Lezing: Ontwikkeling van de motorkustreddingboten tussen Scheveningen en Rottumeroog tot 1927

Bij Den Helder (Huisduinen) kwamen relatief veel strandingen voor, waarna soms spectaculaire reddingen werden verricht. In het begin gebeurde dat met een Helderse vlet, het type boot dat de plaatselijke vissers gebruikten om hun brood te verdienen. Op 14 oktober 1824 vond de noodlottige stranding van het ex-VOC-schip DE VREEDE bij Huisduinen plaats. In de jaren daarvoor was het gewoon geworden dat men langs de kust ging proberen te redden. In de eeuwen daaraan voorafgaande is er een evolutie geweest van ‘laat maar verdrinken’ tot aan ‘we moeten die mensen heelhuids aan wal zien te krijgen’.

De reddingpogingen rondom DE VREEDE liepen rampzalig af. Niet alleen 3 schipbreukelingen verdronken, 6 redders waren ook bij de slachtoffers. Deze gebeurtenis werd het omslagpunt bij het denken en handelen bij het verongelukken van schepen op de (Nederlandse) kust. Zo werd 11 november 1824 te Amsterdam de NZHRM opgericht en 20 november volgde de ZHMtRvS te Rotterdam.

Langs de kust werden reddingstations opgericht, waar roeireddingboten werden gestationeerd. Een reddingboot betekende ook: een schuur, voldoende roeiers die beschikbaar konden zijn, onderhoud, reparatie en …… de oefeningen die met enige regelmaat gehouden moesten worden. Na 1824 werd de organisatie in passend tempo opgebouwd. In 1907 kwam de eerste motorreddingboot in de Nederlandse vloot (op Scheveningen); reeds in 1927 kwam de volledig afsluitbare zelfrichtende motorredding boot INSULINDE in dienst in Oostmahorn.

 – Reddingboot Dorus Rijkers
Aansluitend zal de restauratie en geschiedenis van de reddingboot de Doris Rijkers uit 1923 worden behandeld. Zeven jaar lang is door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om dit unieke vaartuig, met bouwjaar 1923, weer volledig operationeel te krijgen. De Dorus Rijkers, vernoemd naar één van de grootste redders die ons land ooit heeft gekend, was de eerste motorreddingboot die in 1923 in Den Helder op station kwam te liggen. Dit bleef zo tot 1955. Hierna zou de boot nog tot 1965 in Scheveningen dienst gaan doen. Als stationsboot werden 290 reddingsoperaties uitgevoerd, waarbij in totaal 659 mensen het leven kon worden gered. De Dorus Rijkers maakte vooral naam in de Tweede Wereldoorlog en speelde tevens een belangrijke rol bij de watersnoodramp in Zeeland van 1953.

Deze lezing wordt eenmalig gehouden door Ton Lantau op woensdag 15 augustus bij College Zeemanshoop, Muntplein 10, 1012 WR  Amsterdam.
Aanvang lezing : 19.15 uur. Voor de lezing kunt u zich tot 15 augustus aanmelden via knvts.afd.amsterdam@gmail.com

EOC
RVEN