Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

Twee weken geleden zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij een wijziging aan in de registratie en certificering van zeegaande pleziervaartuigen van organisaties met ideële doelstellingen. Vorige week schreven wij daar al over.

Jaap van Goor van Vaarwijzer heeft daarop een aantal vragen gesteld aan de minister en daar deze week ook al antwoord op gekregen. In het kort komt het er op neer dat de minister uitsluitend schepen op het oog heeft die als pleziervaartuig geregistreerd staan (of willen worden), maar die niet als pleziervaartuig gebruikt worden.

Sommige organisatie met een ideële doelstelling lijken de registratie als pleziervaartuig te misbruiken om zo onder zwaardere eisen ten aanzien van constructie, uitrusting, veiligheid en bemanning uit te komen. De minister wil aan dit oneigenlijk gebruik een einde maken.

Het antwoord van de minister kan niet alle onduidelijkheid wegnemen, maar maakt in ieder geval duidelijk dat het niet haar doel is om bijvoorbeeld zeeschepen van zeekadetten, scouting of die van behoudsorganisaties aan de kant te houden. Een aantal andere organisaties zijn door de minister separaat aangeschreven. Pas als de uitwerking van de nieuwe regels bekend wordt kan er meer gezegd worden.

Voor de uitgebreide vragen én antwoorden kijk je op Vaarwijzer.info

Foto: de Steve Irwin van Sea Shepherd vaart bv onder Nederlandse vlag

 

RVEN
EOC