwerken, etherische oliën, schilderen, snaarinstrumenten en manden maken. Ook zijn een goudsmid, kleermaker en een zeilmaker actief.


De werf is nog volop in gebruik

Op deze prachtige historische scheepswerf waant men zich terug in de tijd. Hier kan men kennis maken met het oude ambacht touw knopen en een kijkje nemen in een prachtige sleepboot of in het bezoekerscentrum.

Dit allemaal onder het genot van de geur van een visrokerij en worstmaker.
De jeugd kan zich vermaken met magneet vissen en kanoën. Het leerwerkbedrijf van Odion VD84 staat met een kraam vol met zelfgemaakte producten.
Met een optreden van het gitaarduo Reinier en Maarten wordt deze ambachtendag gegarandeerd bijzonder!

De entree bedraagt 2 euro, kinderen tot/met 8 jaar 1 euro.
Zaterdag 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur bij scheepswerf Groot
Lingerzijde 25, 1135 AM Edam. Tel 06-80080119
Kijk hier voor meer info— Pieperrace Volendam in voorbereidingOp zaterdag 7 en zondag 8 april 2018 organiseert de Stichting Pieperrace voor de 34e keer de Pieperrace op het Markermeer voor de kust van het gastvrije Volendam. Dit jaarlijks evenement is het begin van het vaarseizoen.  De zeilende beroepsvaart, maar ook andere traditionele platbodems kunnen deelnemen. Er wordt gevaren in verschillende klassen platbodems: Tjalken onder/boven 21 meter, Skûtsjes, Klippers onder/boven 27 meter, Aken en Visserijvaartuigen.

De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Dus ook voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de "bruine vloot" een aantrekkelijk kijkspel. Bovendien zal ‑ net als vorige jaren ‑ in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren.

Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen), gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren ‑ onder andere ‑ bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.

Inmiddels hebben zich al ruim 20 schepen ingeschreven en de organisatie verwacht dat ook dit jaar weer zo’n 60 schepen zullen meevaren.
Kijk hier voor meer info  — de Tijdschriften


Tewaterlating van de boeier Uiltje

In de Waterkampioen no. 3 van 6 maart een uitgebreid artikel (8 pagina’s) met schitterende foto’s over de nieuwbouw van een houten boeier (Uiltje) door vader en zoon Timmerman. De kiel werd gelegd in 2001, het scheepje ging onlangs te water. Harmen Timmerman kreeg afgelopen weekend in Rotterdam van de SSRP de van Waningprijs.

In Zeilen nr. 3 gaan Anja Hiemstra en Sicko Heldoorn ‘schouwscharrelen in ongerept Friesland’. Zie hiervoor ook deze pdf, 2,9 MB.  http://www.scheepspost.info/2018/165/Zeilen.pdf

In de Spiegel der Zeilvaart nr. 2 een prachtig artikel over de J-klasser Svea, welke in Nederland werd gebouwd naar tekeningen van de Zweedse ontwerper Holm.
Je leest hier ook het tweede deel van de Atlantische reis van de Wylde Swan, waar schrijver Peter Fokkens mee was als coach.
Jan Paul Loeff beschrijft de vernieuwing van het achterboeisel en de potdeksels van zijn Vollenhovense bol Goetzee.
Een uitgebreid artikel met medewerking van Matthieu Albers van Epifanes gaat in op vele aspecten van goed lakwerk.
En daarnaast heeft de Spiegel der Zeilvaart vele interessante kleinere artikelen rond het varend erfgoed.
— Stremming Staande Mast Route bij Gouda in meiProRail heeft onlangs aangekondigd dat de spoorbrug bij Gouda van 3 tot en met 14 mei aanstaande in verband met groot onderhoud niet bediend kan worden. De impact van deze langdurige stremming voor de staande mast route (SMR) is groot. Er is namelijk geen alternatieve route via het binnenwater voor schepen met een staande mast tussen de belangrijke vaargebieden.

Voor het deel van de SMR tussen IJsselmeer en Zuid-Hollandse Delta is er een routeakkoord gesloten tussen de beheerders van vaarwegen en kunstwerken. ProRail en de Provincie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van het akkoord. In dit akkoord wordt onder andere geregeld dat geplande stremmingen in een tweejaarlijks coördinatie overleg worden afgestemd tussen beheerders en gebruikersorganisaties. In dit overleg wordt de beroepsvaart vertegenwoordigd door Koninklijke BLN-Schuttevaer en de recreatiesector door het Watersportverbond en de Stichting Waterrecreatie Nederland.

Helaas heeft ProRail deze onderhoudswerkzaamheden niet ingebracht in het reguliere overleg, en kwam deze stremming voor de gebruikers-organisaties als een verrassing. Als reactie hierop is bezwaar gemaakt en is verzocht de werkzaamheden te verplaatsen. Of buiten het vaarseizoen, of zodanig gepland dat een beperkte doorvaart mogelijk blijft. Een hoorzitting staat gepland voor donderdag 29 maart aanstaande.
— Kiel gelegd voor ’gondel van Monet’’Monetgondel’ wordt de boot genoemd die twee leerlingen van de HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur in Amsterdam bouwen.

Gereconstrueerd op basis van de Zaanse schilderijen (en met name ’Huizen aan de Achterzaan’) die Claude Monet in 1871 in Zaandam maakte. In zomer 2019 moet de eikenhouten, handgemaakte boot klaar zijn. Dan komt hij in de Zaan te liggen bij het Monetatelier aan de Westzijde. Van roer tot stok meet het ambachtelijke vaartuig straks zeven meter.
Het project is hier te volgen— Traditionsschiffe kunnen 20 miljoen verwachtenExploitanten van traditionele vaartuigen zullen naar verwachting de komende vijf jaar 20 miljoen euro ontvangen om hun schepen aan te passen aan een nieuwe veiligheidsregelgeving. Op woensdag ondertekende de federale minister van Transport Christian Schmidt (CSU) de verordening, die eerder was overeengekomen met de traditionele schippers.

De voorzitter van de Federatie van Duitse Traditionsschiffe, Jan-Matthias Westermann, zei bij de ondertekening: "We hebben vooral bereikt dat de vloot kan blijven bestaan, en dat er overgangsperioden zijn zodat we tijd hebben om de schepen aan de nieuwe eisen aan te passen.” Omdat de federale begroting van 2019 nog niet is vastgelegd kan het subsidiebedrag nog veranderen.

Er was een langdurig geschil over de veiligheidsregelgeving. De exploitanten van oude zeilschepen en stoomschepen waren bang dat de schepen na de inwerkingtreding van de verordening niet aan de eisen konden. De traditionele watersporters hadden  voldoen zonder zware financiële ingrepen. Daarom is een ​​financiële steun van 50 miljoen euro geëist.

Het gaat vooral om commerciëel varende historische schepen in beheer van verenigingen en stichtingen.
Lees het gehele artikel op de bron: KN-online 


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
— Miljoenen voor nieuw paviljoen Maritiem MuseumDe Leuvehaven ondergaat de komende jaren een metamorfose. Aan de waterkant maken de drie paviljoens plaats voor een nieuw gebouw: het Leuvepaviljoen.
Dit nieuwe paviljoen wordt een echte blikvanger. In het paviljoen komen het Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf, twee horecagelegenheden met terrassen aan het water en twee publiekstoegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum. De buitenruimte wordt ook gedeeltelijk vernieuwd. Hiermee wordt de Leuvehaven een groener en levendigere plek.

Het college van burgemeester en wethouders is hier op 6 maart jl. mee akkoord gegaan. De nieuwe gemeenteraad wordt gevraagd hierover het definitieve besluit te nemen. Het gaat om een investering van 3,4 miljoen.

Op deze historische plek begonnen ooit de stad en de haven. Nu ligt de historische vloot van het Maritiem Museum hier afgemeerd. Om deze schepen te kunnen onderhouden, worden in het Leuvepaviljoen twee werkplaatsen van het Maritiem Museum gerealiseerd. Deze zijn open voor het publiek. Hier kunnen Rotterdammers én toeristen oude ambachten en nieuwe technieken ontdekken waarmee de historische vloot in de museumhaven wordt onderhouden. In de werkplaatsen zijn straks lassers, smeden en timmerlui aan het werk, regelmatig omringd door nieuwsgierige schoolkinderen die deelnemen aan een technisch educatieprogramma. Deze interactieve werkplaatsen van het Maritiem Museum brengen in het Leuvepaviljoen de oude en de nieuwe haven samen.
Lees het gehele artikel op de bron: Maritiem Museum  
— Skûtsje It Swarte Wief viert 10 jarig jubileumHet verhaal van het skûtsje van Tijnje It Swarte Wief begint tien jaar geleden in een keet. De vriendenploeg in deze keet is tot dan toe altijd druk bezig geweest met 'combineracen'. Een combine is een landbouwmachine die maait en dorst. Ze hebben meer dan acht jaar verdienstelijk meegedaan aan races met deze machines; zowel op Nederlands als op Europees niveau wonnen ze alles dat er te winnen viel. Op De Veenhoop waren de mannen wel bij het skûtsjesilen te vinden en daar is toen het idee geopperd om een skûtsje te kopen, ook omdat ze meer een teamsport wilden doen.

Skûtsje behouden
De 'Stichting behoud Tynster skûtsje' wordt opgericht, want ze vinden dat het skûtsje voor het dorp behouden moet blijven. De jongens verdelen de taken aan boord en Jaap Hofstee wordt gekozen tot schipper. Niemand had ooit gezeild. Bruine Vloot-schipper Tsjerk Hesling Hoekstra is een neef van twee bemanningsleden en durft het wel aan met de onervaren jongens. In maart 2008 krijgen ze hun eerste zeilles. "De eerste keer zeilen ging al wat vreemd", vertelt Johan Hoen. "Wordt er geroepen 'denk om je giek', maar we wisten niet wat een giek was, of 'de fok moet om', stonden we maar wat raar om ons heen te kijken." Het skûtsje krijgt de naam 'It Swarte Wief', genoemd naar een legende uit het dorp.

IFKS
Sinds 2008 zeilen ze mee in de IFKS. Eerst in de kleine klasse, maar later wordt een groter skûtsje aangeschaft. Jaap Hofstee: "Ik denk dat we er goed aan gedaan hebben in een klein skûtsje te beginnen. Zo hebben we dingen ons eigen kunnen maken." De mannen nemen niet alles zomaar over van andere skûtsjes. "We proberen altijd het beste van anderen te jatten, maar we doen ook wel dingen anders dan anderen. Zo zitten de meeste skûtsjeschippers onderin, maar ik ben de eerste keer op de hoge kant gaan zitten en dat ging goed, dan doe je dat de andere keer weer."
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland   
— Henk de Vrieze brengt historie terug in haven van
    Winschoten

  

 
Tweehonderd historische schepen komen in 2020 naar Winschoten. En dat allemaal omdat Henk de Vrieze de haven van zijn jeugd niet kon vergeten. Een interview.

Het is een foto in zwart-wit. Man met pet en vrouw met kordate blik kloppen aan de Havenkade-West in Winschoten een kleed uit. Henk de Vrieze ziet ze zo weer voor zich. De bekende schippersfamilie Visser. Als jongen speelde hij met hun zoon. Avonturen bij haven en industriegebied, kleine kereltjes op een eindeloos speelterrein. Dat is romantiek die geen man licht zal vergeten. Ook Henk de Vrieze niet.

