200 jaar zeevaartonderwijs in Nederland en Harlingen

Na de val van Napoleon krabbelde de Nederlandse economie langzaam op uit een diep dal. In Harlingen werd in 1818 door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen het initiatief genomen tot de oprichting van een zeevaartschool die stuurlieden moest opleiden. Van deze opleiding moet men zich nog geen al te grote voorstelling maken. Het onderwijs werd in de wintermaanden bij de directeur aan huis gegeven. Het begin van deze school was dus klein, maar het was toch het begin van een periode van twee eeuwen zeevaartonderwijs in Harlingen.
In die twee eeuwen heeft de opleiding pieken en dalen gekend en zeer verschillende gedaantes gekend. Soms was het aantal leerlingen gevaarlijk laag en soms leek de opheffing nabij, maar steeds is zeevaartonderwijs in Harlingen gebleven.
Sinds enige decennia kennen we de opleiding als de Maritieme Academie Harlingen. Die staat in 2018 uitvoerig stil bij haar jubileum. Voor de historische component is er samenwerking met de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy. Op dit symposium belichten verschillende sprekers de ontwikkelingen in het zeevaartonderwijs in Nederland.

 

Kijk hier voor meer info: Fryske Akademy

EOC
RVEN