Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 117, 12 april 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN


 

FikkersPatrijspoorten


NagelHard

Hi-Tek

Piet Blaauw

Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip
Register Holland
Museumhaven Willemsoord zeilklippers Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar
Scheepswinkel Van Meer
watererfgoed
Hilbrands IJzerwerkplaats
SRF
Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs
Bataviahaven
Terra Nova

Scheepsmakelaardij Enkhuizen
Akwadrant
defotoboot
Windseeker
Eisma Houtwerk

info@postverzekert.nl

Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je hier


— Stichting Behoud Hoogaars weg uit Arnemuiden
— Dagcursus Varen als Vroeger: op 20 en op 21 mei
— Keren Batavia luidt seizoen Bataviawerf in

— Museumhaven Willemsoord heeft de wind mee

— Succesvolle Vlootdag voor skûtsje De Eenvoud
— Sluit je aan bij het Platform Erfgoedhavens Nederland

— Schippers van weleer: Johannes Ooms (72), schipper 1966-2007

— Albert en Trientje terug op eerste schip
— Vlaggetjesdag Muiden 2017

— Speuren naar Anjo werpt langzaam vruchten af

— Haarlemse Vaardagen 26 t/m 30 juli 2017
— NBKB start “wetsite” voor de binnenvaart-wetgeving

— Bark Europa bijna klaar voor nieuwe wereldreizen

— Samenwerking Balk Shipyard en Werf ‘t Kromhout
— Eerste contouren Rivierboulevard Hasselt zichtbaar— Stichting Behoud Hoogaars weg uit ArnemuidenARNEMUIDEN - Na dik tien jaar verlaat de Stichting Behoud Hoogaars (SBH) de Historische Scheepswerf C.A. Meerman in Arnemuiden. De visies van beide organisaties lopen niet meer parallel zodat ‘we uit elkaar gaan’, aldus voorzitter Bart Bouwmeester van de SBH.

Zijn collega Peter Hamer van de Werf Meerman wil niet diep ingaan op de reden van scheiding. Volgens hem is de werf te klein geworden voor de SBH zodat besloten is op zoek te gaan naar een nieuwe plek. Bouwmeester vertelt dat dat inderdaad ook een rol speelt. ,,Maar we verschillen ook van visie.” Volgens hem wil de Scheepswerf toch vooral een plaats zijn van waar het verleden van de scheepsbouw in Arnemuiden wordt belicht. Terwijl de SBH kiest voor een ‘werkende werf’.

Individuele leden geven aan dat de onderlinge relatie al zeker een jaar slecht is en dat er ook onenigheid is over de huur. De voorzitters spreken daar echter niet over. Er is wel geprobeerd te bemiddelen. Maar dat leidde niet tot een oplossing zodat nu is besloten dat de twee op korte termijn uit elkaar gaan.

De komende twee maanden haalt de SBH al haar spullen weg uit Arnemuiden. Die krijgen een plaats in loods van de stichting in Middelburg en in de Machinefabriek in Vlissingen. Daarnaast zijn mensen van SBH aan het praten met de Walcherse gemeenten voor een nieuwe locatie waar de stichting al haar activiteiten kan concentreren. ,,We kunnen nog zeker een jaar in de Machinefabriek. Dat is voor ons een mooie plek omdat we daar droog kunnen werken en omdat ook onze grote schepen daar onder handen kunnen worden genomen”, aldus Bouwmeester.
Lees het gehele artikel op de bron: PZC  
— Dagcursus Varen als Vroeger: op 20 en op 21 meiVoor wie als de oude schippers wil leren varen, of beter: schipperen, organiseren de Noorderschippers van de LVBHB twee Dagcursussen Varen als Vroeger, vanuit het Friese Dokkumer Nieuwezijlen. Ton Krom is de docent en die heeft zoals je misschien weet met Erick Takes het boek “Puntje zeil”

geschreven, over schipperen en het schippersambacht. Wat in dat boek aan de orde komt leer je tijdens een van deze intensieve cursusdagen. Dat betekent afvaren op de zeilen, brugpassage en aanmeren, ankeren en ankerop gaan, het Takes touwtje, bomen, jagen enzovoort. En inderdaad: alles, maar dat begreep je misschien al, zónder motor. We varen met de Groninger boltjalk De Goede Verwachting en er is op beide dagen plaats voor negen deelnemers.

De prijs van de dagcursus is € 65 inclusief koffie, thee en lunch én “Puntje zeil”, dat je na opgave toegestuurd krijgt.
Opgeven en informatie: noorderschippers@lvbhb.nl

— Keren Batavia luidt seizoen Bataviawerf inTraditiegetrouw betekent Pasen de opening van het seizoen van de Bataviawerf, een seizoen waarin tal van activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Daar gaat dit jaar een extra happening aan vooraf, namelijk het draaien van het schip de Batavia op donderdag 13 april 2017.

Het draaien van de Batavia is nodig voor een gelijkmatige verdeling van de weerbelasting als zon en regen. Daarnaast is het voor het onderhoud efficiënter omdat er nu gewerkt gaat worden aan de stuurboordzijde van het schip, die dan eerder vrij is van douw en in de luwte ligt. Een bijkomend voordeel is dat de recent gerestaureerde spiegel van de Batavia dan weer volop te zien is voor bezoekers vanaf de steiger.
De laatste keer dat de Batavia gedraaid is was met de terugkeer van het schip van het Markermeer, waar het lag voor opnames voor de film Michiel de Ruyter in 2014.

In verband met het draaien zal de Batavia op donderdag 13 april niet toegankelijk zijn. Op vrijdag 14 april is de Batavia weer open.

In het paasweekend zijn er vele extra activiteiten voor het hele gezin. Kinderen kunnen de werf ontdekken met de schatkistenspeurtocht en bij succesvolle afronding ligt er een lekkere paasverrassing klaar voor ze klaar. Op zaterdag 15 april is er een extra demonstratie kanonschieten om 14:00 uur op de steiger bij de Batavia en op eerste paasdag kan er geknoopt worden waarbij bezoekers leren een eigen sleutelhanger te knopen.

Op tweede paasdag, 17 april 2017, zijn er volop demonstraties aan boord van de Batavia door re-enactmentgroep ‘Leven aan Boord’, een zeer leuke aanvulling op het bezoek aan de werf. Het gehele weekend zijn de ambachten volop in bedrijf en kunnen bezoekers de handen uit de mouwen steken in de smederij.
— Museumhaven Willemsoord heeft de wind meeOnder grote belangstelling is de nieuwe Scheepstimmerwerf Willemsoord in Den Helder geopend. Het nautisch kwartier heeft er daarmee weer een blikvanger bij.  De openingshandeling werd vorige week vrijdag verricht door gedeputeerde Cees Loggen van Noord-Holland. Hij deed dat door samen met Waddenfonds-directeur Dick Hamhuis een plank door te zagen.

“We zijn het Waddenfonds veel dank verschuldigd”, vertelde voorzitter Michiel Tegelberg van de Museumhaven na afloop van de opening in het Schipperscafé. “Door de financiële steun konden we veel dingen verwezenlijken de afgelopen jaren.” Dat daarbij door vele vrijwilligers ‘bloed, zweet en tranen’ vergoten zijn om zaken tot stand te brengen werd niet vergeten door Tegelberg.De ombouw van de Medemblikker loods tot scheepstimmerwerf was een ambitieus project. Daarnaast is afgelopen jaren met steun van Waddenfonds en provincie de verdere restauratie aangepakt van verschillende varende monumenten, waaronder de motorreddingsboot Dorus Rijkers, het lichtschip Texel en het schroefstoomschip Bonaire. 
Bron: Persbericht PAS en NHD
— Succesvolle Vlootdag voor skûtsje De Eenvoud


 
Skûtsje De Eenvoud nam dit jaar deel aan de Vlootdag in Harlingen. Omdat het skûtsje geen VBZH-lid is, kozen zij ervoor zich met een kraam op de kade te presenteren.
 
Spijkerslaan
Om met geïnteresseerden in contact te komen, kozen zij voor ‘spijkerslaan’. Wie ramt met de minste slagen een nagel van 15 cm in een blok hout? Elk uur kon een middag zeilen voor twee personen met De Eenvoud gewonnen worden. Dit leverde hilarische en fanatieke situaties op. Cor Gonggrayp, Lubbert Schuil, Ronald Visser, Ronald Deelstra, Geert Plantenga en Rene Hellingwerf (topscore) hadden het minste aantal slagen nodig. Zij gingen met de waardebon naar huis. Ook de kleintjes deden fanatiek mee. Voor hen was er altijd prijs, qua inzet deden zij niet onder voor de volwassenen.
 


Lid worden?
Team Eenvoud wilde uitdragen dat zij mannen en vrouwen zoeken die het zeilteam versterken. Een aantal mensen heeft zich spontaan gemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Dus bij deze nog een oproep: zou je van het team deel willen uitmaken? Dan ben je van harte welkom om eens kennis te maken.
 
Club van 100
Nieuw dit jaar is de Club van 100. Team Eenvoud ziet dat ze het budgettair verliest van de concurrentie. Daarom zoeken ze 100 mensen die het team met 100 euro willen steunen. In ruil daarvoor worden een aantal activiteiten op en rond het skûtsje georganiseerd.
Kijk hier voor meer info 
 
— Sluit je aan bij het Platform Erfgoedhavens NederlandVanuit de werkgroep Havens & Ligplaatsen is het initiatief genomen om het Platform Erfgoedhavens Nederland (PEN) op te richten. Het is de bedoeling dat alle historische-, museum- en erfgoedhavens daar deel van uit kunnen gaan maken. Onder het aloude motto 'samen sta je sterker' denken we dat het juist nu een belangrijk moment is om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de grote veranderingen die gaande zijn vanuit de toenemende regulering, maar ook de kansen te pakken die er liggen in het overleg met overheden.

Door de positie die het Mobiele Erfgoed in de Erfgoedwet heeft gekregen is de landelijke overheid zeer bereidwillig geworden om achter het Varend Erfgoed te gaan staan en mee te werken om het behoud ervan te bevorderen. Nu is het zaak om dat ook op lokaal niveau voor elkaar te krijgen. Met de nieuwe Omgevingswet, die binnenkort in werking gaat treden, zijn er prachtige kansen om dat te doen. Dat betekent wel dat we ons als verenigde erfgoedhavens naar de overheid op moeten kunnen stellen als de partij waar ze niet omheen kunnen. In het overleg met de landelijke overheden is kennis nodig over de knelpunten op lokaal niveau, waarbij is gebleken dat wanneer die knelpunten goed bekend zijn, er bereidheid is om dit op te lossen. Omgekeerd zal veel van wat met de landelijke overheid wordt overeengekomen op lokaal niveau tot stand moet komen. Door kennis te delen binnen het Platform Erfgoedhavens worden lokale havens versterkt om dat binnen hun gemeente voor elkaar te krijgen.Het Platform is een manier om kennis te delen en knelpunten waar vele havens tegenaan lopen op te lossen met hulp van ervaringen die bij andere havens zijn opgedaan. Bij de eerste bijeenkomst is gebleken dat het Platform Erfgoedhavens een belangrijke rol kan vervullen als netwerk van de mensen, die zich met al hun enthousiasme en kennis inzetten voor de meer dan 30 erfgoedhavens in Nederland. Het is de bedoeling om die gezamenlijke kennis via het Platform voor alle deelnemers beter toegankelijk te maken. Het landelijk organiseren van dit werk als kenniscentrum biedt ook mogelijkheden om gelden beschikbaar te krijgen, waardoor de organisatie kan professionaliseren. Er zijn al gesprekken gaande om geld beschikbaar te stellen om middels een cursus kennis op te doen over de veranderende wet- en regelgeving en wat dat betekent voor de havens met Varend Erfgoed.

In oktober 2016 hebben we met 12 havens een kleinschalige start gemaakt. In de opstartfase hebben we nog beperkte middelen om het Platform te organiseren, maar toch zijn we er nu aan toe om alle erfgoedhavens deel te laten nemen en op 16 mei houden we een tweede bijeenkomst.

Meld je nu aan bij het Platform Erfgoedhavens Nederland door een mail te sturen naar: roelbosch@ms-panta-rhei.nl
Vermeldt daarbij:
Je contactgegevens; de erfgoed- of museumhaven waar je deel van uitmaakt; of je in het bestuur zit of dat je de liggers vertegenwoordigt; de contact-gegevens van andere mensen van jouw haven die in de correspondentie van het PEN opgenomen willen worden (door daarin volledig te zijn spaar je ons een hoop werk uit!); en als je dat wilt, wat voor jullie haven belangrijke prioriteiten of knelpunten zijn.

— Schippers van weleer: Johannes Ooms (72), schipper 1966-2007


De 1200-tonner Siebelina was groot genoeg voor een gezin met vier dochters. (Fotocollectie familie Ooms)

Hoewel hij alweer 10 jaar aan de wal woont, blijft het voor Jannes onwennig zich oud-schipper te noemen: ‘Ik kan nog niet helemaal tot dat besef komen.’ Het varen heeft hem geluk gebracht. Al had hij, terugkijkend op zijn jeugd, liever een iets andere keuze gemaakt.
Na vijf jaar schippersinternaat keerde Jannes direct terug naar het ouderlijk schip. Twaalf was hij, de leerplicht ging nog niet verder dan het lager onderwijs. Zijn ouders vroegen of hij wilde doorleren: ‘Maar eigen keuze; dat is niet goed.’
Vanaf zijn zesde had hij elders moeten wonen, zijn ouders zag hij nauwelijks, alleen tijdens kerst- en zomervakantie was hij aan boord. Geen wonder dat Jannes koos voor het varen en niet voor de MULO. Daar heeft hij spijt van: ‘Je mist een bepaalde ondergrond.’ Dat ondervond hij in de jaren ‘70, als bestuurslid van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). ‘Gebrek aan opleiding maakt het lastig gedachten voldoende te ordenen en op papier te zetten.’
Lees het gehele artikel van Corine Nijenhuis op de bronScheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN— Albert en Trientje terug op eerste schipAlbert (71) en Trientje (70) Strijker hebben de afgelopen nacht doorgebracht in hetzelfde bed als waar ze hun huwelijksnacht beleefden: in de roef van hun voormalige vrachtschip Arendje.

En dat was op de dag af 50 jaar geleden. De boot ligt nu in de Eem in Amersfoort. Toen ze er vorig jaar door een zoektocht op internet achter kwamen dat hun eerste schip in Amersfoort ligt, was het besluit gauw genomen. ,,'Daar vieren we ons 50-jarig huwelijk', zeiden we'', zegt Trientje. De bedstee ziet er nog net zo uit als in 1967. ,,Hopelijk zijn matras en dekens wel nieuw'', zegt Albert droog.

Het was een buitenkans: hun schip is niet alleen partyschip geworden, maar bestaat ook nog. ,,Alle andere schepen waar we mee voeren zijn al gesloopt'',  vertelt Albert. ,,Ons allereerste schip is er nog  en de roef is nog bijna helemaal hetzelfde met die prachtige mahoniehouten Belgische lambrisering.''

Zoons
Albert was zetschipper, hij voer in dienst van de eigenaar. Na negen maanden voldeed het schip niet meer. Het derde schip werd eigendom. ,,Op het laatst voeren we met twee schepen. Onze jongens voeren met het andere'', zegt de jubilaris. Het echtpaar, allebei schipperskinderen, heeft vier zoons en zes kleinkinderen.

Later stichtte vader Strijker met twee van zijn zoons een scheepswerf in het Noord-Friese dorp Stroobos, pal tegen de provinciegrens met Groningen. Daar wonen ze nog steeds. De zoons hebben de werf vorig jaar pas overgenomen.

De familie bracht gisteren de nacht door op het schip, dat nu als Vita Nova in de haven ligt en eigendom is van Ger Verzijde en Joke Assink. Het is nu een bed and breakfastlocatie. ,,We zijn zeer vereerd met deze gasten'', zegt Joke. Het schip is in 1940 gebouwd en voer tot 2000 nog met vracht.
Lees het gehele artikel op de bron: AD  

— Vlaggetjesdag Muiden 2017Op 17 april wordt het vaarseizoen in Muiden geopend met de Vlaggetjesdag Muiden. De Muider schippers nodigen bezoekers uit aan boord en ook aan de wal is er van alles te doen.

RIB varen, oude ambachtenmarkt, poffertjeskraam, palingroker, haringkar, vers gerookte zalm, 5 Shantykoren, diverse accordeonisten. Voor ieder wat wils in de monding van de Vecht en aan de oevers van het IJsselmeer!

Naast de Muider charterschepen zijn er dit jaar ook een paar Huizer botters, de driemaster Sanne Sophia en de Hydrograaf, bekend als pakjesboot van Sinterklaas aanwezig. Als speciale gast kunt u de Meander van Stichting Vaarwens bezichtigen. Zij verzorgen al tien jaar gratis dagtochten voor mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een bedreigende ziekte.

Verder zijn marktkramen van o.a. Scouting Muiden, Zeilvloot Muiden, Waterproof-Events en City of Sails.  Er treden zeemans- en smartlappenkoren op. De Muider horeca zorgt voor een gastvrij onthaal. Alle schepen zijn gratis te bezichtigen, alleen het RIB varen kost € 5 per persoon.
— Speuren naar Anjo werpt langzaam vruchten af


De vermoedelijke ‘Anjo’ is nu een overslagschip. Foto: De Binnenvaart

Was de Anjo, die op 16 maart 1945 honderd uitgehongerde baby’s naar Enkhuizen vervoerde, nou een houten tjalk of een ijzeren zeilklipper? En vaart het schip nog steeds rond, of is het inmiddels afgedankt? Allemaal vragen waarop de makers van de theaterproductie “De Thuishaalder” nog steeds een antwoord op willen. Ook met het oog op de plannen voor een boek en documentaire.

Jenny tuiten leidt het onderzoek en wordt daarbij bijgestaan door scheepvaartdeskundigen Walter Haentjes en Rob Burger, die als 5-jarige zelf ook meevoer op de Anjo. Wat het volgens Haentjes lastig maakt is dat er vrijwel niets te vinden is over de door Truus Wijmuller georganiseerde kindertransporten over het IJsselmeer.

Een zoekactie bij het Verzetsmuseum, Stadsarchief Amsterdam en Archief Havendienst Amsterdam leverde echter niks op. “Een kennis van mij heeft lijsten van het scheepvaartverkeer in en uit Amsterdam op 15, 16 en 17 maart, maar ook daar staat er niks over in. Voor vrijwel alle schepen wordt de lading genoemd, maar niets over kindertransporten.

Een actuele schepenlijst leverde wel veertig schepen met de naam Anjo op. Met vergelijking van gegevens en foto’s kwam men tot de slotsom dat de Anjo bij B.S.T, Tiel in Geldermalsen moest liggen. Het gaat om een zeilklipper, in 1909 als Adriana gebouwd op scheepswerf Nederlof in Sliedrecht. “Hij is in de tussentijd wel verlengd en er is een kraan op gezet.” Het schip is onlangs verkocht. De oude eigenaar wist weligst over het oorlogsverleden, maar kende niet het verhaal van de kindertransporten.
Lees het gehele artikel op de bron: NHD— Haarlemse Vaardagen 26 t/m 30 juli 2017Woensdag 26 juli 2017 zal de vloot van de VSRP (Vereniging van Schippers voor Ronde- en Platbodem jachten) en andere watersporters aan de oevers van het Spaarne afmeren. Om 19.30 uur vindt de opening van de Vaardagen plaats door het stuk varen van de ketting in de Gravestenenbrug door de uitgenodigde bestuurders van Gemeente Haarlem.

Donderdag 27 juli hele dag en avond het bezichtigen van de gepavoiseerde schepen in het centrum. ‘S middags en ’s avonds shantykoren en cultureel muziek op het water o.a op een 100 jaar oude botter. Om 21.00 uur pieremachochel optocht van versierde schepen door het Spaarne.

Vrijdag 28 juli om plm. 12.00 uur vertrekt de hele vloot naar Spaarndam voor een puzzeltocht. ‘S avonds meren de boten af bij de Haarlemsche Jachtclub,ter ere van het 100 jaar bestaan van de Haarlemsche Jachtclub. Mooie Nelweg 101-103 te Haarlem.

Zaterdag 29 juli zijn er zeilwedstrijden voor platbodems op de Mooie Nel en het Noorder Buiten Spaarne, georganiseerd door het wedstrijd team VSRP en HJC.

Zondag 30 juli vanaf plm. 13.00 uur admiraalzeilen op het Noorder Buiten Spaarne, als Admiraal zal uitgenodigd worden de Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Haarlem. Alsmede andere genodigden. Na het admiraalzeilen wordt er een watergevecht gehouden op het Noorder Buiten Spaarne met platbodems.
Kijk hier voor meer info 
— NBKB start “wetsite” voor de binnenvaart-wetgevingDe wet- en regelgeving waaraan binnenvaartschepen dienen te voldoen is zeer complex. Op internet is deze moeilijk, deels, of niet up to date beschikbaar. Binnenvaartwet.eu heeft in nauwe samenwerking met RBV-Advies het op  zich genomen om een wet- en regelgeving site te bouwen welke de totale binnenvaart wet- en regelgeving omvat. Een deel van de wetgeving op de site is bovendien bewerkt, de overgangsbepalingen worden bij de betreffende artikelen getoond. Hierdoor wordt veel bladeren voorkomen. De site is een initiatief van NBKB, een certificeringsbureau voor de binnenvaart.

Binnenvaartwet.eu heeft het op zich genomen om er zorg voor te dragen dat de site volledig up to date is en wordt gehouden. Binnenvaartwet.eu is een stichting en heeft daardoor geen winstoogmerk. Het opzetten van een dergelijke website, bijhouden en afnemers blijvend informeren over wijzigingen van wet- en regelgeving gaat helaas echter niet voor niets.

Daarom heeft Binnenvaartwet.eu twee soorten abonnementen op haar wet- en regelgeving site en wel:
 - Een volledig abonnement voor de volledige wetgeving welke dan ook uiteraard gedownload kan worden
 - Een beperkt abonnement voor diegene die uitsluitend de wet- en regelgeving waarvan tijdens het inspecteren ten behoeve van de certificering gebruik gemaakt wordt, inzichtelijk willen hebben en kunnen downloaden.

De kosten voor een volledig abonnement zijn EUR 150,- en voor een beperkt abonnement EUR 35,- per jaar, exclusief BTW.

Op de site is ook een mind-map beschikbaar die een volledig en duidelijk overzicht geeft over de binnenvaart wet- en regelgevingen. Inbegrepen in het abonnement zit ook dat wanneer er wijziging in wet- en regelgeving plaatsvindt de abonnees automatisch geïnformeerd.
Voor meer info kijk je hier  

— Bark Europa bijna klaar voor nieuwe wereldreizen


Foto: Klaas Gaastra

Het meer dan een eeuw oude zeilschip 'Europa' is bijna klaar voor nieuwe wereldreizen. De onderhoudswerkzaamheden die in Kaapstad plaatsvinden aan het 106 jaar oude zeilschip 'Europa' zijn bijna klaar. Het terughangen van het naambord 'Den Haag' - de thuishaven van het schip - vormt de 'finishing touch' van de werkzaamheden. Daarna vertrekt het schip richting Boston.

Het schip is een bark - een driemaster van 56 meter lang - en voer van 2014 tot 2016 de wereld rond: van Brazilië tot Antarctica en van Zuid-Afrika tot Argentinië. De 'Europa' verzamelde de afgelopen jaren gegevens over onder meer klimaatverandering.

Vorig jaar lag het schip tijdelijk in de Eerste Haven op Scheveningen. Daar trok het veel bekijks. Op de kade vonden toen diverse activiteiten plaats en werden workshops georganiseerd door de bemanning.

Na de werkzaamheden vaart de 'Europa' van Kaapstad naar het Amerikaanse Boston. De Haagse jongeren Lotte Linthorst en Matthijs Boesten reizen mee. Zij wonnen een wedstrijd die werd geïnitieerd door donateur Kees Gerritsen. Gerritsen was als liefhebber al vaker mee geweest op zeiltochten en wilde Haagse jongeren via de wedstrijd de kans geven een soortgelijke reis mee te maken.
Lees het gehele artikel op de bron: Omroep west  
Of kijk hier voor de site van de bark Europa  
— Samenwerking Balk Shipyard en Werf ‘t Kromhout


Scheepswerf Kromhout in Amsterdam

URK De scheepswerven Balk Shipyard op Urk en Werf ’t Kromhout in Amsterdam gaan samenwerken om daarmee elkaars netwerk te versterken en uit te breiden.

Een samenwerking tussen twee bijzondere bedrijven met een bijzondere historie binnen de Nederlandse scheeps- en jachtbouw. Balk Shipyard is opgericht in 1798 en heeft zich decennia lang gericht op het bouwen, onderhouden en repareren van houten schepen in de haven van Elburg. Sinds 1998 staat Daan Balk, als zevende generatie van het familiebedrijf, aan het roer. Na een aanhoudende groei is Balk Shipyard in 2004 verhuisd naar een grotere locatie op Urk.

Door de jaren heen is de focus van het repareren en onderhouden van pleziervaartschepen verschoven naar het refitten van luxe jachten tot circa 60+ meter. Naast het refitten komen ook veel bruine vlootschepen, sleepboten en vissersboten naar de werf op Urk. Schippers van deze schepen laten bij Balk Shipyard onder andere onderhoud, reparaties en verbouwingen uitvoeren.


Tall Ship ‘Gulden Leeuw’ bij Balk Shipyard in Urk

Werf ’t Kromhout is één van de laatste overgebleven werven in het centrum van Amsterdam en dankt haar naamsbekendheid aan haar rijke historie vanaf 1757 en natuurlijk aan de Kromhout motoren. Werf ’t Kromhout is gespecialiseerd in het onderhoud en reparatie van onder andere woonschepen, platbodems en slepers. Er is duidelijk een voorliefde voor het varend erfgoed. Daarnaast is de werf een gewaardeerd steun- en servicepunt geworden voor diverse rederijen in Amsterdam.

Met het samenwerkingsverband tussen Balk Shipyard en Werf ’t Kromhout is er een unieke gelegenheid ontstaan om de rijke historie van beide werven en de kennis en kunde te delen. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om onze beiden klantenkringen een betere service en een completer pakket van diensten aan te kunnen bieden. Met deze samenwerking is het nu mogelijk voor Werf ’t Kromhout om grotere projecten aan te nemen en deze op de werf in Urk te laten uitvoeren.
Lees het gehele artikel op de bron: Noordooster
— Eerste contouren Rivierboulevard Hasselt zichtbaarDe werkzaamheden aan de nieuwe Rivierboulevard vorderen gestaag. Inmiddels worden de eerste contouren van de Kaai langzaam zichtbaar. De werkzaamheden maken deel uit van het centrumplan Hasselt. Met het project, herinrichting van de Grintwal en de Rivierboulevard (oplevering eind juni 2017, red.) wil de gemeente Zwartewaterland de vitaliteit van het historische centrum in Hasselt stimuleren.

De burgemeester stelde tijdens de openingshandeling één harde datum vast: "Wij, als gemeente Zwartewaterland, hebben Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V. erop aangedrongen dat alle werkzaamheden aan de Rivierboulevard te Hasselt voor 1 juli 2017 dienen te zijn afgerond."

Het centrum van Hasselt staat van 27 t/m 30 juli 2017 in het teken van het maritieme evenement Hassailt. Ruim 180 historische schepen meren dan af in de Hanzestad. Deze historische schepen brengen Hasselt terug in de sfeer van de oude binnenvaart en geven weer fleur aan de unieke infrastructuur van de oude binnenstad. De burgervader hoopt in drie dagen tijd tienduizenden bezoekers te verwelkomen.
Lees het gehele artikel op de bron: Zwartewater krant  Berichten in de Zeepost van deze week:
BBZ nieuws:

— BBZ komt met nieuwe Algemene Voorwaarden

Overig nieuws:

— TE KOOP: Klipperaak uit 1994 (advertentie)
— Politieonderzoek naar Amicitia klaar
— Bruine vloot vervangt houten mast door staal

— Tv-promofilmpje en postzegel over Sail

— Vlaggetjesdag Muiden 2017
— Tall Ships zoeken 350 jongeren voor aan boord

— Geslaagde Vlootdag 2017 Harlingen

— Namen nieuwe schepen Doeksen bekendgemaakt
— Voorwaarts moet voor Groningen behouden blijven

— Draaischema Eilandbrug hindert chartervaart

— Wiegbrug nog zeker drie weken dicht
— NBKB start “wetsite” voor de binnenvaart-wetgeving


Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN