Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 122, 18 mei 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN


 

Piet Blaauw

Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip
Register Holland
Museumhaven Willemsoord zeilklippers Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar
Scheepswinkel Van Meer
watererfgoed
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven
Terra Nova

Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten


NagelHard
Hi-TekVoor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


FVEN nieuws:

— Platform Erfgoedhavens Nederland voor 2e keer bijeen
— Nu ook FVEN vlaggen

Overig nieuws:

— Bossche Waterweek wordt hét evenement
— Vers hout voor botter VN 4 uit Edam
— Schippers van weleer: Roelof Kreeft (83) Schipper 1961-1997

— Rekenkamer ingeschakeld in kwestie rondvaartboten

— Oude magazijnvoorraad van de Vries Lentsch
— Hoe coaster Nautilus aan de Duitsers ontsnapte

— Geen concessies bij herstel van Fries Jacht

— Behoud varend erfgoed in gevaar door duur onderhoud
— Nationale Sleepbootdagen Vianen 2017

— Schepen museumhaven lozen ook op rioolnet

— Zorgen over toekomst maritieme archeologie
— Scheepsuitdrukkingen uitgebeeld

— Vlakkeuring BSC ook voor uw verzekering

— Oldtimerdag Alphen a/d Rijn met Industrie motoren
— Nieuwe mast voor de Familietrouw

— VOC-dag Bataviawerf succesvol verlopen

— Kustprovincies eisen actie voor scheepswrakken
— ‘Niet alle wrakken leeghalen’

— Scheuren in Scheepvaartmuseum

— Pleidooi voor havenkranen Den Haag


Evenmenten komende week:

19 tm 21 mei, Kenterschootrace, Marken

22 t/m 28 mei,  La Semaine du Golfe,  Morbihan

22 en 23 mei, Harlingen Terschelling Race

23 t/m 28 mei, Snikkeweek, Musselkanaal


FVEN nieuws

— Platform Erfgoedhavens Nederland voor 2e keer bijeen


Historische botterhaven in Spakenburg

Een vol programma en een drukbezochte bijeenkomst was het gisteren op de tweede bijeenkomst van het Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN). Het PEN is het nieuwe samenwerkingsverband van de Werkgroep Havens & Ligplaatsen, de FVEN en het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC). En natuurlijk van alle aangesloten erfgoedhavens, museumhavens, historische havens en traditionele havens van alle typen Varend Erfgoed die ons land rijk is. Samen vormen zij een belangrijk visitekaartje voor de grootste collectie varend erfgoed ter wereld!

Het PEN wil kennis delen, netwerken en ervaringen uitwisselen en knelpunten oplossen waar erfgoedhavens mee te maken krijgen. Deze bijeenkomst was grotendeels gewijd aan wet- en regelgeving. Dankzij een flinke lobby van de FVEN en twee bijna kamerbreed gesteunde moties op de Erfgoedwet staat het varend en ander mobiel erfgoed sinds 2015 op de kaart bij de rijksoverheid. De minister van OCW moet pal staan voor het mobiel erfgoed en streven naar uitzonderingsposities bij evident belemmerende wetgeving. Dat heeft direct resultaat opgeleverd: varende schepen worden volgens de Woningwet niet beschouwd als ‘bouwwerk’ en vallen niet onder de bouwregelgeving. Ook hier heeft een slimme lobby effect gehad.

Ook in de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2019 van kracht wordt, kan het varend erfgoed beter beschermd worden. Alle gemeenten en provincies moeten dan een Omgevingsvisie maken, waarin hun plannen en ambities staan voor de fysieke leefomgeving. En alle gemeenten moeten een Omgevingsplan maken, waarin staat wat waar op hun grondgebied wel en niet mag. Bij dat Omgevingsplan hoort ook een cultuurhistorische paragraaf, waarin staat waar welke cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. En daarin kunnen zij ook erfgoedhavens en varend erfgoed opnemen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laat daarvoor nu een verkenning opstellen, die moet leiden tot een handreiking voor gemeenten. De FVEN en het MEC zijn hier nauw bij betrokken. Het PEN en de erfgoedhavens spelen straks een belangrijke rol. Zij kunnen gemeenten helpen om de cultuurhistorische waarde van hun maritieme ensembles, erfgoedhavens en varend erfgoed stevig in het Omgevingsplan op te nemen. De volgende bijeenkomst van het PEN is op 7 november 2017. Wees erbij!

— Nu ook FVEN vlaggenNaast de vorige week besproken Wimpels, die er zijn voor schepen welke in het Register Varned Erfgoed staan, heeft de Federatie nu ook een serie vlaggen ter beschikking met daarop de bekende slogan van de FVEN. Alle scheepseigenaren, die het werk van de FVEN willen ondersteunen kunnen daar nu uiting aan gaan geven.

De afmetingen en prijzen (incl. porto in Nl) zijn:

30 x 50 cm, 10 euro
75 x 50 cm. 15 euro
150 x 100 cm, 20 euro

Deze vlaggen zijn te bestellen bij de Federatie. Het van toepassing zijnde bedrag kan worden overgemaakt op: IBAN NL 88 INGB 0004 3039 75 Ten name van “Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland” te Maasland, onder vermelding van:
NAAM SCHIP – NAAM EIGENAAR – ADRES - REDEN VAN BETALING (afmeting vlag)

Einde FVEN nieuws
— Bossche Waterweek wordt hét evenementDe Bossche Waterweek moet met 200.000 bezoekers het grootste evenement van de stad Den Bosch worden. Die ambitieuze doelstelling sprak de organisatie uit tijdens een boottocht voor genodigden en potentiële sponsors.

Nog niet dit jaar, tijdens de eerste editie, maar wel in 2018. Op initiatief van de gemeente zijn dertig al bestaande evenementen (zoals Maritiem, de Rubberenboten Party en Swim to Fight Cancer) gebundeld. Deze zomer (14 tot en met 17 september) duurt de waterweek vier dagen, vanaf 2018 negen dagen. Dit om een stabiele basis te leggen.

,,Het moet een structureel evenement worden, zonder subsidie. Een feestje voor en door de stad", zei Wim van der Steen, voorzitter van Stichting Maritiem 's-Hertogenbosch. De eerste drie jaar levert de gemeente wel een financiële bijdrage, die ieder jaar minder wordt.

De waterweek is alleen verantwoordelijk voor de organisatie, marketing en communicatie en loopt zelf geen financieel risico. Dat ligt bij de dertig evenementen zelf. In juni komt er een speciale app die dient om te informeren, maar ook om informatie te verkrijgen van de bezoekers.
Lees het gehele artikel op de bron: Brabants Dagblad via blendle (€)   
— Vers hout voor botter VN 4 uit EdamDe historische botter VN 4 uit Edam ligt nu al zes weken op de werf De Hellege in Elburg voor een ingrijpende restauratie. Het berghout aan stuurboord is vorig jaar opgelapt, maar moest dit jaar volgens de stichting VN 4 echt worden vervangen. De voorbereiding begon eind 2015 toen bij houthandel Faber in Harlingen een stam eikenhout werd gekocht, die op bestek werd gezaagd. Het is gelukt om een bijna foutloos stuk hout te verkrijgen voor een belangrijk constructiedeel van de botter. De overige delen van de stam worden, als deze voldoende droog zijn, later gebruikt voor andere onderdelen van de botter.

De verwachting is dat de VN 4 eind mei weer op haar vertrouwde ligplaats aan de Nieuwehaven in Edam zal liggen. Dan wordt er een open dag georganiseerd en is de botter beschikbaar voor dagtochten voor bedrijven, instellingen en families. De restauratie is mogelijk gemaakt door donaties van het Cooperatiefonds van de Rabobank Waterland, Coöperatie Windenergie Waterland en vrienden van de VN 4.

De VN 4 werd in 1899 gebouwd in Spakenburg als BU 161 en heeft daarna gevist vanuit Urk en Vollenhove.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD  
— Schippers van weleer: Roelof Kreeft (83) Schipper 1961-1997


De kroon op het werk, de Hagenaar Fiat. (Foto collectie Roelof Kreeft)

Voor Roelof Kreeft begon de Tweede Wereldoorlog dramatisch: zijn moeder overleed, zijn vaders schip werd afgezonken. De Goede Verwachting werd gelicht, maar de oorlog beleefde het moederloze gezin aan de wal. Pas na zijn verplichte schooljaren ging ook Roelof weer aan boord van de Hasselteraak. Zo voeren ze zand en grind; vader Kreeft en zijn vijf kinderen.
Tot hij in 1950 hertrouwde. Roelofs nieuwe moeder was niet bepaald doorsnee: een zelfstandig schipper met een eigen klipperaak. Met een matroos op leeftijd voer ze turf op Hasselt. ‘Een prachtmens!’ Roelof bewondert haar; de overstap naar een gezin moet groot geweest zijn.

Met twee schepen in bezit, splitste de familie op. Roelof en zijn oudste broer op de klipperaak, de rest bleef op de Hasselteraak. Gezamenlijk voeren ze op de Kempen, maar na verloop van tijd gingen de broers hun eigen weg. Beiden waren nog jongens, maar ze redden zich best. Ze hadden dezelfde ideeën. Scheepsnaam De Nieuwe Zorg was hen te somber, ze veranderden het in Spes.
Lees het gehele artikel van Corine Nijenhuis hier

— Rekenkamer ingeschakeld in kwestie rondvaartboten
 


De Rekenkamer wordt ingeschakeld om de herverdeling van vergunningen in de rondvaartbranche te onderzoeken. Dat is woensdagmiddag besloten tijdens een debat over de kwestie in de gemeenteraad. De raad is ontstemd over de uitkomsten van de vergunningsronde voor rondvaartboten.

Diverse unieke historische schepen kregen geen nieuwe vergunning om vanaf 2020 te mogen blijven varen terwijl de vrijwel identieke rondvaartschepen van de grote rederijen wel opnieuw zijn toegelaten. Wethouder Udo Kock vindt dit verdedigbaar, maar is niet helemaal tevreden.

''Er is een flink aantal schepen buiten de boot gevallen en dat knaagt bij mij. Maar de procedure is bijna helemaal goed uitgevoerd. Had u de rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype waarop het Nederlands elftal in 1988 is gehuldigd weg willen hebben? Ikke niet'', wierp hij de raad voor de voeten.

Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil precies weten waarom niet meer historische vaartuigen, zoals voormalige trekschuiten of directieschepen, vergund zijn. Kock gaat dat allemaal nog eens precies op een rijtje zetten.

Ook heeft hij een extern onderzoek toegezegd. Dat vindt de raad niet genoeg, want ook de Rekenkamer wordt gevraagd specifiek te gaan kijken naar de besluitvormingsprocedure.
Lees het gehele artikel op de bron: Parool 
— Oude magazijnvoorraad van de Vries LentschScheepswinkel Van Meer heeft een oude magazijnvoorraad overgenomen van G. de Vries Lentsch, Werf “ ‘t Fort” te Nieuwendam.De Vries Lentsch begon in 1878 in Nieuwendam als bouwer van houten roeiboten voor de Amsterdamse haven. Ze maakten ook veel reddings-sloepen, vooral na de ramp met de Titanic. Later bouwden ze veel motorboten en zeiljachten, waarmee ze een wereldwijde reputatie verwierven. Ook werden hier vele regenbogen gebouwd. Na de oorlog gingen ze op in de Feadship organisatie en bouwden ze vele luxe motorjachten. In 1960 is de de ontwerp afdeling doorgegaan als “De Vries Lentsch Yacht Design & Naval Architects”. Sindsdien zijn meer dan duizend ontwerpen geproduceerd, alle met een herkenbare De Vries Lentsch stijl.De voorraden bestaan uit: patrijspoorten (stellen), kompassen (o.a. Sestrel Moore in de originele verpakking), schoot- en vallieren, (navigatie)lampen en instrumenten, sextanten, scheepsloggen, blokken, curryklemmen en veel ander beslag. Veel van deze materialen zijn nog nooit gebruikt maar hebben lang in opslag gelegen.
Voor meer info neem je contact op met Bas van Meer, info@scheepswinkelvanmeer.nl of bel: 0517-417190 van Scheepswinkel van Meer 
— Hoe coaster Nautilus aan de Duitsers ontsnapteDe Groninger coaster Nautilus wist 75 jaar geleden, op 10 mei 1942, op slinkse wijze aan de Duitse bezetter te ontkomen. Kapitein Max Ellerbrock nam een levensgroot risico door, beladen met zaaghout voor de Duitse Wehrmacht, naar Engeland te varen.

Vanuit Brunsbüttel werd in konvooi gevaren, waarbij alle schepen één of twee soldaten meekregen aan boord. Uitwijken naar Engeland was derhalve onmogelijk. De Nautilus, onder gezag van kapitein Ellerbrock, zag echter toch kans haar koers te verleggen. De Duitse bewaker, een marineman, werd bij aankomst in Engeland krijgsgevangen genomen. De in het Duitse Emden geboren Ellerbrock is na aankomst in Engeland genaturaliseerd en kreeg een Nederlands paspoort. Voor de heroïsche onderneming ontving de bemanning het Kruis van Verdienste met de Gespen.

De in 1933 bij Scheepswerf ‘Gideon’ J. Koster in Groningen gebouwde 250 ton grote Nautilus (33,20 x 6,59 x 2,48 meter) was eigendom van Anne Kunst uit Groningen. Vlak voor de oorlog woonde de familie Kunst in Rotterdam. Ellerbrock was toen al kapitein op de Nautilus.

Lees het uitgebreide artikel van Henk Zuur in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees
— Museumhavendagen Gouda 2017Op 17 en 18 juni 2017 organiseert de Museumhaven Gouda de Havendagen 2017. Naast historische bedrijfsvaartuigen kunnen bezoekers volop kennismaken met het leven op en rond de schepen, meedoen aan activiteiten en bovenal genieten van de sfeer rond de museumhaven.

Het programma is inmiddels bekend.
Tijdens een Rondvaart door de haven ontdek je de bewogen geschiedenis van museumschepen en ontmoet je bijzondere personages. Monster aan en weet waar de Quo Vadis allemaal gevaren heeft en hoe de Anthonetta aan haar deuk komt. Er zijn veel historische schepen aanwezig, waaronder de Helena waar je ook binnen een kijkje kunt nemen en op zondag zelfs mee kunt varen naar Rotterdam. Daarnaast film, toneelgroep Maskerade, informatiestands, teveel om op te noemen.

Ook muzikaal gezien wordt de bezoeker verwend: de samenwerking met shantyfestival “Songs about Fish and Ships” is niet toevallig en past precies in de afeer van de havendagen. Zaterdagmiddag zijn er op verschillende plaatsen rondom de haven 6 groepen te beluisteren:  Het Viswijvenkoor Gouda, West Zuidwest, de Compagniezangers, Act of Mutany, Gjalt&Paul en Cat in the Corner. Zij zingen allen over het leven aan hoord, over de schepen die vertrekken en hoe het is om achter te blijven. Zaterdagavond is er daarna een optreden van de band 4Tuoze Matroze en op zondag tijdens de Schependans muziek van surfpopband ‘The noseriders’.

De Havendagen worden op zondag afgesloten met een bierfestival in het IJsselhuis.  

Wanneer je met je eigen historische schip deelneemt: naast alle gezelligheid en activiteiten staat er vrijdagavond een schippersmaaltijd en feestavond op het programma. Ligplaats is uiteraard gratis. Meer informatie en inschrijven bij Paul de Jong, secretaris@museumhavengouda.nl  Schepen van de aanbrengtocht naar Sail Den Helder: jullie zijn van harte welkom om het weekend in Gouda te verblijven.
voor meer info kijk je hier  
— Geen concessies bij herstel van Fries JachtPeep is van zijn donkere zolder af en drijft weer. Het Fries Jacht uit 1909 werd na bijna drie jaar restaureren zaterdag te water gelaten in Earnewâld.

Peep was gestald op een zolder in Heeg. Dat ze jarenlang droog lag, was het gunstigste wat er gebeurde. Houtworm vrat zich een weg door het oude eiken. Lijm van de gelamineerde latjes verbrokkelde, het verband verbrak; het bootje zo slap als een dweil. „Het is te hopen dat bij de restauratie de moed kan worden opgebracht om het schip terug te brengen tot de eenvoudige uitvoering die het van oorsprong heeft gehad”, schreef het restauratiefonds Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen in 2002 over Peep, die toen Zwaluw heette.

Op een dag stond de Zwaluw – een van de zes namen die ze in 108 jaar heeft gehad – op Marktplaats, helemaal klaar om te dienen als originele plantenbak en wellicht te eindigen als brandhout. Maar daar was Bas van Munster, een Gelderse tandarts met diepe liefde voor klassieke schepen en met een boerderij bij Warten aan het water.
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€) 
Of lees het gehele artikel op de bron: LC Plus  

— Behoud varend erfgoed in gevaar door duur onderhoudHet aantal varende klassieke ronde- en platbodemjachten is tanende. Steeds minder mensen zijn geneigd duur onderhoud op te hoesten. Dit zegt Ineke Verkaaik van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP). Bij de stichting zijn 2560 schepen geregistreerd. „We signaleren de laatste jaren dat schepen onvoldoende onderhouden worden of dat ze verkocht worden aan het buitenland, vooral aan Duitsers”, aldus Verkaaik.

„De doelgroep, vermogende zestigers, zeventigers, kochten zulke schepen uit liefde. Maar we worden ouder en de kinderen voelen er niet altijd voor de zorg voor het schip zich te nemen. Verkoop levert haast niets op.” Subsidies voor onderhoud of restauratie zijn er niet. Enkele jaren geleden schrapte ook het Prins Bernhardfonds de steun. De SSRP doet er van alles aan dit tij te keren.

Verkaaik „We zijn een varende natie, we zijn er mee groot geworden. Dit moet niet naar Duitsland, dan ben je ze kwijt”, zegt Verkaaik. De SSRP wil dat het varend erfgoed net zoveel steun krijgt als bakstenen erfgoed. Om dit op een goed spoor te krijgen, worden zoveel mogelijk historische schepen geregistreerd. „Met zo’n lijst in de hand moet de minister wel over de brug komen met subsidie zodat behoud gewaarborgd wordt.”
Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€) 
— Nationale Sleepbootdagen Vianen 2017Samen met de Vereniging De MotorSleepboot organiseert de Stichting Nationale Sleepbootdagen voor de 11e keer in successie de Nationale Sleepbootdagen in Vianen.

Op 25, 26 en 27 mei is de historische vrijstad Vianen aan de Lek het toneel van een boeiend en indrukwekkend nautisch evenement. Ruim 200 stoere, soms antieke maar in ieder geval nostalgische sleepboten en opduwers, zorgen voor een boeiend schouwspel en stelen de show met kracht- en vaardigheidsproeven. Vooral de verlichte avondvaart en het spektakel met de sleepboten en een zeemanskoor bij de Sluis op vrijdagavond 26 mei, trekken veel publiek.

Bij de editie in 2015 bezochten tussen de 80.000 en 100.000 bezoekers over de periode van drie dagen dit openbare en vrij toegankelijke evenement. Naast het spectaculaire programma op het water is een bezoek aan culturele activiteiten als een kunstmarkt, tentoonstelling in de Grote Kerk en het gratis concert op donderdagavond 25 mei, zeer de moeite waard. De Nationale Sleepbootdagen Vianen is inmiddels een bekend Nautisch evenement en is een publieksvriendelijk, niet commercieel, recreatief evenement van nationale allure en is uitgegroeid tot het grootste nautische evenement in het midden van het land.

Naast de sleepboten en opduwers worden de Nationale Sleepbootdagen Vianen opgeluisterd met de komst van (elke dag een ander) een modern, te bezichtigen, binnenvaartschip, de scheepsmodellen van modelbouwgroep Devel en de Vloot & Roadshow van de Koninklijke Marine.

Bezoekers kunnen op het industrieterrein parkeren en kunnen gratis met de pendelbus van en naar het evenemententerrein vervoert worden. Ook voor de bezoekers die via het voetveer over de Lek naar de Nationale Sleepbootdagen afreizen zal voor passend vervoer gezorgd worden.
Kijk hier voor meer informatie 
— Schepen museumhaven lozen ook op rioolnetDen Helder - De klassieke schepen en het in aantocht zijnde hotelschip in het werfkanaal van Willemsoord kunnen binnenkort hun vuile water lozen op een nieuwe riolering die doorgetrokken wordt tot aan restaurant Stoom.

De stichting Museumhaven Willemsoord heeft van de gemeente bijna tienduizend euro gekregen voor de aanleg van riolering ten behoeve van afgemeerde schepen. Ook het Waddenfonds en Willemsoord BV deden een duit in het zakje. Voor zitter Michiel Tegelberg van de Museumhaven kwam deze week een kijk je nemen bij de graafwerkzaamheden op de kade aan de west zijde van Willemsoord. ,,En natuurlijk om de Ecolution te bekijken, het voormalige jacht van Wubbo Ockels", voegt de commandeur b.d. daar aan toe. ,,Mooi dat dit bijzondere zeilschip nog voor Sail in onze haven is aangekomen.”
Lees het gehele artikel op de bron: NHD

— Zorgen over toekomst maritieme archeologieDe archeoloog van museum Nieuw Land in Lelystad, André van Holk, maakt zich zorgen over de toekomst van de maritieme archeologie. Elk jaar deed Van Holk opgravingen in Flevoland met studenten van de opleiding archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Dit jaar gaan de opgravingen niet door omdat hij de financiering niet rond krijgt.

Daarnaast is de opleiding archeologie aan RuG, waar Van Holk lesgeeft, begin dit jaar opgeheven. "Het gaat erg slecht met de sector. Dat is vreselijk, want er zijn in de toekomst mensen nodig die dit kunnen", vertelt hij. 

Op 6 juli wordt er een werkconferentie gehouden over de toekomst van de maritieme archeologische sector. Daar zullen verschillende partijen proberen om de bedrijfstak nieuw leven in te blazen. Tijdens de conferentie wordt er een manifest opgesteld dat vervolgens wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Flevoland 
— Scheepsuitdrukkingen uitgebeeld'Tussen wal en schip raken', 'Het schip ingaan', 'Schoon schip maken', 'Roeien met de riemen die je hebt', 'Een oogje in het zeil houden': het zijn allemaal scheepstermen die we dagelijks gebruiken. Een aantal daarvan is gisteren door vrijwilligers rond Museumhaven Gouda zwijgend uitgebeeld en op de gevoelige plaat gezet. Een collage hiervan dient als zoekopdracht voor de komende Havendagen, van 16 tot en met 18 juni.

,,We gaan 25 scheepsuitdrukkingen verbeelden in de foto. Die foto's drukken we als collage af op een spandoek van 2,5 bij 1 meter. Dat spandoek hangen we tijdens de havendagen op bij het IJsselhuis. En dan mogen de bezoekers raden om welke uitdrukkingen het gaat", aldus organisator Peterjan Eckstein.

Eckstein verzamelde de scheepsuitdrukkingen uit een boek Lexicon van de scheepvaart, waar en wel vierhonderd in staan. Astrid Stibbes maakte de foto's. En het oorspronkelijke idee kwam van Herman Winkelman van het IJsselhuis: ,,Het idee is gebaseerd op schilderij van Pieter Breugel de Oude: Nederlandse spreekwoorden. Ik dacht dat kunnen we ook wel eens doen met scheepsuitdrukkingen. Daarbij krijgen we in het IJsselhuis veel vraag van schippers over scheepstermen. Aan de hand van de foto's kan een ieder tijdens de havendagen welke scheepsuitdrukking er achter de foto schuil gaan. Onder degenen die de meeste goed hebben, verloten we een diner voor twee."
Lees het gehele artikel op de bron: AD 
— Vlakkeuring BSC ook voor uw verzekering


 
Bureau Scheepvaart Certificering heeft afspraken gemaakt met onder andere EOC verzekeringen en TVM (voorheen Noord Nederland en de SON) over het accepteren van het vlakrapport. Als u uw schip door ons laat certificeren kunt u het door ons opgestelde vlakrapport indienen bij uw verzekering zodat zij niet opnieuw deze inspectie uit hoeven te voeren. Andersom werkt het ook, bent u reeds in het bezit van een vlakrapport dat door een geaccrediteerde instelling opgemaakt is dan accepteren wij deze cascorapportage ten behoeve van de certificering.
— Oldtimerdag Alphen a/d Rijn met Industrie motoren


Een 5 cilinder  Industrie van type D6, deze staat in de sleepboot Norway Foto: René te Pas

Op 16 september vindt de 35e Oldtimerdag plaats in Alphen aan den Rijn. Een geweldige verzameling van oude motoren, auto’s, tractoren, legervoertuigen en sleepboten komt die dag bij elkaar. In samenwerking met de Vereniging de Motorsleepboot worden er ook historische schepen uitgenodigd, en vooral sleepboten met een Industrie-motor. Maar ook met een sleepboot zonder Industrie bent je van harte welkom.

De sleepboten met een Industrie zullen gestrekt langs de kade komen te liggen, zodat de motoren goed te horen en te bezichtigen zijn voor de bezoekers. De andere schepen kunnen dan langszij liggen.

Motorenfabriek ‘de Industrie bestond van 1910 tot 1977 en was gevestigd in Alphen aan den Rijn.

Je kan je hier inschrijven voor dit Industrie-Festijn, van 15 t/m 17 september. 
Meer info over motorenfabriek ‘de Industrie’ vind je hier 

— Nieuwe mast voor de Familietrouw


Foto: Veenkoloniaal Museum

NIEUWE PEKELA - De uit 1894 daterende spitse praam de ‘Familietrouw’ heeft weer een nieuwe mast. De oude mast van het schip van het Veenkoloniaal Museum was ernstig aangetast door de boktor en dringend toe aan vervanging. Mede dankzij een bijdrage uit de Specsaver-actie werd van een larixstam ('twee jaar gewaterd’ voor de kenners) een nieuwe mast vervaardigd, die met vereende krachten door vrijwilligers van het museum afgelopen zaterdag is geplaatst.
Kijk voor meer info op de site van het Veenkoloniaal Museum

— VOC-dag Bataviawerf succesvol verlopen


De Batavia met de Halve Maen langszij, foto: Hester Bastian

Afgelopen zondag werd voor de vijfde keer de VOC-dag georganiseerd op de Bataviawerf. De werf was omgetoverd tot een bruisende havenplaats met volop demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Naast de Batavia lag ook de Halve Maen aan de steiger. De bijzondere ontmoeting tussen deze twee aansprekende schepen zorgde er mede voor dat de Bataviawerf terugkijkt op een fantastische VOC-dag
 
De VOC-dag is een jaarlijks terugkerend evenement op de Bataviawerf en dit jaar kon het evenement rekenen op meer activiteiten dan ooit. Zo konden de bezoekers deelnemen aan een workshop zwaardvechten, kijken bij de demonstraties kuipen en tanen en zelf hun vaardigheden testen bij het boogschieten, knopen en touwslaan. Daarnaast werden er verschillende oude ambachten getoond zoals vilten, vlashandel, kantrechten en beeldsnijden. Ook kon men meer te weten komen over kruiden en specerijen en kon er geproefd worden van verschillende theesoorten. Muzikaal gezelschap Kapriol zorgde op de werf voor een gezellige sfeer. Populair waren ook de Levende Have en het knopen van Allemanseindjes.
 
Op de Batavia was volop bedrijvigheid met onder andere een zeemansbegrafenis en een demonstratie zonschieten. Onder begeleiding mochten kinderen zelf het want van de Batavia inklimmen. Extra bijzonder dit jaar was dat bezoekers ook een kijkje mochten nemen op het VOC- schip de Halve Maen, die speciaal voor dit evenement bij de werf was aangemeerd.
Bron: persbericht Bataviawerf

— Kustprovincies eisen actie voor scheepswrakkenEr moet een top vijftig komen van de meest waardevolle scheepswrakken voor de
Nederlandse kust. Dat vinden de kustprovincies. Zij roepen het Rijk op in actie te komen en deze wrakken in kaart te brengen, te beschermen en te onderzoeken.

Honderden historische scheepswrakken, die op de bodem van de Noordzee en Waddenzee liggen, worden bedreigd door natuurlijke erosie. Hierdoor dreigt veel erfgoed te verdwijnen, stellen de provincies NoordHolland, ZuidHolland, Zeeland, Friesland en Groningen in een gezamenlijke brief aan het Rijk.

Het Palmhoutwrak, dat vorig jaar bloot kwam te liggen voor de Texelse kust, is één van die unieke onderwater vindplaatsen. Een klein deel van de lading van wat waarschijnlijk een Nederlandse koopvaarder uit de zeventiende eeuw was, is boven water gehaald. De meest in het oog springende vondst was een zijden jurk die in uitzonderlijke staat is ge bleven.

Concreet willen de provincies dat waar de volle en bedreigde scheepswrakken in beeld worden gebracht en dat de waar de van deze vindplaatsen wordt bepaald. Op basis daarvan kan dan besloten worden of er verder onderzoek nodig is om historisch waardevol materiaal veilig te stellen. Ook zijn er maat regelen nodig om de wrakken op de zee bodem te beschermen.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD
Of lees het artikel in de Leeuwarder Courant 
— ‘Niet alle wrakken leeghalen’


Jurk van fluwelige rode zijde uit het wrak bij Texel, foto: Provincie Noord-Holland

De vooraanstaande kledingexpert Jenny Tiramani van de School of Historical Dress in Londen steekt haar enthousiasme over de textielvondsten uit het palmhoutwrak bij Texel niet onder stoelen of banken. Het onderzoek naar de vondsten uit het wrak vordert gestaag.

“We onderzoeken nu hoe we het gevonden textiel voor de langere termijn kunnen bewaren”, zegt hoogleraar Maarten van Bommel van de Universiteit van Amsterdam, projectleider van het onderzoek. “Dit advies wordt binnen anderhalf jaar verwacht.

Daarnaast loopt er een onderzoek naar het verhaal achter de gevonden spullen. Naast kledingstukken (jurken, kousen, mouwen), gaat het om meubeltextiel (kussenslopen) en tapijten. Het hoogtepunt is een zijden jurk. Volgens Jenny Tiramani gaat het om een exemplaar uit Noord-West Europa. Een jurk die werd gedragen door de hogere klasse.

Veel zou duidelijk kunnen worden als de rest van de lading ook uit het Palmhoutwrak wordt gehaald. De Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek wil dat echter voorkomen: “In principe moet de lading blijven waar hij nu is. Het is niet de bedoeling om alle wrakken leeg te halen. We willen alles in tact laten.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD
Of lees het uitgebreide artikel in de NRC  
— Scheuren in ScheepvaartmuseumGroningen Het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de stad Groningen heeft aardbevingsschade. De scheuren zitten in de gevels van twee panden uit de 15de eeuw.

De poort naar het museum, dat aan de Brugstraat ligt, wordt ondersteund door palen. De poort verbindt het Gotisch Huis en het Canterhuis, waarin het museum is gevestigd en die tot de oudste van de stad behoren.

De gevels op de binnenplaats staan in de steigers. Het Gotisch Huis, een voormalig woon-winkelhuis, is het enige Groningse pand uit de 15de eeuw waarvan de oorspronkelijke gotische voorgevel bewaard is gebleven. Het Canterhuis is vernoemd naar dr. Johan Canter, één van de eerste bewoners. „De schade bestaat voornamelijk uit scheuren in de buitenmuren”, zegt directeur Jan Wiebe van Veen. „Sommige zijn meters lang. De schade bedraagt circa een halve ton en ontstond 2,5 jaar geleden.”

De herstelwerkzaamheden startten ruim een week geleden. „Alles wordt keurig vergoed en het komt er ook weer mooi uit te zien. De scheuren worden zo bewerkt dat je straks het verschil tussen de herstelde delen en de rest niet ziet.” Hij schat dat de werkzaamheden nog ongeveer twee weken duren. Op posters bij de entree staat dat het museum gewoon is geopend.
In de gemeente Groningen zijn ongeveer negenduizend schadegevallen door aardbevingen. Bij de gemeente is niet bekend hoeveel monumentale panden schade hebben.
Lees het gehele artikel op de bron: DVHN 

— Pleidooi voor havenkranen Den Haag


De oranjerode kraan van Fabriton aan de Neherkade, foto: SHIE

De twee bijzondere havenkranen in Laak moeten behouden blijven. Daarom houdt de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) opnieuw een pleidooi voor een flinke opknapbeurt en een nieuwe bestemming voor de markante bouwwerken.

In de jongste editie van de Haagvaarder, het bulletin van het SHIE benadrukt de stichting het belang van deze laatste herinnering aan het markante industriële verleden van het gebied. Net nu na 25 jaar de revitalisatie van Laakhaven bij het laatste deel is aangekomen rondom de Petroleumhaven, begint de belangstelling voor de ijzeren viervoeters weer te stijgen.

„Het zijn bijzondere en bijna de laatste van hun soort. Ze staan hier al sinds 1960 en werden tot 2000 gebruikt. Daarna kocht de gemeente ze, eigenlijk ook al na aandringen van ons, om te voorkomen dat ze zouden verdwijnen”, vertelt Koos Havelaar, voorzitter van de SHIE.
De staat van beide portaaltopkranen, een aan de Calandkade en een aan de Neherkade, is echter bedroevend, zo stelt Havelaar. „Er is jaren niets aan gedaan en dat is wel te zien. Met een likje verf komen we er niet. Er zal voor tonnen per kraan opgeknapt moeten worden voordat er echt plannen voor de toekomst uitgevoerd kunnen worden”, zegt hij.
Lees het gehele artikel op de bron: de Telegraaf via blendle (€) 

Berichten in de Zeepost van deze week:BBZ nieuws:

— BBZ zoekt beleidsmedewerker

Overig nieuws:

— Succesvolle Training Matroos krijgt vervolg
— Kamer wil uitleg over zinkend Wad
— Oud touw gezocht voor Oerol installatie ‘SPOT’

— Website basismonitoring wadden gelanceerd
— De Tukker houdt hoofd amper boven water
— 71ste editie HT Race op 22 en 23 mei

— Tall ship Avatar vaart slimme koers door regelgeving
— Vlakkeuring BSC ook voor uw verzekering
— Grote oefening oliebestrijding Waddenzee

— Leeftijd speelt geen rol
— ‘Lord Nelson' eerste inschrijving Tall Ships Races 2018
— Enorme zwermen muggen in Stavoren

— VerhalenArk meert aan in Bataviahaven
— Functie treinwagon Willemshaven onzeker
— Succesvolle Training Matroos krijgt vervolg

— IJsseloog, wonderschoon vies plekje in Nederland
— Staatstoezicht berispt NAM om studie bodemdaling
     Waddenzee


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN