Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 136, 23 aug. 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
Terra Nova

Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten


NagelHard
Hi-Tek
Piet Blaauw
Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip


Register Holland
Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar

watererfgoed
Scheepswinkel Van Meer
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven

Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


— In Memoriam, Rob Martens
— 10de Water-rAnt – 22–24 september in Antwerpen
— De nieuwe Info 20M nummer 89 is uit

— Cursusdag over Erfgoed en Toeristische economie

— Tranen in de ogen om verloren gewaande skûtsje
— Mosselaak voelt zich thuis in Enkhuizen

— Grouw kampioen skûtsjesilen 2017

— Archeologen vinden botresten in VOC-wrak
— Eindelijk echt wonen in de haven van Winschoten

— Bienvenue op de Museumwerf

— Nationale Stoomsloepen festijn in Medemblik
— Containerkolos verdrijft schepen uit museumhaven

— Mechanisch Erfgoed Centrum komt op stoom

— Wedstrijden ‘Rond en Plat’ op 16 en 17 september
— 25e Editie Gouden Gaffel Wedstrijden

— Museumschip Jatrie mag veilig het water op

— Een festival waar verhalen verteld worden
— Nieuwe versie gratis app KNRM Helpt


— Evenementen komende week:


24 t/m 26 augustus, Havendagen Zierikzee

25 t/m 29 augustus, Visserijdagen Den Oever

25 en 26 augustus, 24 uursrace, Medemblik

26 augustus, Mosseldag, Yerseke

26 en 27 augustus, Gouden Gaffelwedstrijden, Warmond

26 en 27 augustus, Stoomsloepenfestijn Medemblik

26 en 27 augustus Kleine Skutsjes, Goingarijp

29 augustus t/m 3 september, HISWA te water, Amsterdam

26 en 27 augustus, Historisch weekend, Den Helder
— In Memoriam, Rob Martens
 
Op 11 augustus jl. is Rob Martens overleden.
R.G.E.G. Martens was een kenner op het gebied van de geschiedenis van de Groningse binnenvaart en kustvaart. Al jong verzamelde hij zelf objecten en foto’s, en hij bleef meer dan 75 jaar betrokken bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum.
 
Rob, een echte ‘Stadjer’ met zijn wortels in de praktijk (zeevaartschool, kustvaart), had een uitgebreid netwerk onder schippers, scheepvaartbedrijven en werven. Na een tijd gevaren te hebben werkte hij bij de Sociale Dienst in Groningen. Liefde en een scherp oog voor kunst kreeg hij van huis uit mee, als zoon van Ploegschilder George Martens en kunstenares Alida Pott.
 
De bekende publicaties die Martens samen met Lieuwe Westra en Frits Loomeijer uitbracht, zijn decennia later nog steeds standaardwerken voor de liefhebbers van scheepvaartgeschiedenis. Daarnaast verzorgde hij jarenlang de rubriek ‘Die goede oude tijd’ in Weekblad Schuttevaer en was hij corrector en redacteur voor andere auteurs. Hij was een vraagbaak en baken voor velen die werkzaam zijn op maritiem-historisch gebied.
 
Rob wist zijn kennis en manier van kijken op enthousiaste en geduldige wijze over te brengen op anderen. Hij is 93 jaar oud geworden.
— 10de Water-rAnt – 22–24 september in AntwerpenAntwerpen dankt alles aan het water. De Schelde zorgde voor een af en aanvoer van mensen, dieren en goederen sinds de vijftiende eeuw. Water-rAnt laat iedereen de nautische aspecten van Antwerpen, haar wereldhaven en de Scheldedelta herkennen en beleven. Het evenement nodigt jong en oud uit om kennis te maken met de meest authentieke schepen, maar ook met de doorlevende vaartradities zonder toekomstperspectieven voor professionele- en vrijetijdsrichtingen te vergeten. Kom je verwonderen over meer dan honderd authentieke schepen uit het hele Deltagebied in de oudste dokken van de stad, aangemeerd als een waaier rond het iconische MAS-gebouw. Op de wal kan je gesprekken aangaan met gedreven mensen die het Antwerps Erfgoed willen bewaren en demonstraties volgen.

Van 22 tot en met 24 september heeft er in het Bonaparte-, Willem en Verbindingsdok voor de tiende keer Water-rAnt plaats. Er worden honderd authentieke schepen verwacht die op de ene of de andere manier het verhaal van de scheepvaart in de Scheldedelta vertellen.

De driemaster Earl of Pembroke is de vertegenwoordiger van de vrachtzeilvaart van weleer. De Hoogaarsen en de Hengsten brengen mossellen zoals vanouds onder zeil vanuit Zeeland over. Er komt een vloot rond- en platbodems, voormalige vrachtschepen zoals klippers, tjalken en aken maar ook Old Gaffers, zelfs van de andere kant van de Noordzee. De zon gaat de profielen van masten, gaffels, boegsprieten en het want tegen de meer dan tweehonderd jaar oude kaaien aftekenen. Ook de stoomvaart is erbij met de Georges Stephenson, de historische vlotkraan Nr.9 en de Maarten, de Volharding en de Dockyard IV, drie sleepboten waar het publiek een rondvaart kan mee maken.
Voor meer info kijk je hier  
 
— De nieuwe Info 20M nummer 89 is uit


Foto: Janneke Bos

De Info 20M is een uitgave van Janneke Bos, en is speciaal ontwikkeld voor de eigenaren van pleziervaartuigen met een lengte van 20 meter of meer, en sleep- en duwboten die voor de pleziervaart worden gebruikt.

Voor deze doelgroep worden de veranderingen in de wetgeving, de uitwerkingen en de ontwikkelingen beschreven. Ook wordt er aandacht besteed aan de diverse technische installaties aan boord. Wat is veilig en wat niet? Zo kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Af en toe maken we een ambachtelijk of historisch geörienteerde 'special'.
De nieuwe Info 20M kan je hier downloaden (2 Mb)
— Cursusdag over Erfgoed en Toeristische economieHoe kun je door goed gebruik van het verleden, ruimte scheppen voor de toekomst. Op 12 september organiseert de Erfgoedacademie een cursus over het economisch belang van erfgoed en geeft praktische handvatten aan om erfgoed te ‘vermarkten’. Nadruk van deze dag ligt op de combinatie van erfgoed en toerisme.

Hoe kunnen erfgoed en toerisme elkaar versterken? Niet alleen in economisch opzicht, maar ook in het bieden van een prettige en interessante omgeving voor bewoners en bezoekers. Belangrijke vragen hierbij zijn: wat is het verhaal van uw gemeente? Welk verhaal vertellen bewoners? Welk verhaal wilt u vertellen aan bezoekers? Hoe wilt u dit bereiken? Hoe betrekt u de bewoners daarbij? Oftewel wat maakt uw gemeente zo bijzonder en op welke wijze kan erfgoed bijdragen aan het toeristisch beleid en omgekeerd; hoe kan erfgoed profijt hebben van dit beleid?

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?
 - het economisch belang van erfgoed;
 - wat is cultuurtoerisme;
 - kent u uw ‘voorraad’ erfgoed;
 - wat is uw verhaal;
 - is toerisme een bedreiging of de redding voor het cultureel erfgoed?;
 - hoe verleid je de toerist tot interesse voor en beleving van cultureel erfgoed;
 - wat kost het ontsluiten van cultureel erfgoed;
 - wat levert cultuurtoerisme op;
 - inspirerende praktijkvoorbeelden.

Voor wie?
Deze cursus is specifiek bedoeld voor medewerkers erfgoed, recreatie en/of toerisme werkzaam bij gemeenten of provincies. Daarnaast zijn medewerkers van adviesbureau’s voor toerisme en andere erfgoedprofessionals van harte welkom.
kijk hier voor meer info 
— Tranen in de ogen om verloren gewaande skûtsje   Het nieuws dat het skûtsje ‘Stêd Dockum’ een echt Dokkumer skûtsje blijkt te zijn is niet alleen voor het bestuur, de schipper en de bemanning een ‘boppeslach’, maar zeker ook voor de familie Van der Werf, van wie dit skûtsje (toen nog ‘Eben Haëzer’ genaamd) ooit is geweest. Zij hebben altijd gedacht dat het skûtsje gezonken was en niet meer bestond. Niets is minder waar. Integendeel, hún skûtsje strijdt onder de naam ‘Stêd Dockum’, vanaf vandaag mee met de Iepen Fryske Kampioenschappen Skûtsjesilen (IFKS).

De familie Van der Werf was niet meteen overtuigd toen het nieuws over het skûtsje van hun ouders en voorouders in mei 2017 bekend werd gemaakt. De familie had namelijk nooit gedacht dat de ‘Eben Haëzer’ ooit weer boven water zou komen. ,,Mijn vader, die samen met zijn broers op dit schip is geboren, heeft veel over dit skûtsje geschreven. De verhalen gaan tot 1935. Toen werd het skûtsje noodgedwongen verkocht en het verhaal ging dat het schip daarna gezonken is. Wij gingen ervan uit dat dat klopte”, vertelt Sytse van der Werf uit Dokkum. Skûtsjekenners Simon van der Meulen en Frits Jansen wisten de familie met hun bewijzen echter te overtuigen dat dit écht de ‘Eben Haëzer’ is.
Lees het gehele artikel op de bron: Klasina van der Werf 
— Mosselaak voelt zich thuis in EnkhuizenZe was al een tijdje op zoek naar een boot. Maar dat de laatste varende houten aak haar in de schoot zou worden geworpen had Karin Mazereeuw niet verwacht.

De TH51, zoals de voormalige mosselaak officieel heet begon zijn leven op de Zeeuwse wateren (TH staat voor Tholen). Het schip ligt sinds een week voor haar schipperscare afgemeerd, voor haar schipperscafé. Onder water is het houten scheepje uit 1902 puik in orde, de vorige eigenaar had in Friesland het onderwaterschip laten renoveren. Aan de bovenkant moet nog wel een en ander gerestaureerd worden. En hij moet vooral blijven varen.

Mazereeuw ontmoette de vorige eigenaar in haar eigen café. Omdat deze voor langere tijd naar het buitenland gaat zocht hij een geschikte nieuwe eigenaar. Na een proeftochtje was de deal snel gemaakt. Ze werd gegrepen door de historie van het houten scheepje, dat ooit dienst deed in de mosselvangst. 
Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees 
— Grouw kampioen skûtsjesilen 2017Grouw is gisteren op het Sneekermeer SKS-kampioen skûtsjesilen geworden. Schipper Douwe Visser wist Heerenveen en Sneek voor te blijven. Het is de vierde titel voor Douwe Visser. Zijn eerste behaalde hij in 2005. Ook in 2009 en 2014 was hij met Grouw de beste van de vloot. Heel verrassend was de tweede plaats voor het skûtsje van Heerenveen. Sytze Brouwer voer voor de eerste keer als schipper in de SKS, en haalde gelijk de tweede plaats in het overall klassement.

De wedstrijdreeks kende dit jaar twee grote incidenten. Het voormalig zeilend vrachtschip van Joure voldeed niet aan de originaliteitseisen en mocht van het SKS bestuur niet meedoen. Later trok de commissie van het skûtsje van Langweer zich terug omdat het schip door te strenge originaliteitsregels van SKS niet snel genoeg kon varen en daardoor elke wedstrijd als laatste zou eindigen.
— Archeologen vinden botresten in VOC-wrakArcheologen hebben voor de kust van Zuid-Engeland uit de achttiende eeuw botresten gevonden. Het gebeurt zelden dat resten van opvarenden uit die tijd boven water komen, schrijft de krant The Telegraph.

het menselijk materiaal wordt geborgen en er zijn plannen op DNA te onderzoeken om te kijken of er nog nabestaanden zijn te traceren. De Rooswijk, een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie VOC verging in 1740 bij Ramsgate in slecht weer. Het schip was onderweg naar Batavia, het tegenwoordige Jakarta, en had zo’n 250 opvarenden aan boord. Behalve de bemanning waren er ook passagiers, soldaten, vrouwen en kinderen aan boord.

De Rooswijk wordt momenteel onderzocht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tientallen objecten zijn al boven water gehaald, zoals een gesp, Mexicaanse munten, een olielampje, en een kist die nog niet opengemaakt kan worden. Op het handvat van een pistool is het logo van de VOC zichtbaar.
Lees meer over de Rooswijk in de Volkskrant 
— Eindelijk echt wonen in de haven van WinschotenIn de haven van Winschoten mag binnenkort eindelijk officieel worden gewoond. Een nieuw bestemmingsplan maakt dit mogelijk.

Dat bestemmingsplan had eigenlijk eerder dit jaar al door de gemeenteraad van Oldambt bekrachtigd moeten worden, maar overleg met belanghebbenden vroeg volgens wethouder Kees Swagerman (SP) meer tijd. In de haven liggen al jaren twee of drie bewoonde historische vaartuigen. Ze hebben echter geen adres en staan niet ingeschreven bij de gemeente. Het wonen op de schepen wordt gedoogd.

Jaren geleden al besloot de gemeente dat de haven drukker en levendiger moest worden. Ze wilde daarom het wonen op schepen officieel mogelijk maken, in de hoop zo meer historische vaartuigen aan te trekken. Om dat doel te bereiken, moest een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. ,,Dat is nu klaar’’, zegt Heddy Smit van de Stichting Tramhaven Winschoten (STW). Die zet zich in voor de ontwikkeling van de haven en fungeert als intermediair tussen de gemeente en de scheepsbewoners.

Mient van der Meulen woont met zijn vriendin Sandra van Dellen op de Votum Cordis, een van de historische bedrijfsvaartuigen die al jaren in de haven liggen. ,,Ik vind het heerlijk hier, ik ben opgegroeid op een schip dus deze plek bevalt me prima. Toen we dit vaartuig kochten, wisten we dat de gemeente bezig was met het nieuwe bestemmingsplan. We zijn blij dat we nu een vast adres krijgen.’’

Als het bestemmingsplan is aangenomen, zullen de schepen in de haven worden geschouwd. ,,Ze moeten aan voorwaarden voldoen, het moeten historische bedrijfsvaartuigen van een bepaalde kwaliteit zijn’’, stelt Smit. ,,Op die manier moet de haven de juiste uitstraling krijgen.’’
Lees het gehele artikel op de bron: DVHN 


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN— Bienvenue op de MuseumwerfMuseumwerf Vreeswijk houdt op 2 (10 - 17 uur) en 3 september (12 - 17 uur) weer haar jaarlijkse Werfweekend. Dat is het gezelligste kijk en doe-weekend in scheepse sferen voor iedereen van 3 tot 103 jaar. Dit jaar staat het Werfweekend in het teken van Frankrijk en is daarom gedoopt tot Bienvenue op de Museumwerf! De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Er zijn diverse activiteiten met een Franse slag. Onder leiding van de Nieuwegeinse Pétanquevereniging doet u mee met het Franse balspel pétanque. Op het werfterrein komt u rijdend Frans erfgoed tegen zoals een Traction Avant of een Méhari. Bretonse muziek is er ook.


Een spits

Dat de spits bij Bienvenue op de Museumwerf! centraal staat, zal het oude schippersdorp Vreeswijk niet ontgaan. Exemplaren van dit Franse binnenvaartschip bij uitstek, zullen Vreeswijk en de Museumwerf aandoen. De kans is groot dat u een echte spits van binnen en van buiten kunt bekijken.

Film Passage
De Museumwerf wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot bioscoopzaal voor de film Passage. Deze documentaire over de laatste spitsenschippers neemt u mee op een reis van Amsterdam naar Zuid-Frankrijk. Verteld vanuit het perspectief van een spitsenschipper toont Passage de poëzie van wat door mensenhanden is aangelegd en wat door de tijd en veranderende economische en maatschappelijk structuren weer teloor dreigt te gaan. De tocht leidt dwars door steden, havens, sluizen, industriegebieden en een verscheidenheid aan natuurlandschappen.
Bron: persbericht Museumwerf Vreeswijk   
— Nationale Stoomsloepen festijn in MedemblikHet Nederlands Stoommachinemuseum Medemblik organiseert op 26 en 27 augustus het derde Nationale Stoomsloepen festijn in het binnenwater achter het museum. Diverse stoomsloepen vanuit het hele land varen dat weekend puffend en sissend met grote rookpluimen in het rond.

Zo zijn er salonboten, sloepen, opduwertjes, een stoomkano en hoogstwaarschijnlijk zelfs een stoomboot met schepraderen. Een aantal deelnemende boten is lid van de Vereniging Stoomvaart. Deze vereniging zet zich in tot behoud van authentieke stoomschepen, waardoor tijden van weleer herleven. Voor alle boten geldt, ze hebben een ketel en stoommachine aan boord voor de voortstuwing. Voor bezoekers is er de mogelijkheid om mee te varen.

De kolengestookte emmerbaggermolen Vooruit ligt in de binnenhaven te knarsen en piepen. Daal af in het interieur van deze oude baggermolen en zie hoe de bemanning vroeger werkte en leefde. De stoommachines in de machinetuin zijn dat weekend ook onder stoom. Bijvoorbeeld de grote stoomzaagmachine. Ook een stoomhijskraan en de asfalteermachine kunnen in bedrijf worden gezien.
Lees het gehele artikel op de bron: Onswestfriesland
Of op de site van het Stoommachinemuseum 
— Containerkolos verdrijft schepen uit museumhaven


De Alsace / Hollande

Afgelopen zaterdag heeft een fors containerschip, de Alsace-Holland van Danser Group, pontificaal bezit genomen van de Maritiem Museum Haven in Rotterdam. Een schip van bijna 200 meter lang en ruim 10 meter breed, met plaats voor maar liefst 350 containers.

Om ruimte te maken voor deze kolos werden de andere schepen in de haven verlegd. 's Avonds vertrok de Alsace-Holland weer om plaats te maken voor de Eiger-Nordwand, die zondag de hele dag te gast is geweest. Rond dit grote bezoek organiseerden het Maritiem Museum en het BVB (Bureau Voorlichting Binnenvaart) een speciaal Containerweekend met activiteiten voor jong en oud.
De Alsace-Hollande en Eiger-Nordwand zijn schepen van de Danser Group uit Sliedrecht, dat al 35 jaar containers op binnenvaartschepen vervoert. Het bedrijf begon ooit tussen Rotterdam en Basel in Zwitserland, maar vaart inmiddels door heel Europa.
Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant  
— Mechanisch Erfgoed Centrum komt op stoomDronten - Het Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) in Dronten houdt voor de eerste keer een stoomweekend op 19 en 20 augustus. Er zijn er diverse stoommachines onder stoom te bewonderen, zoals de stoomwalsen Sam en Bernard.

Ook de nieuwe aanwinst van het museum aan de Dronterweg, de stoom locomobile, is te zien. In het filmpje zijn diverse stoommachines te zien. De snackwagen van Andy's Snackpoint is ook van de partij. En er ligt een prachtige sleepboot aan de kade te gast.
Het MEC is zaterdag en zondag open van 10.00 tot 17.00 uur.
Kijk hier voor meer info
Of op de website van MEC — Wedstrijden ‘Rond en Plat’ op 16 en 17 septemberOp Zaterdag 16 en Zondag 17 september 2017 organiseert de Watersportvereniging Nieuwe Meer in samenwerking met de stichting Westeinder Zeilwedstrijden: ‘ROND- en PLAT 2017’ op de Westeinderplassen te Aalsmeer voor Rond- en Platbodemjachten, Westlanders en Scherpe kajuitjachten.

Een gezellig en sportief zeilevenement voor eigenaren van Rond- en platbodemjachten zoals Tjalken, Lemsteraken, Tjotters, Boeiers, Boatsjes, Friese Jachten, Open schouwen, Kajuitschouwen en Staverse Jollen. Ook de schippers met zeilende Westlanders zijn weer van harte uitgenodigd.

Het is een traditie dat tijdens het weekend tevens eigenaren van scherpe kajuitjachten kunnen strijden om de kristallen wisselprijzen. Door de keuze van twee zeilwedstrijden op de zaterdag en één lange baan wedstrijd op de zondag zijn deelnemers in staat om op de zondag tijdig huiswaarts te keren.
Kijk hier voor meer info en inschrijving 
— 25e Editie Gouden Gaffel WedstrijdenIn het weekend van 26 en 27 augustus wordt alweer de 25e editie van de Gouden Gaffel zeilwedstrijden met historische bedrijfsvaartuigen gehouden. Startpunt is Park Groot Leerust te Warmond.

Op zaterdag wordt een beurtveerwedstrijd op de Kagerplassen gevaren. De beurtveerwedstrijd is een combinatie van snelheid en tactiek. De schippers moeten op een groot aantal plaatsen rond de Kagerplassen stickers ophalen. Wie de meeste punten verzamelt binnen de gestelde tijd, is de winnaar. Op zondag wordt er om het hardst gezeild op ‘t Joppe. De schepen zullen op beide dagen rond 10:00 uur van start gaan vanuit het park.

Klompzeilen
Op zaterdagmiddag rond 14.30 uur wordt de jaarlijkse klompzeilwedstrijd met zelfgebouwde klompen in het park gehouden. Inschrijven kan vanaf 13:00 uur en je kunt je klomp laten proefvaren in een proefvaartbassin.Op beide dagen is de theekoepel met terras geopend vanaf 11:00 t/m 18:00 uur en op zaterdagmiddag vanaf 16:00 uur treed de band Jazzmine van Sabine van der Loos op in het park.
Verder staat er op zaterdag een springkussen en een viskraam met gerookte paling in het park. Voldoende redenen om een kijkje te komen nemen op de 25e en daarom feestelijke editie van de Gouden Gaffel!
Kijk hier voor meer info  
— Museumschip Jatrie mag veilig het water opMuseumschip Jatrie in Stadskanaal voldoet volledig aan de nieuwe Europese normen. Dat zegt voorzitter Jaap Duit van de gelijknamige stichting Jatrie. De voormalige vrachtschuit werd in 2015 intensief gerestaureerd, omdat de stichting Jatrie het schip als varend museum wilde ontwikkelen. Dat is gelukt, maar daarvoor was wel een intensieve keuring nodig.

'Nadat de keurmeester er naar had gekeken, waren er liefst veertig op- of aanmerkingen op het schip', zegt Duit. 'Daar schrokken we even van, want in 2015 hebben we al intensieve reparatiewerkzaamheden aan het schip verricht. Maar nadat we deze grotendeels hadden doorgevoerd, werd de Jatrie goedgekeurd.'

En dat betekent dat de Jatrie nu veilig de waterwegen op kan. 'Er kunnen straks mogelijk exposities in worden gehouden', vervolgt Duit. 'Ook willen we ermee gaan varen, tussen Veendam en Stadskanaal. Daarvoor hebben we twee schippers met groot vaarbewijs.' Maar voordat het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. 'We gaan in het najaar aan de slag met de inrichting van het schip. Wanneer dat klaar is, staan de seinen op groen om te gaan varen.'
Lees het gehele artikel op de bron: RTV noord 
— Een festival waar verhalen verteld wordenZUTPHEN - Afgelopen zondag vond de 9e editie plaats van wat misschien wel het kleinste festival van Zutphen te noemen is. Verhalen aan boord. Plaats van handeling is de historische haven op De Mars. In deze haven liggen een twintigtal prachtig gerestaureerde historische schepen, die bijzonder genoeg ook permanent bewoond worden.

"Dit verhalen festival beleefde haar eerste editie in Museum Boer Kip in de Hoven, totdat we vrij snel daarna van deze unieke locatie gebruik konden maken " aldus mede organisator en troubadour Eugène Ligtvoet. 's Middags kon het publiek terecht op 1 van de 7 schepen die waren omgetoverd tot mini theater. Het is "kruip door sluip door" als we via het smalle trappetje afdalen naar het voormalig laadruim van de 'Walravina'.

Aan boord worden we welkom geheten door de Achterhoekse meester verhalen verteller Gery Groot Zwaaftink , tevens troubadour. Gery neemt het publiek aan boord mee in een liefdesdrama over een overspelige echtgenoot die alles op alles moet zetten om het vertrouwen van zijn vrouw weer te herwinnen. Het publiek geniet zichtbaarvan het spel van Zwaaftink die als geen ander kan vertellen.

Het festival trok 150 bezoekers, 'veel meer bezoekers kunnen we ook niet kwijt gezien de beperkte ruimte aan boord' aldus Ligtvoet.  Volgend jaar is er weer een editie,  dan geen verhalen maar 'muziek aan boord'.
Lees het gehele artikel met video op de bron: Lokaal Gelderland 
— Nieuwe versie gratis app KNRM HelptKNRM heeft een nieuwe versie van de app KNRM Helpt gelanceerd, met onder andere actuele weersinformatie, vaarkaarten, knooppunten, bunkerstations, duikstekken en een logboek. En de watersporter die in nood is of assistentie nodig heeft roept met één druk op de knop direct hulp in.

Met de nood- of assistentieknop belt de gebruiker automatisch met de juiste instantie: Kustwacht of 112 bij een noodgeval en KNRM Alarmcentrale voor assistentie. Positie en belangrijke geregistreerde gegevens worden met een oproep meegestuurd zodat hulpdiensten u sneller kunnen vinden en beter kunnen helpen.

De KNRM stimuleert met de app een goede en makkelijke voorbereiding van vaartochten, omdat het pech- en nood kan voorkomen. Zowel voor de gevorderde watersporter als voor degene met minder ervaring is de app KNRM Helpt een uitkomst.

Bij gebruik van een vaarplan waarschuwt de app bij te late aankomst en alarmeert de hulpdiensten en thuisblijvers bij vermissing. De vaartocht is te volgen op de meest recente nautische kaarten en in een logboek te bewaren. Bekijk het actuele weerbericht, golfhoogte en getij van uw positie, onderweg en op uw bestemming. Of check de informatie in uw omgeving over havens, marifoonkanalen, reddingstations, waterwegen, knooppunten, duikstekken, watersportwinkels, jachtwerven en reparatiebedrijven. Maak thuisblijvers deelgenoot van uw vaarplezier en deel uw positie of vaartocht via social media.
Lees het gehele artikel op de bron KNRMBerichten in de Zeepost van deze week:
BBZ nieuws:

— Na het onderzoek

Overig nieuws:

— Stroom gratis voor bruine vloot West-Terschelling
— Bouw van grootste zeilende vrachtschip dichterbij
— Meer paling in IJsselmeer én goedkoper

— Oosterschelde wint transatlantische zeilrace
— Ark vol bijbelse verhalen komt naar Hoorn
— Huub Veeneman gooide het roer om

— 24 uurs race dit weekend, geen ruimte voor charters
— Onvrede over peilaanpassing IJsselmeer
— Nieuwe versie gratis app KNRM Helpt

— Stremmingen Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar
— Amsterdam offert havens op aan woningbouw
— Grote controle IJmeer, randmeren en PM-kanaalScheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN