Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 147, 8 nov. 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVENPiet Blaauw
Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip


Register Holland
Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar

watererfgoed
Scheepswinkel Van Meer
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven
Terra Nova
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten
NagelHard
Hi-Tek


Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


FVEN nieuws:

— Nationaal Monumentencongres 2017 over ‘erfgoed en
    communities’

Overig nieuws:

— EOC Traditionele Schepenbeurs op 10, 11 en 12 november
— De Delft wordt 'maritieme belevingswereld'
— Nieuwe app voor Maritiem Museum  en haven

— Hout-Vaert als opmaat naar Leiden 2018

— Stekker uit Havenfestival Huizen
— 2018 Europees Jaar van het Erfgoed

— WinterWelVaart Winschoten 2017 op 9 december

— Thema avonden bij BSC

— IJzerwerk aan historisch beurtschip ‘Dorp Grouw’ afgerond

— Haringlogger wordt helemaal gestript

Evenementen komende week:

10 t/m 12 november, Traditionele schepen beurs, Den Helder
FVEN nieuws

— Nationaal Monumentencongres 2017 over ‘erfgoed en
    communities’
Morgen, donderdag 9 november vindt het jaarlijkse Nationaal Monumentencongres plaats. De stad van ontvangst is deze keer Leeuwarden en dat heeft een speciale reden. Daarmee wordt aandacht besteed aan het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van het Jaar is. Leeuwarden zal in 2018 ook extra aandacht besteden aan erfgoed en ongetwijfeld zal er dan ook speciaal gekeken worden naar de Museumhaven Leeuwarden!

Het Nationaal Monumentencongres staat dit jaar in het teken van ‘erfgoed en communities’. Daarbij gaat het om de vaak hechte groepen van betrokkenen bij het behoud en gebruik van erfgoed, zoals de gidsen die rondleidingen geven in musea of kastelen, de sleutelaars die zorgen dat motoren en machines blijven draaien of de organisatoren van de vele erfgoedevenementen die ons land rijk is. Zonder hen zou ons erfgoed niet kunnen bestaan. Maar het gaat bij ‘communities’ vooral ook om het betrekken van nieuwe groepen bij erfgoed, zoals kinderen, de erfgoedhoeders van de toekomst, om nieuwe Nederlanders met een andere culturele achtergrond en om de zilveren generatie, mensen die hun vrije jaren graag nuttig en aangenaam willen doorbrengen.Op het Nationaal Monumentencongres wordt ook het visiedocument uitgedeeld van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), de belangenorganisatie van zo’n veertig grote erfgoedorganisaties, waaraan ook de FVEN actief deelneemt. De FIM schetst daarin de uitdagingen die er voor de erfgoedsector liggen in een veranderende samenleving. Het visiedocument wordt inzichtelijk gemaakt met inspirerende en vernieuwende voorbeelden van het gebruik van erfgoed, waarbij ook het varend erfgoed in beeld komt. In de volgende Scheepspost meer over dit visiedocument.
Voor meer info kijk je hier  

Einde FVEN nieuws— EOC Traditionele Schepenbeurs op 10, 11 en 12 novemberDe EOC-Traditionele Schepen Beurs wordt voor de tweede keer georganiseerd op Willemsoord, Den Helder, op 10, 11 en 12 november.  De beurs opent zijn deuren van 10:00 uur tot 17:00.

De EOC Traditionele Schepen Beurs (EOC-TSB) is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in Traditionele Schepen. Meer dan 60 standhouders maken het een beurs vol informatie, gezelligheid en maritiem vertier. Een hal vol  bedrijven en organisaties die zich inzetten voor het behoud van de traditionele vloot van Nederland. Van oud ambacht tot nieuw avontuur. Van gerookte paling, tot gezouten verhalen. Van handelen op de beursvloer tot handen uit de mouwen tijdens een workshop.Tijdens de beurs worden verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn lezingen in het Schippers cafe – uiteenlopend van mastkeuringen tot elektrisch varen. Op de beursvloer worden presentaties gegeven over zeil reizen aan boord van schepen. In samenwerking met TAVE (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed) worden verschillende workshops en demonstraties rond oude ambachten georganiseerd. Denk aan staaldraad splitsen, huidgangen rondbranden, rondhouten maken en klinken. Voor het voorlopige programma kijkt u hier.Voor de workshops van TAVE kan je je hier nog opgeven  

In de haven liggen een veertigtal schepen van het Varend Erfgoed en verschillende charterschepen. Op deze schepen bent u overdag van harte welkom. Op basis van Boot en Ontbijt kunt u aan boord van verschillende schepen ook een nacht verblijven om zo de sfeer van de traditionele schepen op te snuiven.
Voor meer info kijk je hier  
— De Delft wordt 'maritieme belevingswereld'


Zo moet de Delft eruit komen zien

De replica van het historische schip 'De Delft' die in Rotterdam-Delfshaven wordt gebouwd, zal nooit varen. Het schip wordt wél grotendeels afgebouwd zodat het eind 2020 open kan als maritieme belevingswereld op de kade van de Schiehaven.

"Het is een historisch verantwoorde belevingswereld waarin je de geschiedenis ziet. Bijvoorbeeld gespeeld door een groep acteurs die de 18e eeuw naspeelt. Maar ook door een moderne virtual reality-bril, waardoor je je in de 18e eeuw waant," vertelt directeur Wouter Rietman.Al sinds 1998 wordt er in Rotterdam-Delfshaven aan de reconstructie en herbouw van het achttiende-eeuwse oorlogsschip 'De Delft' gewerkt. Dat gebeurt met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die meehelpen via leerwerktrajecten.

Rietman werd in 2014 benoemd tot directeur van 'De Delft'. Hij wil niet te veel terugkijken naar de tijd daarvoor, maar hij moest na zijn aanstelling alle zeilen bijzetten om faillissement van de Stichting die het schip bouwt te voorkomen. "Dat betekende het saneren van de organisatie, het saneren van de financiële positie en de locatie. En vervolgens denken: waar gaan we naartoe?" 

Er werd onder zijn leiding afgestapt van het oorspronkelijke plan dat het historische schip als attractie zou gaan varen. Dat was volgens Rietman te duur om te maken en te duur om commercieel te exploiteren. In 2020 moet 'De Delft' nieuwe stijl klaar zijn. "We werken er hard aan, maar wel stapje voor stapje," zegt Rietman.
Lees het gehele artikel met interview op de bron: RTV Rijnmond 
— Nieuwe app voor Maritiem Museum  en havenDe Maritiem Museum App is live! De app werd afgelopen week gelanceerd, en biedt méér voor museumbezoekers vanaf 8 jaar. Het begeleidt bezoekers van het Maritiem Museum bij hun bezoek en geeft extra informatie, beleving, films, animaties en digitale souvenirs om dit bezoek onvergetelijk te maken. Er zijn twee tours om te ontdekken: een rondleiding door de haven en een audiotour door het gebouw. De Maritiem Museum App is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Maritiem Museum Haven
Door een plattegrond met GPS-locatie vinden bezoekers hun route op de kade en steigers van de museumhaven. Daar staan ook ‘luisterbuizen’ op de route, om audio af te spelen, en ‘tijdkijkers’, die de museumhaven - door film en animatie - naar vroegere tijden transformeren. Er kunnen QR-codes gescand worden om de verhalen van de museumschepen en –kranen te ontdekken. Allemaal met uitzicht op het Maritiem District, de plek waar de Rotterdamse haven ooit begon.

Audiotour
Verder bevat de app een audiotour. Het Maritiem Museum beheert een maritieme collectie, die behoort tot de wereldtop. In deze tour vertellen medewerkers persoonlijke verhalen over objecten uit het museum. Van de papierrestaurator tot een vrijwilliger, van een marketeer tot de algemeen directeur.

De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.
— Hout-Vaert als opmaat naar Leiden 2018


De houtzaagmolen in IJlst

Het Historisch Bedrijfsvaartuig organiseert haar jaarlijkse Erfgoedmanifestatie eind juli 2018 in Leiden. Voor de schepen uit het Noorden die hier naar toe willen is er een prachtige tocht in de maak: de “Hout-Vaert 2018”, een tocht van Dokkum naar IJlst met als centraal thema: hout.

De planning is als volgt:
Donderdag 19 juli: opening en avondprogramma in Dokkum;
Vrijdag 20 juli: vaart naar Leeuwarden, Prinsentuin met cultureel programma op de kade;
Zaterdag 21 juli: vaart naar Grouw; cultureel programma op de kade bij Hotel Oostergo en het Halbertsma-terrein;
Zondag 22 juli: vaart via Sneek (vlootschouw) naar IJlst dat haar 750-jarig bestaan viert.
Voor schepen die doorgaan naar Leiden ligt het voor de hand om zondag of maandag door te varen richting Leiden waar ze de donderdag daarop worden verwacht.

Hout-Vaert 2018 is een initiatief vanuit Leeuwarden met als doel het varend erfgoed in de culturele hoofdstad van Europa 2018 ‘in the picture’ te brengen. Het thema ‘hout’ komt o.a. tot uiting in een heus houtvlot van boomstammen die tevoren vanuit de Baltische staten zijn opgehaald (!) en dat de hele weg van Dokkum naar de houtzaagmolen in IJlst meegaat. Op het vlot speelt een hout-orkest.

Aan boord van een aantal schepen worden hout-workshops georganiseerd en er is aandacht voor traditionele scheepsambachten gericht op hout.
Voor het evenement zullen schepen uitgenodigd worden waarvan een relatie met hout of vervoer van hout kan worden gelegd. Schepen van het Historisch Bedrijfsvaartuig horen daar door het vrachtvaren zeker bij, evenals sleepboten, maar uiteraard ook andere (houten) schepen als kotters, botters en kleinere schepen.
De verwachting is dat in december meer details bekend worden van dit evenement.
Bron: Bulletalie van de LVBHB


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN

— Stekker uit Havenfestival HuizenDe Stichting Huizer Botters (SHB) trekt de stekker uit het jaarlijkse Havenfestival. De organisatie uit stevige kritiek op B en W van Huizen. In een brief aan college en raad meldt SHB-secretaris Frans Kolk dat de werkgroep Havenfestival (die het evenement coördineert en organiseert) en het bestuur ’ernstig teleurgesteld’ zijn. B en W hebben namelijk besloten om de subsidiëring van het Havenfestival voor na 2018 ’voor zich uit te schuiven in afwachting van een nieuw college’. Dit versterkt het gevoel bij de stichting dat ’er binnen het huidige politieke klimaat in Huizen weinig belangstelling bestaat voor het in stand houden van haar belangrijkste cultureel erfgoed in het algemeen en de SHB met haar 140 vrijwilligers in het bijzonder’.

Kolk stelt, dat B en W hun besluit hebben genomen ’ondanks de duidelijke wens’ vanuit de raadscommissie. Hierdoor voelt werkgroep zich ’volstrekt ondergewaardeerd’. De SHB-secretaris wijst erop, dat de leden jaarlijks een gigantische hoeveelheid uren ’om niet’ in de organisatie hebben geïnvesteerd.
Andere evenementen besteden volgens Kolk de gemeentelijke subsidie hoofdzakelijk aan ’het inhuren van dure artiesten, kermisachtige attracties en aanverwante diensten’. Terwijl de werkgroep juist geprobeerd heeft om ’een stukje van de historie en van de nautische verbondenheid met dit rijke dorp onder de aandacht van een zeer groot regionaal publiek te brengen’.

De stichting gaat zich vanaf nu weer richten op haar primaire taak: het beheer en behoud van en het doorgeven van kennis over het (Huizer) varend erfgoed. Bekeken wordt of - in samenwerking met andere verenigingen, organisaties en bedrijven - een ’meer nadrukkelijk op de haven, het water en de watersport georiënteerd evenement’ kan worden opgezet. In dit jaarlijks nautisch en maritiem evenement - dat in juni moet plaatsvinden - zouden de Botterdag en de Huizer Dag van de Watersport kunnen opgaan.
Lees het gehele artikel op de bron: Gooi En Eemlander — 2018 Europees Jaar van het ErfgoedVan januari tot en met december 2018 wordt het Europees Jaar van het Erfgoed georganiseerd. European year cultural heritage 2018 Slogan van het jaar is: ‘Where the past meets the future’. In Nederland worden vanuit erfgoedorganisaties in het hele land activiteiten georganiseerd door Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.
 
Twaalf thema's
Er zijn twaalf thema’s, één voor elke maand. De thema’s hebben een relatie met Europa. Enkele voorbeelden van thema’s zijn:
 
duurzaam vakmanschap (februari)
water (maart)
beladen erfgoed (september)
grenzeloos verleden (december)
 
Per thema wordt een project in de schijnwerper gezet. Er wordt een filmpje gemaakt, waarin betrokkenen vertellen over wat de plek voor hen betekent. Het filmpje voor de maand september over Huis Doorn is al klaar.
Op de website staat hoe erfgoedorganisaties kunnen meedoen en een evenement in de agenda laten opnemen.
 
Aansluiting bij landelijke evenementen
Grote landelijke evenementen als Open Monumentendag, Nederlandse Museumweek, Maand van de Geschiedenis en de Nederlandse Archeologiedagen, belichten het thema Europa in hun programma’s.
Kijk hier voor meer info  
— WinterWelVaart Winschoten 2017 op 9 decemberIn de vorige Scheepspost stond een artikel over WinterWelvaart in Winschoten. Daar stond een verkeerde datum bij, de juiste datum is zaterdag 9 december

Winschoten is dit jaar een nieuwe locatie voor WinterWelVaart! Op zaterdag 9 december organiseert de Stichting Tramhaven Winschoten, in samenwerking met WinterWelVaart, een dag voor jong en oud langs de kade van de Tramhaven en in de Tramwerkplaats. Naast de activiteiten op de kade, kun je een kijkje nemen op één van de historische (charter)schepen. De schippers vertellen graag over hun schepen, die speciaal voor deze dag geopend zijn voor bezichtiging.
voor meer info kijk je hier  

— Thema avonden bij BSCBureau Scheepvaart Certificering organiseert deze winter iedere maand een informatie / voorlichtingsavond met wisselende thema’s. Het streven is om uiteenlopende onderwerpen te bespreken zoals mast en tuigage, eerste certificering bestaande schepen etc. Mocht u zelf een onderwerp hebben waar u meer over wilt weten dan hoort BSC dat graag.
 
De eerste avond staat gepland op vrijdag 24 november aanstaande. Het thema van deze avond is:  CERTIFICERING PLEZIERVAARTUIGEN

Robin Hoekstra zal op deze avond middels een power point presentatie uitleg geven over het normenkader. Wat zijn de verschillen tussen het verlichte normenkader en de volledige norm? Ook worden veel voorkomende vragen besproken zoals: welk type AIS is vereist, is een voorpiekschot nu wel of niet verplicht? Daarnaast wordt het certificeringsproces behandeld, welke inspecties zijn nodig, waar kijkt de inspecteur naar bij een casco inspectie, hoe lang is de doorlooptijd? Natuurlijk wordt u ook geïnformeerd over de kosten die de certificering met zich meebrengt. Tijdens deze avond is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

De voorlichtingsavond vindt plaats op het kantoor van Bureau Scheepvaart Certificering, Bataviahaven 1 in Lelystad. Parkeren kan het beste in de VOC garage, VOC weg 100.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, de presentatie start om 19.30 uur en zal rond 21.00 uur afgelopen zijn.
Gezien de beperkte ruimte is aanmelding gewenst. Dit kan per e-mail: info@bscmail.nl of telefonisch: 0850-290 521.
— IJzerwerk aan historisch beurtschip ‘Dorp Grouw’ afgerondEen team van werkzoekenden heeft in Drogeham onder leiding van projectleider Bryan Kes de metaalbewerking van het beurtschip ‘Dorp Grouw’ afgerond.

Na precies twee jaar eindigt de eerste fase van dit unieke werkervaringsproject in de loods van Wadro in Drogeham. Het beurtschip verhuist nu naar het Skûtsjemuseum in Earnewâld, waar de restauratie verder gaat met de houtbewerking.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel startte in november 2015 samen met het lokale bedrijfsleven het werkervaringsproject. Een team van werkzoekenden heeft het beurtschip weer in de oude luister teruggebracht. Ruim twintig kandidaten hebben inmiddels een goede baan gevonden.

Het schip ‘Dorp Grouw’ is het laatst bewaarde beurtschip van Friesland. Na haar werk als beurtschip heeft het schip dienst gedaan als plezierjacht, vissersboot en woonboot.

Begin 2011 is het schip gekocht door de stichting ‘Dorp Grouw’. Als het schip gereed is zal het gebruikt worden voor rondvaarten tussen Sneek en Hindeloopen.
Lees het gehele artikel op de bron:  de Feansterd  

 


— Haringlogger wordt helemaal gestriptDEN HAAG - Het is een monsterklus. Maar als alles goed gaat, keert er in 2020 een haringlogger terug in de haven van Scheveningen. Het gaat om de Noordster uit 1950, die op dit moment in oude glorie wordt hersteld. Als het af is, wordt het schip een museum over de Scheveningse visserijgeschiedenis.

Vaklui zijn pas net begonnen met de werkzaamheden, dus is er nog veel te doen. 'Het houten dek gaat eruit, de masten gaan eraf, het stuurhuis gaat eraf', somt projectleider Wout Bruin op. De hele boot wordt gestript. 'Er blijft heel weinig van over, maar het wordt wel allemaal weer opgebouwd.'

Lange tijd waren haringloggers en Scheveningen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nu is er met de Noordster nog maar één over, maar die heeft al jarenlang niet meer gevaren in de Scheveningse haven. Voor de restauratie van het schip moet nog wel zo'n 300.000 euro worden ingezameld. De gemeente Den Haag doneert 25.000 euro.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep WestBerichten in de Zeepost van deze week:BBZ nieuws:

— BBZ voor behoud BTW-laagtarief

Overig nieuws:

— Kapitein Noorderlicht krijgt schorsing vaarbevoegdheid
— Plannen golfbaan Terschelling
— EOC Traditionele Schepenbeurs op 10, 11 en 12 november

— Schip van ‘Clipper Round the World’ gestrand

— Diersoorten Waddenzee stabiliseren zich
— Muider Hardzeildagen: 41 deelnemers

— CDA Enkhuizen stelt vragen over Parkeren Gependam

— Eilanders: ‘Vlieland kan best zonder ITGWO’
— Verhaal van het IJsselmeer verteld in cultuur-biografie

— EU wil totaalverbod vangst paling

— Zeilschip brengt vaart erin bij gestrande jongere
— Tweede Kamer: Btw veerboten Waddenzee uitstellen

— Boreas wint de Slag, de Overwinning wint de Waddenrace

— Thalassa neemt stokje over van Regina MarisScheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN