Skûtsjewaakhonden op originaliteitspatrouille

Zijn alle skûtsjes volgens de SKS-regels getuigd en voldoen ze aan de originaliteitsnormen? Voor het kampioenschap losbarst is er eerst controle: Kommisje Amels gaat op patrouille.

Ulbe Zwaga klimt een paar uur voor de loting met een bezweet hoofd het skûtsje van Drachten op, dat ligt aangemeerd in de haven van Grou. In zijn kielzog drie andere leden van de Kommisje Amels, de waakhonden van de SKS. De mannen moeten vlak voor de start van het SKS-kampioenschap controleren of de veertien skûtsjes de zaakjes op orde hebben. Of ze zich houden aan de maximale maatvoering van tuig en schip, zodat niet wordt gesjoemeld met gewicht en zeiloppervlak en het een eerlijke strijd wordt. Of ze aan alle veiligheidseisen voldoen. En of de originaliteitsregels worden nageleefd – essentieel binnen de SKS, die de echtheid van de historische vrachtschepen bewaakt. Al te nieuwerwetse onderdelen worden geweigerd. De mannen van Amels controleren en adviseren het bestuur, dat kan overgaan tot sancties.

Vorig jaar stond de achtkoppige commissie vol in de schijnwerpers. Toen bleek bij de laatste controle dat Joure zich niet aan de regels voor het mastbeslag had gehouden. Het werd een rel en Joure werd uiteindelijk gediskwalificeerd. Zwaga hoopt zoiets nooit weer mee te maken, zegt hij. Hij heeft ervan geleerd hoe belangrijk duidelijkheid is. ,,Foar elk jilde deselde regels. It is lestich, mar moatst altyd ien line lûke.”

Lees het gehele artikel op de bron: LC

 

EOC
RVEN