Historische haven
Die foto van de familie Visser hangt aan een paal op de kade. Net als andere oude foto’s uit de haven. De Tramhaven in ontwikkeling: er zijn historische schepen aangemeerd, het pand van de Winschoter Expeditie Onderneming staat in de steigers, de oude foto’s en het opgeknapte Van Gogh-bruggetje brengen sfeer, het havencafé heeft het terras buiten staan.

Die beweging is in gang gezet in 2011. Een clubje enthousiastelingen wilde graag een historische haven in Winschoten. Geestelijk vader van dat idee: Henk de Vrieze, de groot gegroeide jongen die de haven van zijn jeugd zag verloederen.

Na zeven jaar is verandering zichtbaar. Een ontwikkeling die vorig weekend werd bekroond door het besluit van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om de jaarlijkse manifestatie van erfgoed in 2020 in Winschoten te houden.
Lees het uitgebreide artikel op de bron: DVHN — 35.000 Meter touw bij Scheepswinkel Van MeerTouw, touw en nog meer touw in de opslag van Scheepswinkel Van Meer. “Er is een concurrerend touwtje weggevallen”, zegt Bas van Meer, van de gelijknamige scheepswinkel in Harlingen. “En we krijgen er veel tallships-klanten bij.”

Van Meer heeft de voorraad deze week met behulp van Egbert Beers weer aangevuld, nadat fabrikant FSE Roblon in de winter het klassiek geslagen touw ‘Spunflex’ heeft geproduceerd. Door de slijtvastheid en de uv-bestendigheid is het touw zeer geschikt voor kleine en grote schepen.

Van Meer heeft nu naar schatting in totaal ongeveer 35.000 meter touw op voorraad. “We zijn helemaal klaar voor het tuigseizoen”, zegt hij. “Met een dwars getuigd schip als de Europa gaat het ook snel; dan heb je zomaar 7000 meter touw nodig. Aanzienlijk meer dan op een tjalk of een klipper.”

Overigens is Scheepswinkel Van Meer al meer dan 25 jaar importeur van Spunflex, en zijn scheepswinkel bestaat nog langer: volgend jaar zit hij dertig jaar aan de Noorderhaven. Meer over Spunflex op www.scheepswinkelvanmeer.nl.
Lees het gehele artikel op de bron: Harlinger Courant  
— Havenfestival wordt Huizer HavendagDe 15 aan watersport gerelateerde verenigingen en organisaties uit Huizen hebben de handen ineen geslagen om op zaterdag 16 juni onder de naam “Huizer Havendag” te organiseren. De Huizer Havendag komt in de plaats van het Havenfestival dat tot vorig jaar altijd in de zelfde periode viel als het Old Timer festival en de Huizerdag.

De vele verenigingen zullen, verspreid over de braderie, de bezoekers tonen wat zij te bieden hebben aan sportieve- en recreatieve activiteiten. De botterwerf en de KNRM, de Huizer sportvissers- en modelbouw clubs als ook de duiksport vereniging zullen demonstraties verzorgen. Daarnaast is er een speciale kinderopvang, zijn er shantykoren, oude ambachten en palingrokers.

’s Morgens liggen er meer dan 20 botters in de haven en 's middags zal er op het Gooimeer  de “Huizer Haringrace” tussen diverse botters uit Spakenburg, Harderwijk, Huizen en Elburg gehouden worden. De dag wordt ’s avonds afgesloten met een “midsummer haven concert” op een drijvend podium in de haven.

De voorbereidingen voor de Huizer Havendag zijn in volle gang en binnenkort zal het gehele programma te zien zijn op een speciale Havendag website. De komende maanden zullen inwoners van Huizen en omliggende gemeenten ook via de media en een speciale Havendag krant  op de hoogte gehouden worden van de activiteiten rondom de `Huizer Havendag` waar naar verwachting meer dan 10.000 bezoekers op af zullen komen.— Reddingmuseum zoekt verhalen van oud-reddersAls ze ergens veel weten van het reddingswezen, dan is het bij Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Toch is er ook nog veel niet bekend. Het museum zoekt de verhalen van oud-redders, nu ze nog uit eerste hand op te tekenen zijn. ,,Er zit bijvoorbeeld nog een belangrijk ’gat’ in wat we weten; de jaren 1950 tot en met het jaar 1960’’, zegt Rana Dams van het museum.

Dams: ,,Nu is het moment om hun verhalen nog vast te leggen, nu deze Helderse Helden er nog zijn. Voor het nageslacht, voor de geschiedschrijving. Verhalen uit de eerste hand zeggen nog zoveel meer dan ’koude feiten’. Het maakt dat je je kunt identificeren met een persoon, met het onderwerp.’’

Film
Het is de bedoeling om een dertiental verhalen ook op film vast te leggen. Voor het project Helderse Helden wordt samengewerkt met Scholen aan Zee. Tweedeklassers van de havo krijgen de kans om de oud-redders te interviewen en te filmen. Er wordt samengewerkt met Cinema Zevenskoop en kunstencentrum Triade, dat het medialab beschikbaar stelt voor het monteren van de films. Na de première op een te bepalen plek wordt deze manier van geschiedsvertelling vast onderdeel van het museum en zal daar ook te zien zijn.

Oud-redders die hun verhaal willen delen kunnen zich melden bij het Reddingmuseum. Dat kan via 0223-618320, per e-mail via marketing@reddingmuseum.nl of door even binnen te lopen bij het Reddingmuseum, Willemsoord 60G in Den Helder.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD — Monumentale driemaster nu een wrak in MuidenMUIDEN - Al vanaf 2002 ligt de driemaster Elisabeth Smit weg te rotten in de haven van Muiden. Voor de gemeente Gooise Meren is het 'wrak' een doorn in het oog en zij zien het dan ook het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Maar eigenaar Pam van Lohuizen (69) denkt daar anders over.

Volgens Lohuizen is het schip geen 'wrak'. "Een wrak is een schip dat gezonken is en dat een gevaar oplevert voor andere schepen. Maar dit schip ligt niet in de weg voor de scheepvaart en ook niet onder water. Eigenlijk heeft niemand er last van", aldus Lohuizen.

Hij denkt dat de monumentale boot nog prima te redden is, maar dat kost geld: "In principe is het hele onderwaterschip nog hartstikke goed. Er moeten wel een hoop nieuwe spanten ingezet worden en dat kost een paar centen."


De Elisabeth Smit in betere tijden als trotse barkentijn

De eigenaar heeft in de jaren '90 betere tijden gekend met de Elisabeth Smit. "Het schip zat met een omzet van vijf ton in de verhuur. Iedereen wilde het huren."
Lees het gehele artikel met video op de bron:  NHNieuws
— Zaterdag 24 maart: Tjalkendag in ZoutkampBijzondere plek: Zoutkamp. Ooit een verdedigingsschans aan de Lauwerszee, nog steeds in alles een vissersdorp. Bij Zoutkamp komen het Reitdiep, de Lauwers en het Hunsingokanaal bij elkaar. En aan de andere kant van de fraaie historische sluizen begint het Nationaal Park Lauwersmeer.

En nu komt er de jaarlijkse “Tjalkendag” van de Noorderschippers. De Terra Nova ligt daar dan afgemeerd aan de Reitdiepskade. Met hopelijk zoveel mogelijk schepen van leden er om heen. 
 
De dag wordt om 10 uur geopend door wethouder Anne Marie Smits van de gemeente De Marne. In het ochtendprogramma van de Tjalkendag spreekt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer over natuur(ontwikkelingen) in “zijn” Lauwersmeergebied. Een ruig vaargebied dat tot 1969 nog een stuk Waddenzee was. Met riet, eilanden, Schotse hooglanders, konikpaarden, vossen en vogels, vogels en nog eens vogels.


De Terra Nova

Skûtsjeschipper Johannes Hobma en zeevaartschooldirecteur Arjen Mintjens vertellen over de Strontrace: de roemruchte wedstrijd-zonder-motor voor oude vrachtschepen van Workum naar Warmond en terug, die dit jaar voor de 45e keer wordt gevaren.
 
Na de lunch aan boord van de Terra Nova is er een rondleiding in het Visserijmuseum en een rondrit per historische bus door het Reitdiepdal met Pieter van Dijk als gids. Pieter is, behalve zo’n beetje de stamvader van de Noorderschippers, een groot kenner van het Groningse Hogeland.
De Verenigingsstand is natuurlijk van de partij en we sluiten de dag af met een borrel.

We willen graag zoveel mogelijk van het varend erfgoed in Zoutkamp laten zien. Kom dus als het enigszins kan met uw schip. Liggen In Zoutkamp is rond de Tjalkendag gratis, we betalen wel zelf stroom. Voor de schippers die de dag ná de Tjalkendag terug willen varen naar Groningen hebben we een speciale brugbediening in konvooi geregeld. De Friese bruggen draaien dan gewoon al.

Wilt u er bij zijn, geef dat dan op via tjalkendag@lvbhb.nl en vermeld dan ook of u met uw schip komt. De kosten van deelname en lunch zijn € 17.50.-, over te maken op rekening NL38RABO0133169022 tnv A. Werkman ovv Tjalkendag 2018.— Vernieuwde HISWA trekt 37.461 bezoekersAmsterdam – Ondanks dat het ijs pas net gesmolten is, is de afgelopen dagen is het watersportseizoen bruisend van start gegaan tijdens de vernieuwde HISWA Amsterdam Boat Show. 37.461 bezoekers, 7% meer dan vorige editie, kwamen informeren, oriënteren, proberen en ook zeker kopen. Uit een eerste peiling onder exposanten blijkt namelijk dat er goed verkocht is.

Ook de Funsports Xperience, die deze editie tweemaal zo groot was als vorig jaar, was een enorm succes. 80% van de bezoekers was enthousiast over de nieuwe HISWA-koers. Hiermee versterkt de HISWA Amsterdam Boat Show haar positie als grootste watersportevenement van Nederland. Volgend jaar vindt de HISWA plaats van woensdag 6 t/m zondag 10 maart.

Nieuw concept
Deze 63e editie was anders dan voorgaande jaren. Zo was de entree in plaats van de reguliere RAI-hoofdentree verrassend via Strandzuid en de HISWA Haven. Ook het programma was compleet vernieuwd, met o.a. bekende sprekers als Marit Bouwmeester en Roy Heiner, een livestream met team Brunel (Volvo Ocean Race), workshops koken aan boord, een veiling en meer.
Lees het gehele persbericht hier: Nauticlink — Luizenmoeder aan boord van een VOC-schip?


De luizenkam van de VOC, rechts

De luizenmoeder is ongekend populair. De herkenbare sketches zijn hilarisch, totdat de problemen uit de televisieserie jezelf daadwerkelijk overkomen. Vandaag is het landelijke luizendag. Aan boord van een VOC-schip was het elke dag luizendag. Lees over de problematiek én het stiekeme voordeel.

Ziektes aan boord van een schip werden vooral veroorzaakt door slechte hygiëne. Manschappen waren lange tijd op zee, vaak zonder vers voedsel of drinkwater. Dit was de belangrijkste oorzaak van scheurbuik. Door steekmuggen werden Malaria en gele koorts overgedragen en de vlooien, ratten en luizen aan boord zorgden voor een vlektyfus-epidemie. Menig Oost-Indiëvaarder heeft een kwart of zelfs soms een derde deel van de bemanning aan deze ziektes verloren. De opsomming van hierboven was de ergste, hier ging je morsdood aan. Maar minder dodelijke ziektes konden net zo naar zijn.

Pompen of verzuipen
In de minder ernstige categorie speelden beestjes de hoofdrol. Veel van het ongedierte kwam binnen door gaten tussen de balken onder in het ruim waardoor het kielwater werd weggepompt. Het ongedierte kroop naar binnen en zocht een warm en droog plekje om vervolgens niet meer weg te gaan. Duizendpoten, schorpioenen, ratten, muizen, vlooien, luizen en schadelijke mieren, alles danste samen op de golven van de zee. Vergeleken met de steken van duizendpoten of schorpioenen waren luizen misschien een klein probleem, maar het dreef mensen compleet tot waanzin… Kiezen tussen pijn of jeuk, tsja velen zullen het laatste verkiezen…
Lees het gehele artikel op de bron: Historiek  — Duikers halen wrakken op bodem Waddenzee leeg
 


Niet alleen in de Javazee, maar ook in de Waddenzee en de Noordzee worden oorlogsgraven op de zeebodem geschonden. Dat zegt de Groninger onderzoeker Remy Luttik. Hij nam onlangs contact op met nabestaanden van Britse zeelieden die hun graf vonden in de Nederlandse kustwateren, omdat hij zich zorgen maakt over het schenden van de graven van omgekomen opvarenden. In Engeland leidt de kwestie tot veel ophef.

Stoffelijke resten
In Britse media wordt geschreven dat duikers uit onder meer Noord-Nederland zijn betrokken bij het plunderen van gezonken oorlogsschepen en duikboten. Het gaat bijvoorbeeld om de Britse duikboten E5 en E3 uit de Eerste Wereldoorlog, die ten noorden van Schiermonnikoog op de zeebodem rusten. Hoewel het oorlogsgraven zijn, namen duikers tal van objecten mee naar boven. De kans dat ze daarbij ook stoffelijke resten tegenkwamen is groot.

,,Er liggen soms wel degelijk skeletten in en rond dergelijke wrakken. Het is gewoon grafschennis. Het is heel ernstig. Ik weet van een geval waarbij duikers een compartiment van een duikboot openmaakten. Ze zullen niet gauw toegeven dat ze af en toe op stoffelijke resten stuiten, want dan hebben ze een probleem’’, aldus Luttik.

Hij wil dat de overheid meer doet om oorlogsgraven en maritiem erfgoed onder water te beschermen. ,,Het belang van de nabestaanden wordt compleet vergeten. Het gaat uiteindelijk om die mensen en niet om de archeologen.’’
Lees het gehele artikel op de bron: DVHN  
— Schending van zeegraven nauwelijks te voorkomenOndanks wettelijke bescherming is de schending van zeegraven vrijwel niet te voorkomen door gebrek aan effectief toezicht. Dat zegt buitengewoon hoogleraar maritieme archeologie André van Holk van Rijksuniversiteit Groningen. Niet alleen in de Javazee, maar ook op de Noordzee en de Waddenzee zijn scheepswrakken niet veilig voor wrakduikers, die op zoek naar interessante voorwerpen regelmatig oorlogsgraven schenden.

Ook heeft Nederland het Unesco-verdrag voor cultureel erfgoed geratificeerd en is twee jaar geleden de Erfgoedwet aangescherpt. Wie een voorwerp uit een scheepswrak haalt kan daarvoor een boete krijgen. Ook kunnen spullen in beslag worden genomen.

In de praktijk loopt het niet zo’n vaart, zegt Van Holk. ,,Het toezicht is heel moeilijk. Je zou een soort waterpolitie moeten hebben die overal patrouilleert. Dat is onmogelijk. Ik zoek de oplossing in een andere richting. Werk samen met wrakduikers die van goede wil zijn. Beheer de wrakken samen en doe samen onderzoek.’’

Omslag
Hoewel een proef met zo’n samenwerking tussen duikers en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed moeizaam verloopt, is er volgens Van Holk een omslag gaande. ,,Een deel van de amateurduikers plundert nog steeds, maar een ander deel wil graag samenwerken met wetenschappers. En dat is goed, want zonder hen red je het niet. Verdeel het kustgebied in onderwaterregio’s en zet daar een professional en een paar duikers op die het onderzoek coördineren.’’
Lees het gehele artikel op de bron: LC — Zeeuws MuZEEum krijgt meer geld en taken van VlissingenVLISSINGEN - Als het aan wethouder Sem Stroosnijder ligt, groeit het Zeeuws maritiem MuZEEum uit tot 'één van de mooiste musea van Nederland'. De gemeente Vlissingen verhoogt de jaarlijkse bijdrage volgend jaar met zestig mille tot 221.000 euro om die ambitie kracht bij te zetten.

Voor de hogere bijdrage krijgt het MuZEEum ook meer taken. Het MuZEEum gaat de collectie moderne beeldende kunst - nu nog voor een groot deel opgeslagen in de te door Woonservice l'Escaut te verkopen Willem III-kazerne - van de gemeente beheren. Naast voor het historisch erfgoed in de Oranjemolen en de Kazematten  is het MuZEEum binnenkort ook verantwoordelijk voor het erfgoed in de Oostbeer. Zowel in het MuZEEum als in die historische gebouwen ontwikkelt het MuZEEum programma's en activiteiten.

Evenwicht
In kunstminnend Vlissingen en de gemeenteraad dook de laatste jaren regelmatig de angst op dat het MuZEEum zou worden opgeofferd aan gemeentelijke bezuinigingswoede. Die intentie heeft het college nooit gehad, meldde wethouder Stroosnijder woensdagmorgen. Wel zocht het dagelijks gemeentebestuur naar het delicate evenwicht tussen de noodzaak om te bezuinigen en het exploitabel houden van het MuZEEum.
Lees het gehele artikel op de bron: PZC 
— Scheepswrak bij strandje Oranjemolen VlissingenBij de Walcherse Archeologische Dienst zijn meerdere meldingen binnengekomen van de vondst van een scheepswrak bij het strandje bij de Oranjemolen in Vlissingen. Het betreft een bekend wrak, geld voor onderzoek is er voorlopig niet.

Delen van het wrak kwamen door de erosieve werking van het getij in 2007 aan de oppervlakte. In 2014 kwamen ze weer bloot te liggen en onlangs meldden wandelaars opnieuw 'de vondst' bij de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). Volgens Bram Silkens, veldarcheoloog van de WAD, betreft het vermoedelijk een hoogaars of een hengst, kleine platbodems gebruikt in de Zeeuwse visserij. In 2007 zijn de resten gedocumenteerd en landmeters van de gemeente Vlissingen hebben de vondst opgemeten. Verder is er niets bekend.

Kostbaar
 ,,Een definitieve datering kan alleen door grondiger onderzoek, in samenspraak met maritiem deskundigen, maar dit is erg kostbaar", zegt Silkens. Omdat er in tien jaar tijd geen verandering is waargenomen aan het wrak en de resten niet bedreigd zijn, wordt voorlopig niets gedaan. Pas bij verval wordt een actieplan opgezet.
Lees het gehele artikel op de bron: PZC  Berichten in de Zeepost van deze week:
— Rijk investeert 16 miljoen in Eems-Dollard en Waddengebied
— Schipper verzuimde hulp: werkstraf van 180 uur
— Steiger van 160 meter wordt geopend in Willemshaven

— Onderzoek naar zwerfafval in Waddengebied

— Zeilklippers.nl houdt schippers zelfstandig
— Traditionsschiffe kunnen 20 miljoen verwachten

— 35.000 Meter touw bij Scheepswinkel Van Meer

— ‘Zeehondenopvang moet aan banden’
— Zeehonden kan je beter met rust laten

— Schoonmaken kustlijn Hoorn op 18 maart

— Koelinstallatie moet problemen Afsluitdijk verhelpen
— Zeehondenpopulatie in Waddenzee groeit nog steeds

— Doorvaart Nederlandse windparken toegestaan op
    Noordzee

— Pieperrace Volendam in voorbereiding
— Niemand is strafbaar voor losslaan arkScheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN