Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 131, 20 juli 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVENHilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven
Terra Nova

Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten


NagelHard
Hi-Tek
Piet Blaauw
Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip

Register Holland
Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar

watererfgoed
Scheepswinkel Van MeerVoor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


FVEN nieuws:

— Schepen op weg naar Varend Erfgoed-manifestatie in Hasselt
— Varend Erfgoed gratis welkom in Veendam en Almelo

Overig nieuws

— Ed van der Kooi overleden
— Kleine sleepboten en de CvO plicht
— Voorwaarts Voorwaarts komt onder Friese vlag

— Oude weervisserij sterft uit

— Wat is weervisserij?
— Onthullende expo over de kaping die einde VOC inluidde

— Skûtsjes boven 20 meter moeten AIS installeren

— Schippers van weleer: Jan Visser (67), schipper 1966-1974
— Welkom terug op Erica, Eben Haezer

— Kennis oude scheepsambachten dreigt verloren te gaan

— BASM steunt TAVE financieel
— Tijdgebrek is gevaar voor behouden oude scheepjes

— Golden Hinde replica te koop

— In Enter wordt de ene Zomp na de andere gebouwd
— Waalschokker Neeltje Jantje varend monument

— Skûtsjesilen voortaan te volgen in 3D via track & trace

— Meer alcoholcontroles in Rotterdamse havenwater— Evenementen komende week:

26 t/ 30 juli, Dutch Classic Yacht Regatta, Hellevoetsluis

26 t/m 30 juli, Haarlemse Vaardagen

27 t/m 30 juli, Reunie LVBHB en Hassailt in HasseltFVEN nieuws 

— Schepen op weg naar Varend Erfgoed-manifestatie in HasseltDe grote trek van bedrijfsvaartuigen komt langzamerhand op gang.
Zo her en der in het land zijn de landvasten binnengehaald, de zeilen gehesen of motoren gestart. Over een ruime week gaan ze weer vastmaken in Hasselt, waar dit jaar de Varend Erfgoed-manifestatie zal plaatsvinden.

U kunt ruim 60 schepen volgen over de Nederlandse vaarwegen, waar men deze week gebruik van zal maken. Sommige schepen trekken gezamenlijk op en zo start er o.a. een aanbrengtocht op het Sneekermeer.

De kortste weg naar de vloot is deze website, daar kan je de betreffende schepen aanklikken waarna hun positie  wordt getoond.

Zet je schepen onderweg op de foto? Stuur deze dan op naar de webmaster van deze website.
— Varend Erfgoed gratis welkom in Veendam en Almelo


Foto: passantenhaven Almelo

De Gemeenten VEENDAM  en ALMELO hebben beiden in de havenverordening opgenomen, dat Varend Erfgoed vrij van havengeld – als passant – in hun havens ligplaats mogen nemen. Dit geldt uitsluitend voor Varend Erfgoed dat staat ingeschreven in het Register Varend Erfgoed Nederland.

Je kan van deze regelingen gebruik maken, indien je een actuele pas van het Register kan overleggen aan de toezichthoudende ambtenaren c.q. havenmeesters. Zo kunnen de toezichthouders op de website checken of de aangeboden gegevens kloppen.

Naast deze gemeenten heeft ook Coevorden zich bereid verklaard een regeling voor Varend Erfgoed te willen maken, waarbij passanten met een RVEN-pas 50% korting krijgen op het normale havengeld. Deze regeling moet nog in de verordening worden opgenomen, doch gaat wel met onmiddellijke ingang van start. Je kan daar dus deze zomer nog gebruik van maken.

Ook in Coevorden geldt de regeling dat men de pas van het Register als controle instrument zal gaan gebruiken.

Einde FVEN nieuws
— Ed van der Kooi overledenMet pijn in ons hart, moeten wij mededelen dat onze lieve broer/oom/neef Ed in de nacht van vrijdag op zaterdag ons heeft verlaten. Veel te vroeg en geheel onverwachts. Wij gaan onze uiterste best doen om in de lijn van deze prachtige kerel de Touwhandel (weliswaar in compactere vorm) voort te zetten. Dat zou hij niet anders hebben gewild. Tot maandag de 25ste zijn wij afwezig, daarna kunt u altijd op het wel bekende nummer van Ed bellen. Wellicht tot snel.
Met groet, Jacqueline, Rene, Cor en Marcelle.

— Kleine sleepboten en de CvO plicht


Foto: Sleepboot Lekko, Wikimedia Commons

Door de voorgenomen implementering van de nieuwe Europese richtlijn EU-richtlijn 2016/1629/EU lijkt de verplichte certificering voor kleine sleepboten binnenkort van de baan. De Nederlandse Binnenvaartwet is hierin strenger dan de komende Europese regelgeving. Weekblad Schuttevaer meldt dat het ministerie van I&M van plan is om van de certificaatplicht voor kleine sleepboten af te zien.

De Europese Raad stelt deze maand een nieuwe richtlijn voor technische eisen aan de binnenvaartschepen, ter vervangen van richtlijn 2006/87/EG. De minister probeert een mogelijke wijziging van de regelgeving mee te laten lopen in dit traject. Deze zou van kracht worden op 7 oktober 2018, waarna de Nederlandse regels beter aansluiten op de Europese eisen.

Binnen de recreatievaart was het ook een probleem: de definitie van sleepboot is in het Binnenvaartbesluit: ‘elk schip dat sleept is een sleepboot’. En volgens artikel 6.2 is voor een sleepboot een CvO vereist. Maar ook in de ‘kleine’ sleepvaart kwamen problemen. Kleine vletjes die gebruikt worden voor kleine sleepklussen moesten aan dezelfde eisen voldoen als een havensleepboot.

De minister heeft de handhaving door ILT op de CvO plicht voor kleine sleepboten die zijn gebruikt of worden gebruikt om kleine schepen te slepen vooralsnog opgeschort. Is het gesleepte schip echter 20 meter of langer, of heeft het gesleepte schip een waterverplaatsing van 100 m3 of meer, dan moet de sleepboot ongeacht zijn lengte voorzien zijn van een certificaat.
— Voorwaarts Voorwaarts komt onder Friese vlagHet Gronings vlaggenschip de Voorwaarts Voorwaarts is verkocht aan lex Tichelaar van SRF Shipbuilding in Harlingen. De Friese reder brengt het schip terug in de vaart.

De stichting tot behoud van de Voorwaarts Voorwaarts heeft onlangs besloten het schip niet verder meer in te zetten voor vaartochten. Eerst zou een onderhoudsbeurt van een ton nodig zijn om weer te kunnen varen. Daarvoor was geen ruimte in de terug gelopen exploitatie van het schip.De koftjalk uit 1899 is tussen 1984 en 1987 gerestaureerd en fungeerde sinds die tijd als vlaggenschip voor de provincie Groningen en de stad Groningen. Even was er sprake van dat het schip wellicht als restaurantboot in de diepenring van Groningen dienst zou kunnen doen, maar verkoop bleek uiteindelijk een betere optie. Met Lex Tichelaar van SRF Shipbuilding uit Harlingen is nu een akkoord gesloten. In september gaat het schip naar Harlingen voor onderhoud. Er zal dan ook een boegschroef worden ingebouwd.

Lex Tichelaar, zelf van oorsprong Groninger, vindt het eigenlijk maar vreemd. ,,Het schip hoort bij Groningen.Ik weet dat ik daar als koper misschien niks van mag vinden, maar iemand met een beetje historisch besef weet dat deze statige boot bij de stad hoort, omdat hij heeft bijgedragen aan de welvaart.’’ Hij wil dan ook in gesprek met gemeente en provincie over de exploitatie van de koftjalk in Groningen. ,,De Voorwaarts moet zeker tijdens Winter Welvaart in de stad liggen.’’
Lees ook het artikel in het DVHN via Watererfgoed

— Oude weervisserij sterft uit


De weervisser aan het werk op de Oosterschelde (foto screenshot Omroep Zeeland)

De weervisserij op de Oosterschelde is in gevaar. Deze vorm van visserij, waarbij ansjovis wordt gevangen met behulp van houten fuiken, is uniek in de wereld en dreigt te verdwijnen. De laatste beroepsvissers stoppen over een aantal jaar. De Stichting Behoud Weervisserij wil vrijwilligers opleiden om deze bijzondere vorm van visserij te redden.

Op dit moment oefenen alleen nog leden van de familie Van Dort dit eeuwenoude ambacht uit. De Van Dorts uit Bergen op Zoom doen dat al meer dan 100 jaar. Maar de weervissers worden ouder, het werk is zwaar en de opbrengsten zijn niet genoeg om een heel jaar van te leven. Vandaar dat deze laatste weervissers er over een aantal jaar ook mee stoppen.

De Stichting Behoud Weervisserij is 20 jaar geleden opgericht. Doel is het in stand houden van de ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de Oosterschelde. Ook wil de stichting deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.
Lees het gehele artikel met video op de bron: Omroep Zeeland 
— Wat is weervisserij?Ansjovis vangt men op de Oosterschelde met ‘weren’. Een weer bestaat uit twee rijen vleugels (vleuken) van houten staken die over een lengte van 800 tot 1.000 meter in een V-vorm in de zeebodem staan. De punt van de V wordt gevormd door het fuikgat die precies in de watergeul van het weglopend water ligt. De inwendige hoek van het weer is 45 tot 50°. Het hout van de 4 à 5 meter lange staken, worden dicht bij elkaar in de bodem van de zandplaat gestoken. Naarmate men de plaats van het fuikgat nadert komen de staken steeds dichter bij elkaar te staan. Vlakbij het fuikgat worden aan de staken netten aangebracht die ervoor zorgen dat de vis niet meer kan ontsnappen de zogenaamde weerkamer.

Werking
Bij hoog water steekt het weerhout nauwelijks boven het water uit. Bij laag water vallen de uiteinden van de vleuken droog. De vis die bij hoog water de ondiepe delen van de Oosterschelde opzoekt, gelokt door de iets hogere watertemperatuur boven de ondergelopen zandplaten, raakt binnen het houtwerk van de vleuken. Als de vis bij afgaand tij probeert weg te zwemmen houden de houten staken hem tegen. Zo wordt de vis steeds verder de weerkamer ingedreven. Bij laag water zetten de weervisser een fuik voor het fuikgat en halen de horren weg. Vervolgens drijven ze te voet de vis uit de weerkamer de fuik in.
Voor meer info kijk je op Behoud Weervisserij  

— Onthullende expo over de kaping die einde VOC inluidde


Schilderij van Thomas Luny. Foto: Maritiem Museum

Het Maritiem Museum opent op zaterdag 7 oktober de tentoonstelling ‘How we ditched the Dutch’: De kaping van de laatste VOC-vloot. Een onthullende expo over een kaping die het einde betekende van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), maar niet in onze geschiedenisboeken is terug te vinden. Waarom eigenlijk niet? Een tentoonstelling vanuit het perspectief van de winnaar én verliezer, waarin je ontdekt dat je wereldbeeld nooit compleet is.

Op de vroege ochtend van 14 juni 1795 kaapte een Engelse vloot, voor de kust van Sint Helena, 9 VOC-schepen. Trots lieten de Engelsen deze overwinning vereeuwigen door schilder Thomas Luny (1759–1837). Bij de kaping raakte de VOC zoveel schepen en lading kwijt, dat ze het verlies niet meer te boven kwam. Toch is dit verhaal in Nederland vrijwel onbekend.

Een kapitein, matroos en een wetenschapper vertellen hun verhaal
Een verlies wordt vaak verzwegen; een overwinning juist gevierd. Daardoor ontbreken er altijd verhalen of perspectieven, ook al denk je misschien dat je wereldbeeld volledig is. Over dit mechanisme gaat de tentoonstelling How we ditched the Dutch, waarin 6 Nederlandse en 6 Engelse getuigen van de kaping ieder hun kant van het verhaal vertellen. Van kapitein tot matroos, tot een wetenschapper die toevallig ook aan boord was. En wat was eigenlijk het lot van de Nederlandse opvarenden?
'How we ditched the Dutch' is te zien van 7 oktober 2017 t/m 3 juni 2018
Kijk hier voor meer info: Maritiem Museum  
— Skûtsjes boven 20 meter moeten AIS installeren


 
Zeilboten die langer zijn dan 20 meter worden niet vrijgesteld van de verplichting om zich te certificeren en een Automatisch Identificatie Systeem te installeren. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan het IFKS-bestuur. Het bestuur had de minister gevraagd om een ontheffing, maar die geeft ze dus niet. De minister stelt dat ze dit op grond van de Binnenvaartwet niet kan doen.

Volgens nieuwe regels mogen schepen langer dan 20 meter niet op binnenwater varen wanneer ze niet over de juiste papieren en een AIS beschikken. Dit is een soort van track en trace systeem. In sommige gevallen zijn de zeilboten maar een paar centimeter langer dan 20 meter. De minister geeft wel aan dat de zeilboten het systeem niet nodig hebben wanneer ze naar de wedstrijd gesleept worden en de wedstrijd plaatsvindt in een deel van het vaarwater dat afgesloten is voor overig scheepvaartverkeer.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland 

Inmiddels heeft Jelle Talsma uit Warten zijn skûtsje ingekort tot onder de 20 meter. Of dit voordeliger is dan een AIS installeren is maar de vraag. (WvD)

— Schippers van weleer: Jan Visser (67), schipper 1966-1974


Jan Visser kwam al snel na zijn opleiding in de machinekamers van Van Ommeren terecht

Jan Visser heeft op heel wat  schepen gevaren, maar er nooit een bezeten. Dat lag in de familielijn. Vader was zetschipper: bietencampagne, graancampagne en tussendoor de beurs. Maar toen de eigenaar zijn klipper verkocht, vertrok de familie naar de wal. Vader Visser ging werken voor een provianderings-bedrijf van zeeschepen, Jan ging graag mee.
Varen zat in zijn jongensbloed, maar toen hij op zijn 14de van school kwam, was hij te jong om direct het water op te gaan. Jan wilde naar de schippersschool, maar het geld ontbrak. Rederij Van Ommeren bracht de oplossing. Het bedrijf betaalde Jan’s opleiding in ruil voor vier jaar varen na afloop.

In 1964 begon hij op de Rijn- en binnenvaartschool Oranje Nassau. Daar zwoegde hij op ‘regelementen’ en ‘theoretische navigatie’. Op het internaat was de helft van de leerlingen ‘van de wal’. De school was streng. Iedereen droeg een uniform en had een werkpak: een kiel en blauwe broek. ‘Als we naar huis gingen moest alles netjes: schoenen gepoetst, pluisjes van pak, petje op.’
Lees hier het gehele artikel van Corine Nijenhuis  
— Welkom terug op Erica, Eben HaezerHet 101 jaar oude schip Eben Haezer keerde afgelopen weekend na zestig jaar weer terug op de oude ligplaats in Erica. Het dorp maakte er een feestje van.

Ze leefden zo’n honderd jaar geleden met z’n zessen in de roef van het schip, op twáálf vierkante meter. Pa en moe Stoffers en hun víer kinderen. Lotte Kok (30) vertelt het met een paar grote ogen. Ze woont al een tijdje op het 101 jaar oude schip Eben Haezer, maar kan het nog altijd nauwelijks geloven. Zelf woont ze met man Koos (35) in het ruim, waar vroeger hele vrachten turf lagen opgeslagen. Ruimte zát, in tegenstelling tot de roef: de oorspronkelijke schipperswoning.

Het schippersstel leidde afgelopen weekend tientallen geïnteresseerden rond in de Eben Haezer, het oude schip dat na zestig jaar weer afmeerde op z’n oude vertrouwde overwinteringsplek ‘op Erica’. Lotte en Koos voeren ervoor van Utrecht naar Zuid-Drenthe, een driedaagse tocht waarvan ze nog steeds niet zeker weten of de inboedel het er zonder kleerscheuren vanaf heeft gebracht.

Tientallen dorpsbewoners maar ook oud-eigenaren van het schip kwamen naar de Verlengde Hoogeveense Vaart, waar de Eben Haezer lijnrecht tegenover doe-hetzelfzaak Hubo in het water dobberde.

Een groot deel van de geschiedenis van de klipperaak speelt zich namelijk precies op die plek af. Lotte ontdekt het zelf, als ze op zoek besluit te gaan naar de historie van de EbenHaezer.Via eenindrukwekkende omweg komt ze bij Gerhard Vedder van de Historische Kring Erica terecht. Wat blijkt? Hij weet precies over welk schip ze het heeft. Sterker, de twee kleinkinderen van de allereerste eigenaren blijken vrienden van hem te zijn.

Maandag voer het schip weer terug naar de museumhaven in Utrecht. Daar liggen alleen schepen met een A- of monumentale status. De Eben Haezer is nog niet officieel gekeurd, maar krijgt naar verwachting snel een monumentale status.
Lees het gehele artikel op de bron: Watererfgoed - DVHN   Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
— Kennis oude scheepsambachten dreigt verloren te gaanEen van de voorwaarden om historische schepen in originele staat te houden is de toepassing van oude scheepstechnieken. Denk bijvoorbeeld aan klinken, staaldraad splitsen, huidgangen krombranden en rondhouten maken. Deze kennis dreigt verloren te gaan als gevolg van het feit dat nieuwere technieken, zoals lassen en het gebruik van stalen masten economisch gezien aantrekkelijker zijn.

Om de oude scheepsambachten levend te houden heeft het Historisch Bedrijfsvaartuig het project TAVE opgericht (Traditionele Ambachten Varend Erfgoed), mede dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernard Cultuurfonds. Dit project gaat traditionele technieken en ambachten die verbonden zijn met onze historische schepen, demonstreren en in beeld en schrift vastleggen.


Huidgangen krombranden – Foto: Martijn Vermeer

Van 28 t/m 30 juli vindt de jaarlijkse Varend Erfgoedmanifestatie plaats, dit jaar georganiseerd in Hasselt (Ov.) onder de naam Hassailt.

Het doel van deze manifestatie is om het publiek kennis te laten maken met de monumentale bedrijfsvaartuigen. Daar is ook speciale aandacht voor de traditionele scheepsambachten in de vorm van workshops en demonstraties. De gemeente Hasselt organiseert dit jaar deze manifestatie waar zo’n 200 schepen zullen afmeren.

Petra Spithost, projectleider van TAVE, vertelt dat zij met behulp van de verkregen subsidies in staat is om de kennis rond deze ambachten vast te leggen en bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen bij zeevaartscholen, technische opleidingen, de nieuwe generatie ambachtslieden en  scheepswerven. Ook scheepseigenaren kunnen deze kennis raadplegen voor bijvoorbeeld het maken van een nieuwe houten mast of het klinken van hun schip.
Kijk hier voor meer info over TAVE
Bron: persbericht LVBHB

Lees hierover ook het artikel in de Scheepvaartkrant: ‘Hassailt koestert historische schepen en oude ambachten’
— Windjammer Peking in Combi Dock IIIIn New York is de windjammer Peking aan dek gezet van het zware lading schip Combi Dock III. Vandaar zal het schip aan haar tuisreis beginnen, naar een complete restauratie op de Peters werf in Hamburg. Daarna zal het schip het hoogtepunt zijn van een nieuw Hamburgs maritiem museum.

De Peking was in 1911 bij Blohm & Voss in Hamburg voor de Duitse reder F. Laiesz. Daarmee was het een van de beroemde ‘Flying P Liners’, welke met andere schepen als de laatste zeilende vrachtschepen regelmatig Kaap Hoorn ronden. De Peking werd mede beroemd door de film van Irving Johnson “Around Cape Horn”, over een reis onder zware omstandigheden rond Kaap Hoorn in 1929.

Na 1933 werd de Peking een schoolschip in Engeland, in 1975 werd ze gekocht door het South Street Seaport Museum in New York waar ze jarenlang als museumschip lag. Het Seaport Museum in New York heeft inmiddels een ander zeilschip verworven, de "Wavertree", een ijzeren Engels zeilschip uit 1885. Dit schip is onlangs voor 15 miljoen dollar gerestaureerd, en is daarbij in een vergelijkbare conditie als toen ze gebouwd werd.
Meer foto’s van het dokken van de Peking in de Comb Dock III vind je hier 
— BASM steunt TAVE financieelHet project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed (TAVE) is erg blij met de financiële steun van de Sichting B.A.S.M. TAVE wordt nu gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernard Cultuur Fonds, BASM en het Historisch Bedrijfsvaartuig.

Het project TAVE is geïnitieerd door de LVBHB met als doel de kennis rond oude scheepsambachten te behouden zodat wij onze historische schepen zo veel als mogelijk hun historische uiterlijk kunnen laten behouden. Dit geldt ook voor de schepen die onder de doelgroep van B.A.S.M. vallen.

De Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten BASM is een behoudorganisatie op het gebied van historische bedrijfsvaartuigen: stoomvaartuigen en motorsleepboten, overheidsvaartuigen, werfvaartuigen en opduwers.De eigenaren van deze vaartuigen worden door de Stichting vertegenwoordigd in diverse overleg organen. Daarnaast is de stichting uitgever van het blad Sleep- & Duwvaart. B.A.S.M. is enthousiast over het project.

“TAVE is voor onze organisatie van belang m.b.t. de huidige ambachten Klinken en Staaldraden splitsen en kan in de toekomst van belang worden als men b.v. ook het varen met een opduwer gaat opnemen in de workshops.”
— Tijdgebrek is gevaar voor behouden oude scheepjesTientallen mensen maakten zondagmiddag een tochtje met een Zeeuwse hengst of hoogaars over het Veerse Meer. De Stichting Behoud Hoogaars merkt dat mensen nog graag met de oude scheepjes varen, maar dat tijdgebrek ervoor zorgt dat de boten vaak niet goed onderhouden worden.

Volgens Hans Kole van de stichting is het vinden van nieuwe eigenaren steeds moeilijker. "Zo'n houten schip heeft veel onderhoud nodig. Dat kost tijd en dat hebben veel mensen niet meer." Nieuwe eigenaren zijn volgens hem echt nodig, omdat de huidige eigenaren steeds ouder worden.

De Stichting Behoud Hoogaars heeft nu acht schepen in eigendom en daar hebben de vrijwilligers de handen vol aan. "Daarom zoeken we naar andere oplossingen." Een concrete oplossing is er nog niet, maar de stichting wil voorkomen dat hoogaarzen op de kant komen te liggen en wegrotten. Kole oppert ideeën als het oprichten van een nieuwe stichting of het betalen van abonnementsgeld om met een hoogaars te varen.

Toeristen konden zondagmiddag gratis meevaren met de oude hoogaarzen en hengsten. Ze keken hun ogen uit. "Het uitzicht is echt mooi", zegt een meisje. Een man uit Hulst vindt het fantastisch dat hij een tochtje kan maken op zo'n oud scheepje. "Dit is prachtig en ik waardeer de inzet van alle vrijwilligers." Er zijn nog ongeveer 25 hengsten en hoogaarzen in de vaart.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Zeeland  
— Golden Hinde replica te koopDe replica van de Golden Hinde in Brigham staat te koop nu mede-eigenaar Jackie Robinson onlangs is overleden.  De Golden Hinde is een replica van het schip waarmee Sir Francis Drake zijn meest ontdekkingen heeft gedaan. Hij was de eerst Engelsman die ronde de wereld zeilde, in een 3 jarige reis die in 1577 begon.

Het schip is een toeristische attractie in Brixham sinds 1963 en trekt ieder jaar duizenden bezoekers. Het museumschip werd in 2014 gekocht door Neil Worrell en zijn vrouw en zakenpartner Jackie Robinson. Zij investeerden in de attractie waardoor deze meer voldeed aan de 21e Zeeuwse verwachtingen van de bezoekers.

De Golden Hinde vertrok uit Plymouth met vier andere schepen in november 1577. Tegen de tijd dat Drake de Pacific bereikte was het het enige overgebleven schip. Drake was eigenlijk een kaper: hij veroverde bv het Spaanse Galjoen Nuestra Señora de la Concepción. De lading was een vermogen waard (het equivalent van 480 miljoen pond in 2017) De lading bestond oa uit 26 ton zilver, een halve ton goud, juwelen, munten en porselein. De opbrengst voor de koningin (meer dan de helft) was voldoende om haar hele staatsschuld af te lossen.

Na terugkeer in 1580 was koningin Elizabeth I zo tevreden met de ontdekkingen van kapitein Drake dat ze Drake tot ridder sloeg en het schip tentoon stelde in London, waar het meer dan 70 jaar te zien bleef.

De replica is gebouwd in 1988 op een stalen romp.
Lees het gehele artikel op de bron: devonlive
— In Enter wordt de ene Zomp na de andere gebouwdENTER/RIJSSEN - Druk wordt er gezaagd en getimmerd in de werkplaats op 'De Enterse Waarf'. Tonnie Kerkhof (70) uit Enter en Bert Meijer (65) uit Zuna zijn hier altijd op de maandag en dinsdag met vier andere vrijwilligers actief bezig aan de bouw van de vierde zomp sinds zij hier werken. Dit doen zij al zo'n zeven à acht jaar.

"Op dit moment zijn we bezig met een zomp voor Rijssen, als vervanger van de 'Regt door Zee' die bij de Pelmolen ligt en sinds 1986 vaart. Dat is de eerste zomp sinds de tweede wereldoorlog, een stukje historie herleefde weer. Het casco van de nieuwe zomp is bijna gereed, na de vakantie gaan we verder met de afbouw", aldus Kerkhof.

De mannen vinden het mooi om elke keer weer aan de boot te werken. Kerkhof komt uit de wereld van de bouw en timmerde en Meijer werkte in de elektrotechniek en had een bedrijf in schotelantennes. "Dat bedrijf bestaat nog steeds hoor, ik heb het destijds verkocht. Ik verzorg met name veel elektrawerk. Deze zomp wordt er ook geen meer op diesel zoals de huidige zomp maar elektrisch aangedreven." Naast de zomp in Rijssen, ligt er één in Enter (De Vriendschap), één in Hellendoorn en één in Haaksbergen.

Kerkhof: "We hopen deze zomp voor het volgende vaarseizoen klaar te hebben." Het is nog niet bekend of de nieuwe zomp dezelfde naam houdt. De zomp is een platbodem (boot met een platte bodem) met krommers (kromme dwarsbalken, spanten, uit één stuk) en opboeisels (losse schotten waarmee de zijkanten worden opgehoogd). Aan beide kanten zitten zwaarden die de zomp beter bestuurbaar maken. De eikenhouten planken van de bodem en de huid (de zijkanten) zijn uit één lengte, dat maakt de boot sterk. Zelfs met een zware vracht ligt de zomp niet diep in het water (40 cm). De stevens zijn iets opgekrikt, waardoor de boot heel goed bestuurbaar is. "Een fantastische schuit" zeggen de schippers, "raank as ne kruuwagen."
Lees het gehele artikel op de bron: Rijjssen nieuwsblad 
— Waalschokker Neeltje Jantje varend monument


De Neeltje Jantje nog in de visserij
  
De restauratie van de Waalschokker Neeltje Jantje is afgerond. In de eerste helft van de vorige eeuw werd er door beroepsvissers op de Waal gevist op zalm en paling. De bootjes waarmee dat gebeurde waren de Waalschokkers. Rond 1950, werd de visstand steeds slechter en was er geen droge snee brood meer te verdienen. De Waalschokkers hadden geen motor of zeil, ze lieten zich stroomopwaarts slepen door vrachtboten.


Tiel had in de 17e eeuw visrechten voor de Waal. Daar zijn zelfs processen gevoerd over de vis-grens. De stad kende een bekende visafslag, welke in 1670 werd verbouwd. Er waren touwslagers, zeil- en netten-makers. Het is allemaal geschiedenis geworden. Alleen de Neeltje Jantje is dankzij de Rotaryclub Tiel Waalstreek bewaard gebleven. Toen de Waalschokker niet meer gebruikt werd om te vissen, werd het woonboot. In 1993 werd de schokker gekocht voor restauratie. De restauratie is nu geheel afgerond. Zaterdag werd door enkele achterneven en nichten van de vroegere visser/schipper en opdrachtgever tot het bouwen van de schokker, de foto's overhandigd van de twee personen waarnaar de schokker is vernoemd. Roelof van Hoften uit Heerewaarden liet in 1931 op de werf van de gebroeders Eltink in Beneden Leeuwen de schokker bouwen. Voor hij hem zelf in gebruik nam, werd het vaartuig vernoemd naar zijn overleden schoonmoeder Neeltje en haar overleden dochter Jantje.


Foto: Register Varend Erfgoed Nederland

Nu is de schokker toegevoegd aan de Sectie Varende Monumenten van de federatie Varend Monument in de categorie A." Dit is een geweldig moment niet alleen voor ons als stichtingsbestuur Neeltje Jantje. We mogen nu zeggen dat de restauratie geheel is afgerond. Dit is niet alleen een aanwinst voor Tiel maar voor het gehele Rivierengebied. We hopen veel bezoekers te verwelkomen. Het is zeker voor de jeugd een geweldig object om te zien en te horen hoe het leven er vroeger op de Waal uitzag. Dank aan de familie die hebben meegewerkt de geschiedenis compleet te maken", aldus voorzitter Marianne Daalderop van het bestuur van de Neeltje Jantje.
Lees het gehele artikel op de bron: Zakengids Tiel 
— Skûtsjesilen voortaan te volgen in 3D via track & trace


Foto: screenshot van Omroep Friesland

Liefhebbers van het SKS skûtsjesilen kunnen deze zomer hun favoriet tot op de meter nauwkeurig volgen. Omrop Fryslân introduceert dit jaar een nieuw track & trace systeem. Met dit systeem kunnen mensen via Omrop Fryslân precies volgen welk skûtsje aan kop gaat en hoe het klassement eruitziet. De track & trace beelden zijn te zien op televisie en in de skûtsjelivestream op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.

De SKS heeft het systeem zelf laten ontwikkelen. De techniek die wordt gebruikt, is gelijk aan die bij de Olympische Spelen en andere internationale zeilwedstrijden. Alles wordt in 3D-beelden getoond. "Door samenwerking met Omrop Fryslân krijgt het skûtsjesilen nu een extra dimensie", vertelt Hilda Boesjes van de SKS. "Aan de voorkant zijn wij een traditionele sport maar aan de achterkant werken we al jaren aan eigentijdse technische ontwikkelingen."

Zaterdag 5 augustus gaat het SKS skûtsjesilen van start. Alle wedstrijden zijn te volgen bij Omrop Fryslân. Nieuw dit jaar is de skûtsjestream met rechtstreeks en integraal verslag van het zeilen. Dit is een live kanaal met Fries commentaar bij de beelden, maar zonder nieuws en muziek tussendoor.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland 
— Varend toneel vanuit DelfshavenBij de voorstelling ‘Toen wij van Rotterdam vertrokken’ stap je aan boord van een boot. Varend door Delfshaven en over de Maas ontmoet je al varend vijf mensen uit de Rotterdamse haven. Op de kades zie je hen op een beslissende dag in hun leven. Hoe verder je vaart, hoe meer hun levens met elkaar verknoopt lijken te raken. Allemaal proberen ze er het beste van te maken. Ben je in staat om je leven te sturen? Of heb je het niet zelf in de hand? Toen wij van Rotterdam vertrokken gaat over de maakbaarheid van de toekomst en de kracht van het lot. In de haven ligt de toekomst aan je voeten en jij kan ervan maken wat je wilt. Of toch niet?

De voorstelling is gebaseerd op gesprekken met mensen en bedrijven uit Delfshaven. In 2015 ontvingen we lovende reacties van zowel pers als publiek en waren alle voorstellingen vrijwel direct uitverkocht. De succesvoorstelling is opnieuw te zien van 16 augustus t/m 23 september 2017.

Na afloop van de voorstellingen die om 17:30 beginnen serveren wij tevens een echt Captain’s dinner in ons thuishavencafé Maaspodium.
Voor meer informatie over onze voorstelling kijk je hier
— Meer alcoholcontroles in Rotterdamse havenDe recreatievaart krijgt deze zomer te maken met meer controles op het gebruik van alcohol in de Rotterdamse haven. Dat komt omdat Havenbedrijf Rotterdam en de Zeehavenpolitie deze zomer intensiever samen de recreatievaart controleren. Voor alcohol achter het roer op het water geldt dezelfde limiet als voor alcohol achter het stuur op de weg.

“Het doel van de actie is vooral de recreatievaart te wijzen op het veilig varen door de haven. Hoe vaar je goed met de beroepsvaart samen, hoe bereid je je reis voor en hoe ga je veilig op reis”, aldus havenmeester René de Vries. “De controles vinden plaats in het stadsgebied. Daar vaart zowel beroeps- als recreatievaart. Voor de recreatievaart geldt; hou stuurboord wal! Daar schuilt het grootste gevaar in combinatie met niet achterom kijken”, aldus districtschef Jan Janse, commissaris Zeehavenpolitie. Er is steeds meer recreatievaart in de haven. Het Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie werken samen om de veiligheid te handhaven.

Top 5 overtredingen in het havengebied:
1. Niet stuurboord wal houden
2. Verkeerd/geen vaarbewijs
3. Varen in havenbekkens
4. Niet haaks oversteken
5. Te veel alcohol
Lees het gehele artikel op de bron: Portofrotterdam 
Berichten in de Zeepost van deze week:
BBZ nieuws:

— Ed van der Kooi overleden
— Amsterdam praat over bruggen of tunnels
— Voorwaarts Voorwaarts komt onder Friese vlag

— ‘Voorwaarts hoort in Groningen’
— UvA onderzoekt Markermeer met eigen boot
— Wagenborg start bouw snelle passagiersdienst Ameland

— Meer drukte door nieuwe steiger Stavoren
— De Meander terug bij Traditional Sailing Charter
— Bliksem slaat in in Brandaris

— Texelse vogelplas kleurt flamingo-roze
— Skûtsjes boven 20 meter moeten AIS installeren
— Skûtsjesilen voortaan te volgen in 3D via track & trace

— Komend weekend geen ruimte in voorhaven Medemblik
— Paraffine op stranden Texel en Vlieland
— Wad krijgt drie ton, maar moet daar wel iets voor doen

Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN