Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 126, 14 juni 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN


 

  zeilklippers Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar
Scheepswinkel Van Meer
watererfgoed
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven
Terra Nova

Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten


NagelHard
Hi-Tek
Piet Blaauw
Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip

Register Holland
Museumhaven Willemsoord


Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


— Scheepswerf Koningspoort: openblijven of dichtgooien?
— Viertal werkt aan duurzame toekomst De Koningspoort
— ‘Oud-Zeilend-Hout’ evenement met veel Flying Dutchman’s

— Twintig meter grens is probleem voor IFKS

— Historisch schip Anje is aangekomen in Hasselt
— Schout & Schepenen race 2017 gaat niet door

— Laden en lossen van varend erfgoed in Hoorn

— Archeologen willen verhalen vertellen
— Mijnenjager en erfgoed bij Watersportdagen Middelburg

— Varend erfgoed op Nationale Historische Reddingboot
    Dag op 18 juni

— Sailvloot kan je bekijken vanaf een botter

— Koggewerf maakt zich klaar voor Hanzedagen
— De Lübeck komt naar Kampen, Wissemara laat verstek gaan
— Stichting in de maag met bijna antieke tjalk

— De Onrust vaart weer op de rivier Connecticut

— Groots Sail-evenement in Den Helder vanaf 22 juni
— Gezocht: Havenmeester (m/v) Erfgoedhavens Rotterdam

— Haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling
    Havenkwartier Breda

— Scheepsjournaal Hoogeveensche Praam: De boot afhouden...
— De Succes wordt opnieuw geveild

— Museumhavendagen Gouda op 17 en 18 juni

— Zendschip Ross Revenge van Radio Caroline is
    "historisch schip"

— Plezierjachtjes worden oeverbeschermingEvenementen komende week:

15 t/m 18 juni, Hanzedagen, Kampen

16 t/m 18 juni,  Havendagen Gouda

17 juni, Huizer Botterdagen, Huizen

17 en 18 juni, Panheel Maritiem

17 en 18 juni Havenfestival IJmond, IJmuiden

18 juni Oldtimerdag Bataviahaven, Lelystad

18 juni, Nationale Historische Reddingbootdag, Lelystad

21 en 22 juni, Pre Sail Kolhorn
— Scheepswerf Koningspoort: openblijven of dichtgooien?Scheepshelling Koningspoort bij de Oude Haven in Rotterdam kent fanatieke voorstanders en notoire tegenstanders. Open of dicht, dat is de vraag.

Sommige Rotterdammers willen de historische scheepswerf - waar nog steeds dagelijks schepen worden opgeknapt - coute que coute openhouden. Maar sommige omwonenden ervaren vooral overlast en willen de scheepshelling dichtgooien.

Sinds het Maritiem Museum als eigenaar de handen van Koningspoort heeft afgetrokken, staan voor- en tegenstanders weer feller tegen over elkaar.

"Echt een doorn in het oog", zegt omwonende Gerhardt Mulder. "We ervaren overlast van het geluid, bijvoorbeeld door het hakken en slijpen, en door het fijnstof, door het zandstralen. Soms is het onmogelijk om op het balkon van ons appartement te zitten. En er wordt te lang en te vaak gewerkt, niet alleen 's avonds maar ook in de weekends."

Chris van der Meulen behoort tot een groepje restauratoren. Hij wil de scheepswerf juist dolgraag behouden.

"Natuurlijk is er weleens sprake van overlast, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. En vergeet niet dat Koningspoort de geschiedenis van de Rotterdamse binnenvaart vertelt, dit is ook een levend museum."

De gemeente Rotterdam heeft nu een bemiddelaar aangesteld, die beide partijen nader tot elkaar moet brengen.
Lees het gehele artikel op de bron: Rijnmond  

— Viertal werkt aan duurzame toekomst De KoningspoortScheepshelling De Koningspoort in Rotterdam is 1 mei overgegaan in handen van de gemeente. Vier erfgoedondernemers hebben aangeboden de werf draaiende te houden terwijl een duurzame toekomst wordt onderzocht. Daarover praten zij met onder meer de gemeente Rotterdam, het Maritiem Museum Rotterdam, het Scheepvaart en Transport College en andere organisaties die een rol kunnen spelen in die toekomst.
Algemeen directeur Frits Loomeijer van het Maritiem Museum Rotterdam besloot de in 1983 gebouwde werf af te scheiden van de rest van de museumboedel. ‘We moesten uit onze gemeentelijke subsidie van 4,8 miljoen jaarlijks 50.000 euro besteden om de werfexploitatie rond te krijgen.’

De vier ondernemers die de handen ineen hebben geslagen zijn restaurator Chris van der Meulen, klinkexpert Joram Lehmann, restauratiesmid Paulus van der Jagt en scheepstimmerman Nico Hoogstad.

Lees het uitgebreide artikel van Sander Klos in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnee
— ‘Oud-Zeilend-Hout’ evenement met veel Flying Dutchman’s


Start van de Flying Dutchman klasse op Loosdrecht in 1981, foto: ANP

Dit jaar organiseert de Stichting Oud-Zeilend-Hout op 23, 24 en 25 juni het ‘Oud-Zeilend-Hout’ Evenement 2017 in samenwerking met VW De Twee Provinciën op het Paterswoldsemeer. Het is de elfde editie van dit evenement.

Op vrijdagmiddag 23 juni van 15.45 tot 19.00 uur is er voor genodigden van VW DTP een symposium en een receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het clubhuis. Om 18.00 uur is er een vlootschouw waaraan vele boten van de klassen van de VW DTP zullen deelnemen evenals een aantal boten van andere watersportorganisaties. Ook een aantal oude ZM-jollen en BM’ers zal meedoen. De vlootschouw wordt afgenomen door de Commissaris van de Koning de heer Paas

Het evenement is bedoeld voor scherpe houten wedstrijdzeilboten van 35 jaar en ouder, die regulier niet meer aan zeilwedstrijden mee kunnen doen doordat ze constructief technisch verouderd zijn, of omdat er geen klassenorganisatie meer actief is of omdat de klasse niet meer als zodanig door het Watersportverbond erkend wordt.


Larken in wedstrijd

Zo worden weer een groot aantal Larken verwacht. Ook de Zuidlaardermeerjollen zullen met een behoorlijk aantal boten deelnemen. En de bekende BM-klasse zal acte de presence geven. Dit zijn de originele BM’ers, in de volksmond ook wel “kleine BM” genoemd, niet te verwarren met de 16m2-klasse. (Die klasse doet nog steeds mee bij het Watersportverbond en zal daarom niet op dit evenement verschijnen.)

Dit jaar wordt getracht een behoorlijk aantal boten van de roemruchte Flying Dutchman-klasse aan de start te krijgen, jaren een Olympische klasse. Deze boten werden oorspronkelijk in hout, vormverlijmd multiplex, gebouwd. Ook op het Paterswoldsemeer was dit rond 1960 een bloeiende klasse.
Voor meer info kijk je hier 
— Twintig meter grens is probleem voor IFKSHet bestuur van de IFKS heeft minister Schultz van Haegen een brief gestuurd waarin ze vraagt om ontheffing van de CvO- en AIS-plicht voor een twintigtal skûtsjes. Circa een derde van de skûtsjes die in de IFKS meevaren zijn een paar centimeter langer dan 20 meter. Deze schepen zouden veel grotere kosten krijgen als ze voor het CvO gekeurd moeten worden en een AIS moeten aanschaffen.

Het langste skûtsje is 60 cm te lang, acht schepen zijn minder dan 15 cm te lang en bij twee schepen gaat het slechts om 2 centimeter. Er zijn schepen waar al een stukje is uitgehaald om tot een lengte van 19,99 meter te komen. De IFKS noemt het een Europese comedy: een lachende schipper met vijf centimeter van zijn skûtsje in de hand.

De ontwikkeling van het skûtsjesilen heeft veel waardevolle traditionele schepen van de slopershamer gered. Dat verdient waardering en ondersteuning, aldus het bestuur, die in haar brief vraagt om een ontheffing van deze nationale (door Europa geïmplementeerde) regelgeving.

— Historisch schip Anje is aangekomen in Hasselt


Foto: Bas Wilberink

HASSELT - Het derde historische schip van Hasselt, de Anje, is vrijdag de Hanzestad binnen gevaren. Het uit 1929 stammende vaartuig komt te liggen naast de Stella Maris ter hoogte van de Kalkovens. Het binnenvaren vormde de symbolische afronding van het Grachtenplan en het project 'Restauratie kademuren'.
Na zeventien jaar in Veessen te hebben gelegen, krijgt het 16 ton wegende woonschip nu een vaste plek in Hasselt. “Ik ben heel blij”, vertelt bewoner Gert Sportel, terwijl de Anje door de grachten vaart. “We waren hier eens in Hasselt en zeiden: als we daar toch met de Anje zouden kunnen liggen, hebben we het mooiste plekje van Hasselt.”
De vrijwillige brugwachters bedienden vrijdag de bruggen tijdens de doorvaart. Wethouder Visserman, leden van de Adviescommissie historische schepen en de heer Van Werven (gebr. Van Werven) waren aan boord.
De Anje is het derde historische schip dat een ligplaats krijgt in Hasselt. Het komt uiteindelijk te liggen bij de Kalkovens naast de Oude Jan, dat momenteel in Meppel is voor het Grachtenfestival en daarna doorreist naar Kampen voor de Hanzedagen. De Stella Maris verhuist dan naar het Tijlswegje.
Lees het gehele artikel op de bron: de Stadskoerier  
— ZelflossersOoit werden zandschepen met de hand gelost. Zakken of manden werden in het ruim met zand gevuld en moesten door spierkracht en op de rug gedragen, naar de wal worden gebracht.
Vanzelfsprekend was dit een zware en langdurige bezigheid. Als de situatie het toeliet werden ook kruiwagens gebruikt. Om die toegang tot het ruim te verschaffen werden er bij zand- en grindschepen in de den luiken aangebracht. Dan werden er loopplanken naar de wal gelegd, maar ook van het gangboord via deze denluiken tot in het ruim.
Arie Kreuk uit Nieuwerkerk aan den IJssel was zandschipper en het vullen van kruiwagens, manden en zakken begon hem vermoedelijk danig te vervelen, want al in 1915 begon hij na te denken over een voorziening die het laad- en losproces aanzienlijk kon vereenvoudigen. Het was nog in de tijd dat slechts enkele schepen gemotoriseerd waren, dus ook de laad/los-installatie moest nog op ellebogenstoom werken.
Reeds een jaar later, in 1916, had hij zijn eerste uitvinding gedaan.
Lees het uitgebreide artikel over zelflossers van Jaap Gestman Gerardts in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees
— Schout & Schepenen race 2017 gaat niet doorDe organisatie van de Schout & Schepenen race heeft helaas moeten besluiten om de race dit jaar niet door te laten gaan. Het succes van het gehele evenement staat of valt met het aantal deelnemers. Dit jaar is het aantal aangemelde gemeentebesturen dermate laag dat besloten is om het gehele evenement niet door te laten gaan. De organisatie beraad zich, samen met de host, de co-host gemeenten en de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant op het vervolg van de race in de komende jaren.

In 2006 werd de eerste Schout & Schepenen race georganiseerd tijdens Sail Sint-Annaland. In de Zuidwestelijke Delta was behoefte aan een ontmoetingsplatform van gemeentelijke en provinciale bestuurders waarbij de watersport centraal staat.Het ontmoetingsplatform kreeg een sportief karakter door als Schout & Schepenen op Hoogaarsen, Hengsten en andere (historische) platbodems een race te varen tussen gemeentebesturen. Vanaf de eerste editie in 2006 meldden zich ieder jaar meer gemeenten aan om deel te nemen aan de race. De race wordt gehouden op de Krabbenkreek bij Sint-Annaland en wordt geheel georganiseerd door de stichting Schout & Schepenen race, de host gemeente, Tholen, de cohost gemeenten Steenbergen, Drimmelen en Goeree-Overflakkee en de Watersportvereniging Sint-Annaland. Gemiddeld deden ruim 20 gemeenten mee, met een record in 2009 van 23 gemeenten.
— Laden en lossen van varend erfgoed in HoornDagelijks worden producten aangevoerd voor winkels en bedrijven en spullen worden op bestelling aan huis gebracht. Vaak zijn ze verpakt in plastic. Maar hoe ging dat toen er nog geen supermarkten waren, in de tijd waarin er nog geen plastic bestond en er nog weinig vrachtwagens over de vaak slechte wegen reden?

Op 17 juni laten de schippers en de bemanning van het varend erfgoed in Hoorn zien hoe honderd jaar geleden goederen werden vervoerd. Vergezeld door een vloot vissersschepen vaart een oud vrachtschip van Centrum Varend Erfgoed naar de Vismarkt om daar lading te lossen zoals dat vroeger gebeurde. Kratten, zakken en tonnen worden met mankracht uit het ruim van paviljoentjalk Zes Gebroeders gehesen.Een oude traktor en een historische bakfiets vervoeren spullen op de kade. Er zijn ook kinderactiviteiten. Aan het einde van de middag zullen de schepen opnieuw geladen terugkeren naar het Oostereiland. Zonder motorgebruik, want die machines hadden ze vroeger niet. Zeilend, bomend en roeiend gaan de schepen over het water, over de gracht en door de brug en het sluisje. De Hoornse haven is voor één dag weer de plaats van levendig vrachtvervoer.
10:30 - vertrek schepen vanuit museumhaven CVEH
11:00 - schepen door de ophaalbrug
11:30, 12:30, 13:30 - demonstratie laden en lossen
15:00 - schepen terug door de brug
Bron: persbericht Varend Erfgoed Hoorn

— Archeologen willen verhalen vertellen


In de IJssel bij Kampen werd vorig jaar in zijn geheel een middeleeuws koggeschip boven water gelicht. Foto ANP

In de zeevarende natie Nederland staat de maritieme archeologie op een laag pitje. Volgende maand komen maritiem archeologen en het bedrijfsleven bij elkaar om het vakgebied nieuw leven in te blazen.

Op land, in de binnenwateren, maar vooral in de bodem van de Noordzee en de Waddenzee staat de toekomst van de scheepswrakken op het spel. Onder de zeebodem liggen er honderden, misschien wel duizenden. Door sterke stromingen en verschuivende zandbanken en geulen komen de wrakken bloot te liggen en gaan ze rotten. Op land is de situatie niet veel beter door de invloeden van landbouw en drainage. Alleen al in de provincie Flevoland zijn 430 scheepswrakken gevonden. Daarvan liggen er nog tachtig in de bodem.

Erfgoedbeheer

"Scheepswrakken vertellen zoveel interessante verhalen", zegt André van Holk, bijzonder hoogleraar Maritieme archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij het Nieuw Landmuseum in Lelystad. "We onderzoeken niet alleen het schip zelf, zoals de bouw en gebruikte houtsoorten, maar we kijken ook naar de lading die het vervoerde, de gebruiksvoorwerpen en persoonlijke bezittingen van de bemanning."

Van Holk is een van de initiatiefnemers van de conferentie. Hij ondervond persoonlijk hoe moeilijk de sector het heeft. Nieuw onderzoek met zijn studenten naar een scheepswrak bij Rutten in de Noordoostpolder, kreeg hij financieel niet rond. Alleen nog dit jaar zal hij studenten begeleiden, daarna eindigt zijn aanstelling aan de RuG. De sector zit vol plannen, wensen en ideeën, maar er is gebrek aan geld en interesse. "In het onderwijs, maar ook bij gemeenten en provincies. Terwijl de archeologie als geheel floreert", zegt Van Holk.
Lees het gehele artikel op de bron: Trouw via blendle (€)
— Mijnenjager en erfgoed bij Watersportdagen MiddelburgDe mijnenjager Zr. Ms. Willemstad van de Koninklijke Marine en ruim veertig historische schepen van Maritiem Erfgoed Zeeland zijn zaterdag 17 juni te bezichtigen bij de Middelburgse Watersportdagen.

Watersportvereniging De Arne heeft een mooi programma voor aan de Loskade. Het feest begint zaterdag om 11.00 uur, de officiële opening wordt om 13.00 uur ingeluid met kanonschoten.

De waterscouts nemen varensgasten van de wal mee voor zeiltochtjes en roeivereniging Honte en sloeproeivereniging De Zeeuwse Deernen nemen roeiers mee voor een rondje op het water. Stand Up Paddling kan worden uitgeprobeerd en kinderen kunnen varen in een Optimist-zeilbootje.

Om 17.00 uur worden de wateractiviteiten afgesloten met een vlootschouw van historische schepen. Op de kade gaan de foodtrucks door tot 22.00 uur. Kinderen kunnen op de kade bij een waterlab proefjes doen. Isabel 'Voice of Middelburg' Provoost treedt tussen 15.00 en 17.00 uur twee keer op.
Feest op zaterdag en zondag op de Middelburgse Watersportdagen

De schepen van Maritiem Erfgoed Zeeland zijn zondag 18 juni ook nog te bezoeken tussen de Rouaanse Kaai en de Loskade.
Lees het gehele artikel op de bron: PZC via blendle (€) 
— Sailvloot kan je bekijken vanaf een botterZes botter en aken gaan tijdens Sail Den Helder rondvaarten door de haven maken. Bezoekers kunnen vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni vanaf tien uur meevaren door de haven met haar vele bezoekende schepen. Vanaf deze historische vissersschepen zien de Tall Ships er nog imposanter uit.

De botters en aken zijn de HD2, RD28, LE74, WR173, BU61 en de VN4. De rondvaarten duren circa een uur, de schepen vertrekken vanaf een ponton bij de visafslag. Een rondvaart kost € 10,- per persoon, kinderen tot en met 12 jaar varen mee voor half geld. Ook voor groepen tot en met 10 personen is het mogelijk een botter voor een hele of een halve dag te huren.
Kijk voor meer info bij de Heldere Botters  

— Varend erfgoed op Nationale Historische Reddingboot
    Dag op 18 juni

   


Op zondag 18 juni 2017 wordt voor de tweede maal de Nationale Historische Reddingboot Dag georganiseerd. Maar liefst 19 historische reddingboten èn de Pakjesboot 12 liggen in Bataviahaven te Lelystad. De dag valt samen met de Nationale Oldtimerdag.

De historische schepen vertegenwoordigen het erfgoed van de KNZHRM en de KZHMRS, de voorlopers van de KNRM. Daarnaast komen twee reddingboten die dienst hebben gedaan in Engeland èn de brandweerboot, welke door de gemeente Amsterdam werd ingezet in de grachten.
Meevaren

Op een aantal historische reddingboten kunnen bezoekers meevaren. Daarnaast zijn de gehele dag de boten te bezoeken en staan de vrijwillige bemanningsleden u graag te woord. Op de kade in Bataviahaven staan diverse stands van onder andere KNRM en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Ook het boothuis van de KNRM Lelystad is open ter bezichtiging.

In het kader van de viering van het 50 jarig bestaan van Lelystad, gaat speciale aandacht dit jaar uit naar de reddingboot Javazee, die tussen 1967 en 2006 in actieve dienst was. Dit schip viert dit jaar ook haar 50ste verjaardag.
Voor meer info over de NHRD kijk je hier 

Ook de VSRP, de vereniging van schippers van rond- en platbodemjachten zal tijdens het weekend van de oldtimerdag in de Bataviahaven van Lelystad (17 en 18 juni) een deel van de kade en de gehele middensteiger vullen met historische schepen. Daaronder twee schepen die in de 90er jaren van de 19e eeuw zijn gebouwd. Met name de boeier Ludana (1892) zal de aandacht trekken.
Lees meer hierover op Bataviahaven Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN
— Koggewerf maakt zich klaar voor HanzedagenEen rij afvalcontainers staat in het midden van de parkeerplaats bij de koggewerf, auto's ter bevoorrading rijden af en aan. De bouw van een looproute richting een gelegenheidsponton is in volle gang terwijl militairen van de genie uit Wezep een loopbrug bouwen over het water, richting de Veerweg.

Volop bedrijvigheid dezer dagen bij de koggewerf die zich opmaakt voor de Internationale Hanzedagen die morgen van start gaan. Het voorwerk is gedaan, het gaat nu vooral om de uitvoering. De stichting Kamper kogge wil laten zien hoe mensen leefden in de middeleeuwen, met zelfgemaakte kookpotten en pannen, eten aan lange tafels. Een jaarmarkt met oude ambachten, pottenbakkers, visrokers, touwslagers, smeden en mandenvlechters die handels drijven. Middeleeuwse muziek, verhalenvertellers, maar ook bedelaars, mensen met pest die de stad uit worden gejaagd. Dieven, kanonschoten en een schandpaal: het hoort er allemaal bij. Voor de veiligheid wordt een looproute uitgezet. Publiek kan via de reguliere ingang de werf op, maar gaat er via een gelegenheidsbrug weer uit. ,,Die moest er van ons komen", zegt Hup. ,,Anders hadden we niet meegedaan."Kans
De Hanzedagen zijn voor de stichting Kamper kogge een uitgelezen kans de kogge onder de aandacht van het publiek te brengen. Die kan het schip goed gebruiken, zegt vrijwilliger Ina Hup. ,,Niet de hele stad is kogge-minded. We hopen op wat meer waardering, op meer draagvlak voor wat we doen met de kogge.'' 

Natuurlijk ligt de kogge tijdens de Hanzedagen van 15 tot en met 18 juni bij de werf in Kampen. Daarna gaat het schip naar Sail Den Helder.  De kogge is vaak van huis, dat moet ook wel, benadrukt Hup. ,,Evenementen leveren geld op", zegt ze. ,,Met een beetje geluk kunnen we zeilen, dat scheelt in de stookkosten."
Lees het gehele artikel op de bron: Stentor 
Of kijk voor meer info op Hanzedagen  
— De Lübeck komt naar Kampen, Wissemara laat verstek gaanTijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen zouden Hanzeschepen uit Duitsland de Kamper Kogge vergezellen. Zoals de Kamper Kogge regelmatig acte de presence geeft in het buitenland, zo zou zij geflankeerd worden door de Lisa von Lübeck en de Wissemara.

De Lisa van Lubeck lukte het echter niet om naar Kampen te komen. Tijdens een storm op zee is het schip zodanig beschadigd geraakt dat verder reizen geen optie meer is. De Lisa kwam maandag in de problemen op de Noordzee, in de buurt van Helgoland. Tijdens een storm ging het anker kapot, ook de ankerschacht werd vernield. Verder reizen kon niet, het schip was maar net overeind gebleven, terug naar huis was de enige optie.

Poeler Kogge
De Lisa von Lübeck is een reconstructie die in 2004 te water is gegaan en gebouwd is op initiatief van Lisa Dräger (1920-2015). Deze Duitse onderneemster droomde er al sinds haar jeugd van. Zij pakte het project op in 1991 hoewel er nog geen vergelijkbaar scheepswrak gevonden was. In delen werd het bouwplan opgesteld.De Wissemara daarentegen is wel gebouwd aan de hand van een scheepswrak. Dat was in 1999 gevonden bij Insel Poel, een Duits eiland en gemeente, en vandaar dat de Wissemara ook wel ’Poeler Kogge’ wordt genoemd. In aanvang werd het scheepswrak gedateerd in de 14e eeuw maar later in de 18e eeuw en toen rees ook de twijfel of het wel een kogge betrof. In 2000 startte de bouw van authentiek schip aan de hand van het scheepswrak. In 2004 werd de Wissemara te water gelaten.
— Stichting in de maag met bijna antieke tjalk


Foto: RVEN

Hoe verkoop je een 94-jaar oud zeilend schip? Met die vraag worstelt stichting ’Het zeilend bolschip’ uit Vreeswijk, die een 22 meter lange boltjalk onder de hoede heeft.

Schipper Dick Zijlstra zit in zijn maag met het schip. foto Menno Bausch
Door de vergrijzing van de club kunnen ze het onderhoud van tjalk ’Aaltje’ niet meer opbrengen. „Het liefst krijgen we meer leden, zodat we het historische schip behouden. Maar het lijkt er niet op dat we snel meer aanwas krijgen”, aldus schipper Dick Zijlstra, die tevens havenmeester is van Vreeswijk.

Dus staat het 22 meter lange schip nu al meer dan een jaar te koop voor 42.500 euro. „Over de prijs valt te onderhandelen, want eigenlijk maakt geld ons niet uit. We willen vooral dat het schip goed terecht komt.”

Wie de stichting overneemt, krijgt een ligplaats in Vreeswijk erbij. Maar de stichting moet volgens de statuten wel uit minstens zeven personen bestaan. „De statuten kunnen wel gewijzigd worden.”

Wie het schip particulier wil kopen om op te gaan wonen, komt van een koude kermis thuis. De boltjalk is nauwelijks bewoonbaar, omdat zelfs in de kombuis de stahoogte slechts 1 meter 80 is en het ruim zelfs maar 1 meter 40 hoog is.
Maar verbouwen is geen optie, want daarmee verliest het schip de historische waarde en haar ligplaats in de museumhaven van de gemeente.
Lees het gehele artikel van Tessa Heerschop op de bron: Telegraaf via Blendle 
— De Onrust vaart weer op de rivier ConnecticutIn 1614 was de Onrust, geschipperd door koopman en ontdekker Adraen Block, het eerste Europese schip dat de rivier Connecticut opvoer. Dit jaar komt een replica van de Onrust terug naar de rivier en het Connecticut River Museum.

Tussen 1611 en 1613 onderzocht Block het Noordoosten van Manhattan, dat dit door Henry Hudson voor Nederland was ontdekt. Toen hij overwinterde in de baai van New York brandde zijn schip de Tyger af tot op de waterlijn. Het lukte Block om van de resten een nieuw schip te bouwen: de Onrust. Het was een van de eerste bedekte schepen dat in Amerika werd gebouwd.

Misschien sloeg de naam onrust ook op de bemanning. Er waren nog twee Hollandse schepen in de buurt, en er was wat spanning tussen de bemanningen. Uiteindelijk muitte een groot deel van de bemanning van Block, ze kaapten het schip de Nachtegaal en werden kapers in de Caribic.

Block bracht met zijn overgebleven bemanning het kustgebied van Cape Cod tot Delaware Bay in kaart, met de belangrijkste rivieren en meer dan 20 belangrijke Indianen nederzettingen. Ook zette hij de eerste handelspost op voor bont, in het huidige Albany aan de Hudson.


De replica van de onrust op de Connecticut

De kiel voor de replica van de Onrust werd in 2006 gelegd, het schip ging in 2009 te water. Het werd vooral gebouwd door vrijwilligers, die daarbij recentelijk ontdekte 17e eeuwse scheepsbouw-technieken gebruikten. Het hele schip, ook onder dek, ademt de sfeer van een authentiek Nederlands zeilschip. Hiervoor werd de kennis gebruikt van het Nationaal Instituut voor Scheepsarcheologie in Lelystad. Het is gebouwd als een klein ’jacht’ van circa 14 meter, een gebruikelijke bouw in die tijd.

De huidige Onrust is volledig gecertificeerd door de US Coastguard en ontvangt gasten voor educatie-projecten rond de geschiedenis van het gebied, maar ook over de zeilers en ontdekkingsreizigers uit de 17e eeuw.
kijk voor meer info bij de Onrust

— Groots Sail-evenement in Den Helder vanaf 22 juniVan 22 tot en met 25 juni zullen een aantal prachtige Tall Ships en schepen van het nationale Varende Erfgoed een bezoek brengen aan Den Helder tijdens Sail Den Helder 2017.

Sail Den Helder 2017 brengt op 22 juni 2017 voor één dag de Gouden Eeuw terug naar Nederland. Met een vloot van grote - en even zovele kleinere - zeilschepen op de Rede van Texel wordt dit een historische dag. Als in lang vervlogen tijden zal opnieuw een grote vloot zeilschepen ten anker gaan op de Rede van Texel bij Den Helder.

Na de Fleet Review op de Rede van Texel zullen alle schepen op 22 juni afmeren in de haven van Den Helder en tot 25 juni de prachtige achtergrond vormen voor een groots evenement. De schepen zijn tijdens het evenement te bezichtigen.

Van 22 tot 25 juni zullen op het terrein van Sail Den Helder 2017, wat samenvalt met de Marinedagen 2017, allerlei culturele en andere evenementen plaats vinden die gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Ook zal tijdens Sail Den Helder 2017 voor zowel bedrijven als organisaties de mogelijkheid bestaan voor het huren van schepen en dekken aan boord van prachtige schepen, zowel varend als stilliggend, voor relatiemarketing.

Ruim 30 prachtige Tall Ships zullen op donderdagochtend 22 juni voor anker gaan op de Rede voor Den Helder, waarna zij in de middag de Haven van Den Helder binnen zullen varen waar zij samen met de 150 schepen van het Nationaal Varend Erfgoed het hart van Sail Den Helder 2017 zullen vormen.
— Gezocht: Havenmeester (m/v) Erfgoedhavens Rotterdam
    (advertentie)
Erfgoedhavens Rotterdam is een jonge stichting die in de binnenstad van Rotterdam en Delfshaven 23 hectare aan havens in beheer heeft. Een groot deel van deze havens is bestemd voor het varend erfgoed van particulieren. Ongeveer 70% daarvan is bewoond. In het gebied opereren tevens diverse ondernemers (zoals jachthaven, sloepenhaven, kleine zelfstandigen, logement, B&B, partyvaart) en zijn er passantenvoorzieningen.

Erfgoedhavens Rotterdam is een zelfstandige stichting. Wij zijn een kleine organisatie waarbij behoefte is aan een havenmeester die zorgt draagt voor de dagelijkse operationele taken.
Kijk hier voor de gehele vacature 

— Haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling Havenkwartier BREDA – Een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen. De plannen van de Gemeente Breda met de locatie waar voorheen de bedrijven Van Puijfelik  en Backer en Rueb waren gevestigd, krijgen steeds duidelijker gestalte. Breda trekt hierbij samen op met de beoogde nieuwe eigenaar Amvest. Het college stelt de gemeenteraad voor een haalbaarheidsonderzoek te starten.

De gemeente wil een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen realiseren op de locatie Speelhuislaan 173-175, waar voorheen Van Puijfelik en Backer en Rueb onderdak hadden. Een deel van de bestaande industriële bebouwing in het gebied blijft behouden. Hierbij gaat het vooral om een aantal gebouwen met zogeheten ‘sheddaken’, zo maakt het college van burgemeester en wethouders duidelijk

“Het Havenkwartier heeft de potentie om uit te groeien tot een uniek gemengd stedelijk gebied, complementair aan onze binnenstad: het is de plek met attractiviteit en ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur”, aldus wethouder Alfred Arbouw hierover.
Lees het gehele artikel op de bron: internetbode 
— Scheepsjournaal Hoogeveensche Praam: De boot afhouden...Hoogeveen - Er zijn veel spreekwoorden die aan de scheepvaart ontleend zijn. Heb je de wind in de zeilen of gaat het voor de wind, dan zit het mee. Wanneer je tussen wal en schip valt, dan had men de boot misschien afgehouden.

De kanalen en wijken waar men vroeger turf moest laden waren in het midden dieper dan aan de walkant. Als een schip geladen werd met turf dan kwam het steeds dieper te liggen. Soms was dan het kanaal tegen de wal ondieper dan de diepgang van het schip.

Scheerbomen
Als de schipper dan de boot niet af hield kwam hij muurvast op de bodem van het kanaal te zitten. Om dat te voorkomen gebruikte men scheerbomen. De scheerboom was een rondhout met aan het uiteinde een grote metalen dubbele punt. Die metalen punt werd stevig in de wal geduwd.

Het houten uiteinde werd op het voor- en achterschip aan de bolder vastgezet. De loopplank werd uitgelegd. De arbeiders brachten met kruiwagens over de loopplank de turf aan boord. Het werd in het ruim gestort. In het ruim werden door vrouwen de turven zeevast opgestapeld. Loegen noemde men dat.

De stichting Drentse Praam houdt de boot niet af. De plannen voor een historische werf in Hoogeveen krijgen steeds vastere vorm. Toch hebben we nog heel wat voor de boeg. De eindjes moeten nog wel aan elkaar worden geknoopt. Als het getij mee zit en we de juiste koers varen dan gaat het voor het lapje. Zonder geluk vaart niemand wel.
Lees het gehele artikel op de bron: Hoogeveensche Courant  

— De Succes wordt opnieuw geveildVandaag start de veiling van het partyschip Succes. De veiling vindt plaats via BVA-auctions, en wordt op 21 juni om 19:30 gesloten. In november 2016 werd getracht het schip te veilen via Catawiki. Het hoogste bod was toen € 200.000,-. De schatting van de veilingmeester van Catawiki lag tussen € 1.150.000,- en € 1.500.000,-. Dat werd toen bij lange na niet gehaald.

Op zaterdag 17 juni organiseert BVA Auctions een kijkdag. Geïnteresseerden krijgen dan van 10.00 tot 12.00 uur de kans om het schip in Almere te bezichtigen.

De SS "Succes" van 1897 werd van 1985 tot 1994 gerenoveerd. Het schip heeft naast twee dieselgestookte stoommachines ook een dieselaandrijving met een derde schroef. De capaciteit voor dagtochten is 110 passagiers.  De "Succes" is in uitstekende staat en is gecertificeerd voor de Nederlandse wateren (NL zone 2, binnenwateren) en voor op de Rijn naar Basel.

In 1897 is de ss "Succes" te water gelaten als stoomsleepboot voor de Rijn. Met haar 40 meter lengte en ongeveer 700 pk stoomkracht, was ze een van Nederlands grootste en sterkste rivierslepers. Na het stoomtijdperk kreeg het schip een 2e leven als stoom-tankercleaner en werd in 1970 naar "de sloop" gebracht.Na 15 jaar wachten op de slopershamer werd ze (mede dankzij de nog aanwezige unieke stoommachines) gered om, na 9 jaar restaureren, te herrijzen als luxe passagiers-stoomschip. Opnieuw opgebouwd (verhoogd) op de oorspronkelijke stalen romp (brandmerk: 20848 BR 1993) en gemoderniseerd met behoud van het nostalgische authentieke karakter, werd het schip in 1994 weer in de vaart genomen. Het schip werd ook voorzien van een dieselmotor (met eigen schroef), zodat ze zowel op stoom (m.b.v. 2 triple expansie stoommachines, met eigen schroef) als op diesel gevaren kon worden. In de authentieke salons, met veel antiek, koper, kristal, teak en leer, herleeft de sfeer “van toen”. Als bijzonderheid heeft ze nog het grootste stoomorgel van Europa.
Kijk hier voor de veiling en meer info over de Succes 
— Museumhavendagen Gouda op 17 en 18 juniOp 17 en 18 juni 2017 organiseert de Museumhaven Gouda de Havendagen 2017. Naast historische bedrijfsvaartuigen kunnen bezoekers volop kennismaken met het leven op en rond de schepen, meedoen aan activiteiten en bovenal genieten van de sfeer rond de museumhaven.

Tijdens een Rondvaart door de haven ontdek je de bewogen geschiedenis van museumschepen en ontmoet je bijzondere personages. Monster aan en weet waar de Quo Vadis allemaal gevaren heeft en hoe de Anthonetta aan haar deuk komt. Er zijn veel historische schepen aanwezig, waaronder de stevenaak Helena waar je ook binnen een kijkje kunt nemen en op zondag zelfs mee kunt varen naar Rotterdam. De historische stoombaggermolen en de parlevinker 'Time is Money' zijn, net als de andere historische schepen,  de moeite waard om te bekijken. Daarnaast is er film, de toneelgroep Maskerade, informatiestands, teveel om op te noemen.

Ook muzikaal gezien wordt de bezoeker verwend: de samenwerking met shantyfestival “Songs about Fish and Ships” is niet toevallig en past precies in de afeer van de havendagen. Zaterdagmiddag zijn er op verschillende plaatsen rondom de haven 6 groepen te beluisteren:  Het Viswijvenkoor Gouda, West Zuidwest, de Compagniezangers, Act of Mutany, Gjalt&Paul en Cat in the Corner.

Zij zingen allen over het leven aan hoord, over de schepen die vertrekken en hoe het is om achter te blijven. Voor het programma verwijzen we naar www.fishandships.nl. Zaterdagavond is er daarna een optreden van de band 4Tuoze Matroze en op zondag tijdens de Schependans muziek van  surfpopband ‘The noseriders’.

De Havendagen worden op zondag afgesloten met een bierfestival in het IJsselhuis.
Meer informatie vind je hier

— Zendschip Ross Revenge van Radio Caroline is
    "historisch schip"
Het laatste zendschip van Radio Caroline, de nog operationele Ross Revenge, is door de bevoegde autoriteiten als "historisch schip" geklasseerd, zo heeft de pionier van de Britse zeezenders op zijn website bekendgemaakt.

De omgebouwde Ross Revenge werd in augustus 1983 de opvolger van de in 1980 gezonken Mi Amigo. Het zeezenderavontuur van Caroline eindigde na veel vijven en zessen op 19 november 1991 toen de "Ross" van zijn ankers sloeg en voor de kust van Engeland vastliep op een zandbank. Sindsdien met mondjesmaat opgeknapt, ligt het schip nu in de rivier Blackwater in Essex.

Het is begin deze maand door de onafhankelijke organisatie "National Historic Ships UK" opgenomen in het "Nationaal Register van Historische Schepen van het Verenigd Koninkrijk". Vanop de Ross Revenge zonden ook stations uit zoals Radio Monique, Radio 558 en Radio 819.

Voor Caroline is de klassering van het schip een bijkomende opsteker. Want de zender heeft nu een officiële licentie gekregen om doorlopend uit te zenden op de middengolf. Wanneer die uitzendingen met een vermogen van 1 kilowatt starten is nog niet geweten.
— Plezierjachtjes worden oeverbeschermingOude plezierboten dienen sinds gisteren als duurzame oeverbescherming bij de Beatrixsluis in Almere. De eerste meters gerecyclede jachtjes zijn geplaatst. Daartoe is in Flevoland is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen tussen waterschap Zuiderzeeland, de hogeschool Windesheim, Reimert Bouw en Infrastructuur en CompoWorld. Samen maken zij van oude polyester boten damwanden voor oeverbeschoeiing.

Meestal zijn de damwanden voor oeverbeschoeiing gemaakt van tropisch hardhout. Door oude of afgedankte polyester boten te hergebruiken, wordt afval een waardevolle en bruikbare grondstof: een mooi voorbeeld van circulaire economie. En vanwege het gebruik van polyester (thermoharde composieten) voor oeverbeschoeiing hoeven er geen bomen gekapt te worden. Bovendien gaat deze duurzame oeverbeschoeiing naar verwachting veel langer mee dan houten oeverbeschoeiing. Goed voor het milieu.
Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant  
Berichten in de Zeepost van deze week:
BBZ nieuws:

— ILT gaat de zeeschepen niet zelf keuren

Overig nieuws:

— Harlingen bouwt steiger voor cruisevaart en historische vloot
— Victoria-S verspeelt bezaansmast
— Groots Sail-evenement in Den Helder vanaf 22 juni

— NAUPAR ‘verbindt’ tijdens Hanzedagen in Kampen
— Boeiende verbeelding van Waddenzee op Oerol
— Nieuw bord verplicht gebruik walstroom

— Grootste zeilschip ter wereld te water gelaten
— Weer storing brug Kornwerderzand

— Roamingkosten binnen EU verleden tijd
— Duizenden grijze zeehonden verliezen hun haar in de
    Waddenzee


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN