Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02

   Scheepspost 163, 27 feb. 2018
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
Traditionele Schepen Beurs

Shiptron

Bataviahaven
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten
NagelHard
Hi-Tek
Piet Blaauw
Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschipRegister Holland

Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Doeve Makelaars
Rood boven groen
Zeilmakerij Molenaar
watererfgoed
Scheepswinkel Van Meer
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Next Generation Shipyards
Next Generation Shipyards
Bureau Scheepvaart Certificering
Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


FVEN en haar netwerk:

— European Maritime Heritage
— Hoofdstuk 24 van het nieuwe ES-TRIN
— Erfgoedwet en Woningwet


Overig nieuws:

— Reddingsboei voor museumhaven
— Veendam in de vaart: de Holland-Amerika Lijn
— Stichting neemt Jachtwerf Peeman over

— Nieuwe Info 20M is uit

— Bijzondere scheepsportretten bij galerie ArtBoutique
— De IJsvlet van Urk

— Historische schepen in Zoutkamp op 24 maart

— Gezonken Shipdock III weer boven water
— Overeenkomst over kwakken in haven Volendam

— Vinger aan de pols bij verwijdering van woonboten

— Schippers van weleer, Tsjebbe Dijkstra, Charterschipper
    1988-2012

— Suhaili te klein voor Brits nationaal erfgoed

— Redding voor "Line Hinsch" in Bremerhaven

Evenementen komende week:

    7 t/m 11 maart, HISWA, AmsterdamFVEN en haar netwerk

De FVEN heeft om zich heen een aantal adviseurs, welke in de lobby naar de overheid een grote rol spelen. Op 22 februari presenteerden drie belangrijke adviseurs hun activiteiten aan het Algemeen Bestuur en genodigden uit de verschillende Behoudsorganisaties. Er waren zo’n 25 mensen aanwezig.— European Maritime HeritageThedo Fruithof is pleitbezorger van het Varend Erfgoed van het eerste uur. Onder andere organiseerde hij de Klassieke Schepenbeurs en is al jaren secretaris van European Maritime Heritage, EMH. Hij coördineert daarnaast de digitalisering van het Register.

Hij vertelde over de EMH:
Dertig jaar geleden, in 1987, organiseerde Thedo met het ZuiderzeeMuseum waar hij toen werkte een Congres voor de International Council of Maritime Museums. Hij kreeg 100 schepen naar Enkhuizen en het werd een groots evenement waarbij het schip als Monument werd gepresenteerd aan pers en politiek. Daarna volgde congressen in Amsterdam en in 1993 inRochefort, waar de EMH werd opgericht. Sindsdien wordt om de drie jaar een internationaal congres georganiseerd.

De EMH heeft een belangrijke netwerkrol, en speelt daarmee in de ontwikkeling van Europese regelgeving voor Varend Erfgoed een belangrijke rol. Daarnaast is het een belangrijke plek voor kennisuitwisseling, en wordt op de site een overzicht gegeven van de registers van Maritiem Erfgoed in Europa.
 
Wat heeft de EMH in haar tijd bereikt?

 - Recommendation 1456: een aanbeveling van de Raad van Europa aan 42 landen om in hun wetgeving rekening te houden met Maritiem Erfgoed. - Barcelona Charter: een internationale handleiding voor de conservering en restauratie van traditionele schepen. Deze manier van werken is een belangrijke gebleken om overheden te overtuigen van de noodzaak voor restauratie en ook voor subsidiegevers.

 - Bruine teer: omdat koolteer erg slecht is voor de gezondheid dreigde ook bruine teer verboden te worden in Europa. Door de lobby van EMH is het natuurproduct Bruine Teer niet onder dit verbod gekomen.

 - Blue Book: toen de Europese commissie een maritiem beleid wilde opzetten klopten ze oa bij de EMH aan. En ook bij de Sail Training Association (STA). Zo raakten ze vroeg betrokken bij het Europees beleid en werd hij netwerk vergroot.

 - Memorandum of Onderstanding (MoU) Het streven was een Europese afspraak om wederzijds elkaars regelgeving te accepteren op maritiem gebied. Uiteindelijk werd het een bilaterale overeenkomst tussen 10 landen. Deze landen accepteren de eisen van jouw vlaggestaat, ook wanneer deze afwijken van de IMO regels.

 - In het International Heritage Traditional Ships wordt met verschillende overheidsinstanties gepraat over internationale regelgeving.

- Hoofdstuk 24, zie hieronder.

Meer over EMH vind je op hun website 
— Hoofdstuk 24 van het nieuwe ES-TRINHendrik Boland was jaren vice-voorzitter en ook enige tijd voorzitter van EMH. Ook was hij geruime tijd directeur van de Vereniging voor Beroepszeilvaart BBZ, en in die functie al heel veel bezig met regelgeving voor historische schepen. Hij schetste de ontwikkeling van een apart hoofdstuk voor historische schepen in de toekomstige wetgeving.

In Europees verband is er de regelgeving voor alle schepen: de EG 2006/87 welke in Nederland heeft geleid heeft Nederland een overgangsregeling opgenomen van tien jaar voor schepen groter dan 20 meter, groter dan 100 m3, met meer dan 12 passagiers, en duw- en sleepboten. Dat is de CvO regeling omtrent ’klaarblijkelijk gevaar’ die eind dit jaar afloopt.

Naast de Europese Commissie is er ook de Centrale Commissie Rijnvaart welke ook haar zeggenschap heeft over de regels voor de Rijnvaart. Beide partijen hebben hun regels bij elkaar gevoegd tot het nieuwe ES-TRIN (Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen) welke in oktober het EG 2006/87 gaat vervangen.Al jaren wordt door EMH en de Europese Commissie gewerkt aan een apart hoofdstuk voor historische schepen in deze binnenvaart-wetgeving. Heette het in EG 2006/87 nog hoofdstuk 19, in het ES-TRIN wordt het hoofdstuk 24. Dit hoofdstuk moet het in de toekomst mogelijk maken om van historische schepen weer varende schepen te kunnen maken met verlichting op de nieuwbouweisen uit het ES-TRIN.

Op die manier zouden nieuw te bouwen replica’s of restauratieprojecten mogelijk blijven, evenals schepen gebouwd volgens de ‘spirit of tradition’. Ook kan het een rol spelen bij het veranderen van de functie van een schip. (bv een charterschip dat recreatie-vaartuig wordt zou aan de nieuwbouweisen voor recreatievaart moeten voldoen.)De tekst van Hoofdstuk 24 is nu vastgesteld, maar is op veel gebieden nog voor meerdere uitleg mogelijk. Het is geen hoofdstuk met lichtere eisen. Een Commissie van Deskundigen kan wel afwijkingen van bepalingen uit het ES-TRIN toestaan wanneer de veiligheid op een gelijkwaardig nivo geborgd wordt. Afwijking zijn alleen toegestaan indien hiertoe op grond van de historische aard een noodzaak bestaat.

De definitie van Traditioneel vaartuig is in het ES-TRIN de volgende: een vaartuig, of de replica daarvan, dat op grond van zijn leeftijd, zijn technische of karakteristieke constructieve eigenschappen, zijn zeldzaamheid, zijn betekenis voor het behoud van traditionele principes van het zeemanschap of van binnenvaarttechnieken of zijn betekenis voor een tijdperk uit historisch oogpunt het waard is, te worden behouden, en dat in het bijzonder voor demonstratiedoeleinden wordt
gebruikt;

Om voor Hoofdstuk 24 in aanmerking te komen is een advies nodig van een instantie voor monumentenzorg die aantoont dat het de moeite waard is het betreffende schip te behouden. Dit advies gaat dan naar een Commissie van Deskundigen van de Overheid. Er wordt op dit moment over gepraat hoe de FVEN hierin een rol kan gaan spelen. 
Kijk hier voor het ES-TRIN
— Erfgoedwet en Woningwet, nieuwe perspectieven voor
    Varend Erfgoed
Martine van Lier is erfgoedconsultant en eigenaar van de Erfgoedwerf. Ze was geruime tijd interim voorzitter van de FVEN en nog altijd een groot pleitbezorger voor het Varend Erfgoed op onder andere het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

In haar presentatie gaf ze aan hoe het gelukt is om het Mobiel Erfgoed een eigen plaats te geven in de nieuwe Erfgoedwet van 2016 en wat het voordeel daarvan is. Door een lobby met onder meer leden van de Tweede Kamer, een goed getimed pagina-groot artikel in de Volkskrant en door minister Jet Bussemaker tijdens de ‘Sail Amsterdam’ van 2015 uit te nodigen aan boord van de Terra Nova. Daar kon de minister het Register Varend Erfgoed openen op haar mobiele telefoon.De Tweede Kamer nam een motie aan met de volgende opdrachten betreffende het varend erfgoed: 
1. Register afmaken
2. Toonbeelden van Mobiel Erfgoed
3. Knelpunten wet- en regelgeving aanpakken
4. Belang mobiel erfgoed proactief verdedigen
5. Te pleiten voor uitzonderingsposities

Aan het register wordt verder gewerkt. De toonbeelden van Mobiel Erfgoed zijn aan de Tweede Kamer gepresenteerd en hier te vinden.
Er is ook een knelpunten overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een belangrijk punt is ook dat het ministerie van OCW het mobiel erfgoed productief moet verdedigen bij de andere ministeries. Dat kan ze alleen doen wanneer dreigende knelpunten onder de aandacht gebracht worden door oa de FVEN.Kijk hier voor een grotere afbeelding
 
Een van de successen uit de Erfgoedwet is dat in de nieuwe Woningwet een uitzondering is gemaakt voor varende schepen. Na overleg met oa het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten aangenomen. Het vastleggen van deze uitzondering is van groot belang voor het behoud van de groep historische schepen die zo nu en dan varen en die tevens gebruikt worden om op te wonen of om als museum te fungeren.

In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Het Cultureel Erfgoed moet in de nieuwe omgevingsplannen van de gemeenten een duidelijke plek krijgen, dat is nu al vastgelegd. Het volgen van deze plannen in 380 verschillende gemeenten is een nieuwe uitdaging voor de FVEN.

Einde FVEN nieuws
— Reddingsboei voor museumhavenDe gemeente Dordrecht lijkt alsnog overstag te gaan om de realisatie van een museumhaven voor Varend Erfgoed op de Stadswerven mogelijk te maken.

Zo krijgt de initiatiefnemer van stichting Leefwerf De Biesbosch een voorschot van honderdduizend euro om speelschip het Zwarte Zwaantje van de sloop te redden. Ook kan voor dat bedrag de komst naar Dordrecht van een zogeheten Franse Motor worden gerealiseerd. Dat schip is een van de laatst bewaarde exemplaren die door scheepswerf De Biesbosch is ontworpen en gebouwd.

Het burgerinitiatief leek vorig jaar in het zicht van de haven schipbreuk te lijden, omdat er niet kon worden voldaan aan de eisen voor een provinciale subsidie van twee ton. Die subsidie was voor de gemeente een keiharde voorwaarde om met het project door te gaan. Die eis heeft de gemeente nu laten vallen.

 - Dordt komt toch met geld
Daarnaast is Dordt bereid om drie permanente ligplaatsen in andere havens voor Leefwerf De Biesbosch te reserveren. Volgens de initiatiefnemer is deze garantie noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen. Met de projectontwikkelaar is inmiddels ook overeenstemming bereikt over de inrichting van de zuidelijke insteekhaven.

Bij de provincie zal opnieuw een subsidieaanvraag worden ingediend. Een voorstel van de PvdA om het subsidiebedrag alvast door de gemeente beschikbaar te stellen, is door wethouder Piet Sleeking afgeschoten. „Het zou de urgentie vanuit de provincie eerder ondergraven dan versterken.”
Lees het gehele artikel op de bron: de Telegraaf via blendle (€ 0,19) 
Of lees het meer uitgebreide artikel op dordrecht.net 
— Veendam in de vaart: varen onder de vlag van de
    Holland-Amerika Lijn
Het Veenkoloniaal Museum organiseert van 27 mei tot en met 7 oktober 2018 een tentoonstelling over de vier Holland Amerika Lijn-schepen die onder de naam 'Veendam' in de vaart zijn geweest. De Veendam IV (bouwjaar 1996) is nog steeds in de vaart.

Aan de hand van objecten -waaronder authentieke artefacten van de schepen-, foto's, documenten en filmfragmenten die in tijdelijke bruikleen zijn gegeven door verzamelaars, archieven en musea -maar ook uit de eigen collectie van het Veenkoloniaal Museum komen- wordt een boeiend beeld gegeven van de zeekastelen die als 'Veendam' al 130 jaar voor de Holland Amerika Lijn varen.

Royal Goedewaagen
Een bijzondere plek in de tentoonstelling 'Veendam in de vaart' wordt ingenomen door een collectie keramiek, voornamelijk gemaakt door de aardewerkfabriek Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen.
Het betreft een selectie waar alleen de Veendam-schepen op zijn afgebeeld en die in hoofdzaak afkomstig is uit de collecties van het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw Buinen en de collectioneurs Ton Rijppaert en Clive Hellinga.

Tegelijk met de tentoonstelling in Veendam loopt er in dezelfde periode in het Keramisch Museum Goedewaagen de expositie 'Cruiseschepen in klei bediend: Nederlandse keramiek voor de NASM/HAL', waarin ook aardewerk van de andere HAL-cruiseschepen is te zien.
Kijk hier voor meer info  - Mee in de vaart


Het ss W.A. Scholten door Henk Kuipers

Parallel aan de expositie 'Veendam in de vaart' loopt in de benedenzalen van het Veenkoloniaal Museum onder de subtitel 'Mee in de vaart' een verkoop estafette-tentoonstelling van de maritieme schilders/tekenaars Frans Romeijnsen en Henk Kuipers. Beide hebben als onderwerp de passagiersschepen van de NASM -later de HAL- genomen. Het werk van Frans Romeijnsen is te zien van 27 mei tot en met 29 juli, gevolgd door Henk Kuipers die exposeert van 2 augustus tot en met 7 oktober 2018.
Voor meer info over werk van Henk Kuipers kijk je hier— Stichting neemt Jachtwerf Peeman overDe Stichting Behoud Scheepstimmerwerf heeft Jachtwerf Peeman overgenomen.
Hiermee is het belangrijkste deel van de missie van de stichting bereikt: het behouden van de voormalige scheepstimmerwerf van het vissersdorp Middelharnis.

De werf is opgericht in 1750. Al vanaf 1764 stond de werf bekend als ‘Werf Peeman’. John en Addie Peeman, de laatste generatie eigenaren, hebben de afgelopen jaren alle mogelijke medewerking verleend om de missie van de stichting te doen slagen. Het feit dat de eeuwenoude werf in z’n geheel behouden blijft en door de stichting ingericht wordt als gratis toegankelijke museale werf, was mede de reden voor die medewerking. Naast de publieke functie blijven de werfactiviteiten voor jachten en varend erfgoed

In september 2014 kocht de stichting het eerste en meest historische deel van de werf. Sindsdien is er hard gewerkt om de twee rijksmonumenten op dat deel te restaureren en een herbestemming te geven. Ook heeft de stichting op de werf een aantal deelprojecten opgezet waarmee de Menheerse Werf een cultuurhistorisch middelpunt aan het Haringvliet wordt: een bezoekerscentrum in het voormalige pekelpakhuis, een educatieve Visserijspeeltuin op de werf, een door lokale kunstenaars ontworpen publieksentree en een Visserijmonument aan de gevel van het pekelpakhuis.


De beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’

De werf is al actief als restauratiewerf voor varend erfgoed: samen met de stichting Behoud Beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’ wordt de laatst overgebleven en uit 1896 stammende beugsloep uit Middelharnis gerestaureerd en in opdracht van het RTM Museum in Ouddorp werkt de werf sinds vorig jaar aan de restauratie van het historische fiets- en voetgangersveer ‘Anna Jacoba’ uit 1932.

Nu het behoud van de Menheerse Werf gezekerd is, wordt op volle kracht gewerkt aan de voltooiing van de restauratie en de deelprojecten. Op vrijdag 1 juni 2018, de eerste dag van de Menheerse Havendag 2018, wordt de Menheerse Werf officieel geopend.
Voor meer informatie kijk je hierScheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
— Nieuwe Info 20M is uit


Foto: Janneke Bos

Nummer 90 van de Info 20M is uit. Het informatieblad voor grote pleziervaart staat weer boordevol informatie.

De Info 20M wordt sinds 2015 door Janneke Bos gemaakt. Deze editie is tot stand gekomen met hulp van verschillende mensen uit FVEN en LVBHB. Voor de toekomst is zij op zoek naar een nieuwe redacteur die kan helpen met het maken van teksten, het verzamelen van informatie en het vormgeven van het blad.
Je kan de Info 20M nr. 90 hier downloaden  
— Bijzondere scheepsportretten bij galerie ArtBoutique


Hr Ms Hydrograaf op het Wad, kunstschilder Arnold de Lange

Noordwijk – Galerie ArtBoutique uit Noordwijk vertegenwoordigt een tiental getalenteerde kunstschilders. Meer dan veertig scheepsportretten maken deel uit van de collectie, waarin zich soms schilderijen bevinden, welke een heel verhaal weergeven. Bijvoorbeeld van de schipbreuk van het vrachtschip de s.s. Panagathos op 28 oktober 1965 bij Terschelling.

Maritiem fijnschilder Rob van Assen schilderde een indrukwekkend scheepsportret waarin de voormalige reddingboot de ‘Gebroeders Luden’ een hoofdrol vertolkt. Het waren spannende momenten die 28e oktober 1965. De ‘Gebroeders Luden’ was maar liefst 92 uur in actie tijdens de ondergang van de s.s. Panagathos.Rob van Assen schilderde de ondergang van de Panagathos op 28 oktober 1965 op de zandbanken bij Terschelling
Bij de reddingacties waren ook reddingboot de ‘Brandaris’ en twee helicopters betrokken. Uiteindelijk zijn alle dertig schipbreukelingen gelukkig gered. Tot teleurstelling van de bemanning van de “Gebroeders Luden’ verkozen het merendeel van de schipbreukelingen voor hun redding de helicopters en werden er slechts drie aan boord genomen. De Sleepboten ‘Holland’ en ‘Wotan’ konden het vrachtschip in de zeer slechte weersomstandigheden niet bergen. Uiteindelijk is het vrachtschip in stukken gebroken en gezonken.
Lees het gehele artikel op de bron: Nauticlink 
Voor meer informatie kijk je op www.artboutique.nl en www.scheepsportretten.nl
— De IJsvlet van Urk


Originele ijsvlet uit 1870 in het Zuiderzeemuseum
 
In de tijd voor Urk met de wal verbonden werd in 1939 door een dijk naar Lemmer, was het een eiland in de Zuiderzee en later IJsselmeer. De verbinding met de wal werd toen onderhouden door veerboten naar Kampen en Enkhuizen. Maar in de winter als de zee was dichtgevroren kon er geen veerboot uitvaren. Uitkomst bood toen de IJsvlet. Dit is een houten boot met een mast een zeiltje en roeispanen. Tot zover niets bijzonders maar aan de onderkant zitten ijzeren glijders bevestigd. Een soort van schaatsen dus waarmee de boot over het ijs kan glijden. Soms met behulp van zeil en wind maar vaker nog doordat de bemanning, meestal bestaande uit 10 personen, de boot voort trok of duwde. Hiervoor is de boot uitgerust met een katrol met touw  om te trekken maar ook met pikhaken om grip op het ijs te krijgen.

Op deze manier werd in noodgevallen het vervoer over de ijsvlakte naar Kampen of Schokland geregeld. Hierbij moet je denken aan het halen van post en medicijnen, het wegbrengen van zieken, vrouwen in barensnood, het ophalen van elders overleden Urkers. Kortom het waren zeker geen pleziertochtjes, zoals het ijszeilen op de Gouwzee tegenwoordig als het vriest. Ook werd de vlet gebruikt om mensen van in het ijs gestrande schepen rond Urk te redden.

De tien bemanningsleden werden ijslopers genoemd omdat er vaker gelopen dan gevaren en gezeild moest worden. Heel zwaar werk door ijzige kou, zeker geen werk voor watjes. De ijslopers waren uitgerust met dikke pakken, zuidwesters en klomplaarzen met stalen punten eronder om het uitglijden tegen te gaan. De tochten met de vlet werden op Urk ook wel “bloedreizen” genoemd. Ik weet niet of die naam verwijst naar bloedende zieken, die ermee vervoerd werden of dat de bemanning tot bloedens toe de vlet vooruit probeerde te krijgen. Maar dat het werk “bloed, zweet en tranen” met zich meebracht is wel duidelijk.
Lees het uitgebreide artikel op de bron: Mijn Zuiderzee
— Historische schepen in Zoutkamp op 24 maart   Aan de Reitdiepskade in Zoutkamp houden de Noorderschippers van de Vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig op zaterdag 24 maart hun jaarlijkse Tjalkendag aan boord van verenigingsschip Terra Nova.

De Terra Nova is een prachtige Luxe motor met Kempische maten, 50 meter lang en gebouwd in 1929. Behalve de Terra Nova zullen op 24 maart naar verwachting een tiental historische schepen van verenigingsleden naar Zoutkamp komen. De bruggen over het Reitdiep worden daarom zelfs op de zondag ná de Tjalkendag speciaal voor de Groningse deelnemers gedraaid.

Programma
De Tjalkendag wordt om 10:00 uur geopend door wethouder Anne Marie Smits van de gemeente De Marne, waar de Tjalkendag dit jaar te gast is. In het ochtendprogramma van de Tjalkendag spreekt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer over natuur(ontwikkelingen) in "zijn" Lauwersmeergebied. Een ruig vaargebied dat tot 1969 nog een stuk Waddenzee was. Met riet, eilanden, Schotse hooglanders, konikpaarden, vossen en vogels, vogels en nog eens vogels.

Skûtsjeschipper Johannes Hobma en zeevaartschooldirecteur Arjen Mintjens vertellen over de Strontrace: de roemruchte wedstrijd -zonder- motor voor oude vrachtschepen van Workum naar Warmond en terug, die dit jaar voor de 45e keer wordt gevaren. In de middag is er een rondleiding door het Visserijmuseum en een rondrit per historische bus door het Reitdiepdal met Pieter van Dijk, kenner van het Groningse Hogeland, als gids. En natuurlijk is er een stand met maritieme boeken en materialen.

Ook dit jaar weer wordt de Tjalkendag financieel gesteund door scheepsverzekeraar EOC.

Aanmelden
Bezoekers van de Tjalkendag worden gevraagd zich van te voren aan te melden via tjalkendag@lvbhb.nl. De kosten voor deelname en lunch bedragen € 17,50 per persoon.
Lees het gehele artikel op de bron: Lauwersland
En tevens een groot artikel in het DVHN 
— Gezonken Shipdock III weer boven waterWIERINGEN/DE HAUKES - Het scheepje welke afgelopen week in de Haukes haven was gezonken, is door middel van twee mobiele kranen weer boven water gehaald. Het scheepje is vermoedelijk gezonken doordat de strenge vorst van de afglopen weken het een en ander had stuk gevroren. Wat er verder met de boot gaat gebeuren is vooralsnog niet bekend.
— Overeenkomst over kwakken in haven VolendamOvereenkomst over kwakken in haven Volendam© Archieffoto Ella Tilgenkamp
De kwakken in de haven van Volendam
Jacco van OostveenVandaag, 13:56
De VD17, VD84, VD172 en de VD241 horen thuis in de haven van Volendam. Dat vindt de gemeente Edam-Volendam, die daarom een officiële overeenkomst aangaat met de Vereniging Behoud de Volendammer Botters.

Hierin staat dat de vier Volendammer kwakken een vaste ligplaats krijgen in de haven van Volendam en dat de vereniging ervoor zorgt dat de zeilschepen in goede staat in de haven liggen, ’zodat het historische beeld van de haven en daarmee het karakteristieke beeld van Volendam als vissersdorp wordt benadrukt en behouden blijft’.

Het gaat om het formaliseren van een bestaande afspraak, want de kwakken liggen al het grootste deel van het jaar in de haven. Onderhoud gebeurt op de werf op het Slobbeland.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD  
— Vinger aan de pols bij verwijdering van woonboten uit
    Noorderhaven
De Groninger gemeenteraad wil niet dat er boten worden verwijderd uit de Noorderhaven voordat de gemeente dat aan de raadsleden heeft voorgelegd.

Er is sinds december 2017 onrust ontstaan bij bewoners die in de Noorderhaven wonen. Het stadsbestuur wil dat alle schepen die in de haven liggen kunnen varen. Schepen die niet kunnen varen mogen er ook niet liggen. Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wil die maatregelen doorvoeren omdat de Noorderhaven een vrijhaven moet blijven. Een haven waar boten in en uit kunnen varen.

Controles
Boten die niet vaarbaar gemaakt kunnen worden wil de wethouder uit de haven verdwijnen. Om te achterhalen of een boot kan varen of vaarbaar gemaakt kan worden gaat een ambtenaar de boten controleren.

Als de controle is uitgevoerd en er een handhavingsplan wordt gemaakt wil de raad zich daar eerst over buigen. Als bewoners de haven moeten verlaten wil een raadsmeerderheid dat ze ruim de tijd krijgen om een nieuwe ligplaats te vinden. De gemeente moet eventueel ook helpen om een nieuwe plek te vinden.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) denkt dat de controleur al heel veel informatie over een schip kan achterhalen zonder aan boord te komen. 'Aan boord komen helpt wel, maar het is niet perse noodzakelijk.'

Toch zal het stadsbestuur streng gaan handhaven. Als een boot niet vaarbaar te maken is dan zal de eigenaar op zoek moeten naar een andere plek. 'Wanneer er een schip ligt dat niet kan varen dan had die er eigenlijk helemaal niet mogen liggen.'
Lees het gehele artikel op de bron: RTV Noord — Schippers van weleer, Tsjebbe Dijkstra, Charterschipper
     1988-2012De tjalk Sudermar

Tsjebbe Dijkstra wist het al vroeg: hij werd boer. Niet omdat hij per se wilde, maar omdat elke jongen boer werd, dacht hij. En hij zeker. Als oudste zoon zou hij de veehouderij van zijn vader overnemen. ‘Hoewel ik veel interesses had, gaf ik aan die gedachte toe. Want boer zijn is ook veelzijdig.’
Heel het gezin hielp mee op het Friese melkveebedrijf. Tsjebbe en zijn broers waren handige jongens; met koeien én techniek. Bij storing aan een melkerij werden ze er steevast bijgehaald. Maar in vrije tijd verruilden ze land voor water. In de Morra, het meer dat aan de bedrijfsgrond grensde, lag een oud bootje. Van kleins af aan zeilden de broers ermee, al ging dat niet vanzelf: niemand die het ze leerde. Vader Dijkstra liet hen aanklooien. Al zag hij een klapgijp aankomen, ingrijpen deed hij niet. Net zomin waarschuwde hij voor het ijs in de winter. ‘Als je erdoor zakte kwam je er nooit meer op. Maar vader keek er niet naar.’
Het maakte hen zelfstandig. Al jong werden de broers zeilinstructeur. Broer Sytze maakte er zijn beroep van: hij ging de toen nog pionierende chartervaart in.
— Suhaili te klein voor Brits nationaal erfgoedVoor veel zeilers is de naam Suhaili geen vreemde. Het ‘kleine’ tweemastertje werd in de Golden Globe Around the World in 1968/69 door Sir Robin Knox-Johnston in 312 dagen rond de wereld, non stop en alleen. Knox-Johnston werd daarmee de eerste persoon die dit rondje maakte. Overigens was hij ook de enige die de Golden Globe uitzeilde.

De Suhaili werd nog niet zo lang geleden grondig gerefit. In 3 jaar en meer dan 3000 manuren later ligt de boot er weer als nieuw bij. Volgens velen is de boot onderdeel van de Britse, nautische geschiedenis. De boot kan echter niet worden opgenomen in het register van nationale historische schepen in Engeland, waar ook onder andere Gipsy Moth IV van Sir Francis Chichester in staat. Waarom kan dat niet? Volgens de regels van de organisatie achter het register is de boot 18 centimeter te klein om in aanmerking te komen voor de historische status. Het scheepje is 54 jaar oud en 9,2 meter lang.

Petitie
Onder het motto ‘het formaat is zegt niet alles’ is er nu een petitie gestart om een uitzondering op de regels af te dwingen voor de Suhaili, waardoor het scheepje alsnog kan worden opgenomen in de de lijst met historische schepen.
Lees het gehele artikel op de bron: Zeilen 
Of bekijk een filmpje over de Suhaili op Youtube 

Bekijk de petitie hier
— Redding voor "Line Hinsch" in BremerhavenHet traditionele schip "Line Hinsch" in Bremerhaven heeft nieuwe eigenaren. Kerstin Rubin en Marco Schilling hebben het 89 jaar oude schip overgenomen. Het is hun bedoeling om een ​​vereniging op te richten onder de naam "Freundeskreis, Line Hinsch". Samen met de clubleden willen ze het schip weer toonbaar maken. Roestkloppen, schuren, schilderen. Dit werk staat bovenaan de takenlijst. "Iedereen die wil bijdragen aan het behoud van het schip is welkom", zegt Schilling. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar line-hinsch-ev@web.de.

Het schip was een restaurant schip in de jaren ’90 en wordt in de toekomst een clubhuis. Naast de leden moeten particulieren of zakelijke groepen de ruimte kunnen huren voor feesten of lezingen. Er zijn ook plannen om kleinere culturele evenementen zoals lezingen of uitvoeringen door singer-songwriters te organiseren.

De Line Hinsch is een Küsten-Motorsegler (Wad- en Sontvaarder) die in 1928 werd gebouwd als ‘Waterhuizen’ door de gebroeders van Diepen in Waterhuizen, Nederland. In 1938 werd het schip verlengd tot de huidige lengte van 29,05 meter. De 100 pk Deutsch Werke werd in 1961 ingebouwd. Sinds 1995 was het een restaurantschip in Bremerhaven.
Voor meer info kijk je oa hier Berichten in de Zeepost van deze week:BBZ nieuws:Overig nieuws:

— Schipper negeerde drenkelingen: taakstraf geëist
— Misthoorn mogelijk toch terug in Harlingen
— Statsraad Lehmkuhl gaat elektrisch varen

— Rietproef Lauwersmeer wordt jaar uitgesteld

— Schippers van weleer, Tsjebbe Dijkstra
— Reddingboten uit dienst door het winterse weer

— Droogdok zinkt naar bodem bij Lauwersoog

— ESO verwacht veel van nieuwe EU richtlijn personeel


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN