Scouting vraagt Enkhuizen 25 mille voor herstel schip

De Stichting Belangenbehartiging Scoutinggroep Mercury in Enkhuizen heeft de gemeente om een eenmalige subsidie van 25.000 euro gevraagd voor het herstel van de bodem van het wachtschip Mercury.

De totale kosten bedragen 92.000 euro, mede doordat vrijwilligers professionele bedrijven helpen bij de reparatie en zo de kosten drukken. Daarnaast heeft Mercury zelf 20.000 euro gespaard en is een bedrag van 55.000 euro binnengehaald dankzij schenkingen, fondsen en crowdfunding.

Voor de sluitpost van 25.000 euro zou de gemeente aanvankelijk garant staan voor een lening bij de bank, maar de rente op deze lening brengt (te) hoge jaarlasten met zich mee, waardoor dit geen haalbare kaart is. Vandaar het verzoek om de garantstelling om te zetten in een subsidie.

B en W willen dit inwilligen gezien het ’sociale en maatschappelijke belang’ van de ruim honderd jaar oude scoutinggroep met zijn ruim 200 leden. De gemeenteraad heeft op 30 oktober echter het laatste woord.

 

RVEN
EOC