Tot 1 november kan je je schip nog aanmelden voor het CvO

Tot 1 november kan je je schip nog aanmelden voor een CvO, de keuringsinstantie spreekt dan een termijn af waarbinnen zij de keuring doen zodat je het Certificaat van Onderzoek kan verkrijgen.

Het CVO is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor schepen > 20 m of LxBxT≥100m3. Er geldt een overgangsregeling voor schepen welke vóór 2009 in de vaart waren waarbij de term “klaarblijkelijk gevaar” is geïntroduceerd. Kortweg betekend dit dat een schip niet aan alle gestelde, strenge, eisen hoeft te voldoen.

De overgangsregeling was 10 jaar van kracht en loopt op 31 december 2018 af. Laat je het schip na deze datum voor het CvO keuren, dan moet het schip aan alle, veel strengere, eisen voldoen. Doordat werven en keuringsinstantie tijdelijk overbelast zijn is er nog kort een mogelijkheid voor uitstel van de certificaatplicht.

Hiervoor moet je je schip uiterlijk op  31 oktober 2018 aanmelden bij een van de keuringsinstanties. Wanneer uw aanvraag vóór 1 november 2018 is ingediend maar de keuringsinstantie het certificaat niet, bijvoorbeeld door capaciteit problemen, voor 1 januari 2019 kan afgeven, dan spreekt de keuringsinstantie met u een termijn af waarbinnen zij de keuring kan doen en het certificaat alsnog kan afgeven.

U ontvangt hiervan een verklaring. Deze verklaring is cruciaal en garandeert dat de regelgeving die op de datum van de aanvraag van toepassing was, bepalend is bij het onderzoek tot certificeren. Dit betekend in de praktijk dat, hoewel uw schip niet voor 31-12-2018 gekeurd en gecertificeerd is, u dus wél onder de gunstige overgangsregeling valt Tevens mag u in 2019 met deze verklaring binnen Nederland blijven varen!

 – LET OP: Geen certificaat of verklaring betekent vanaf 1 januari 2019 automatisch dat u in overtreding bent. De ILT, de Politie, Rijkswaterstaat en lokale toezichthouders op het water kunnen afhankelijk van de situatie een waarschuwing geven, een boete (€1.250) opleggen en/of het vaartuig stilleggen!

 – LET OP : De keuringsinstantie stemt met u een termijn af. Binnen de termijn, die vermeld wordt op de verklaring, moet het gehele proces van keuring tot en met het certificaat aan boord zijn afgerond. Lukt dat niet binnen deze vastgelegde termijn dan kunt u geen gebruik meer maken van de overgangsbepaling “geen klaarblijkelijke gevaar” Dit betekend in de praktijk dat u zeer goed moet afstemmen met de keuringsinstantie wanneer u helemaal klaar bent zodat de keuring én het verkrijgen van het uiteindelijke CVO/CBB binnen de vastgelegde termijn gerealiseerd wordt

 

RVEN
EOC